Denník N

Definitívny odchod UK z EÚ by sa mohol posunúť až za rok 2020

Brusel a Londýn dosiahli v tomto roku dohodu: 21 mesiacov do 31. decembra 2020 môže UK ostať členom EÚ, čiže by si zachovala mnoho funkcií členstva, ale prišla by o hlasovacie práva.

Theresa May uviedla, že je pripravená zvážiť predĺženie po-Brexitového obdobia o niekoľko mesiacov, aby sa predišlo zablokovaniu rokovaní s EÚ o írskej hranici.

Pri príležitosti druhého dňa summitových rozhovorov s vedúcimi predstaviteľmi EÚ v Bruseli pani May uviedla, že myšlienka ‚rozšírenia post-Brexitového obdoia‘ sa objavila pri rokovaniach s Európskou komisiou. Predsedníčka vlády Spojeného kráľovstva vo štvrtok uviedla, že nevylúčila takú dohodu, ktorá by mohla ponechať Britániu čiastočne naviazanú na EÚ aj po roku 2020, ale dodala, že toto opatrenie by nemalo byť v praxi potrebné.

Možnosť dlhšieho prechodu má za cieľ poskytnúť väčšie ubezpečenie, že špeciálne opatrenia by neboli potrebné na udržanie pokojnej situácie na írsko-britskej hranici, aj keby Spojené kráľovstvo a EÚ nedokázali do konca roku 2020 uzavrieť novú dohodu o pohybe práce a kapitálu. ‚Bolo by to len o niekoľko mesiacov dlhšie, ale dôležitý je fakt, že to pravdepodobne nebude potrebné. Snažíme sa zabezpečiť, aby sme koncom roka 2020 mali už uzatvorenú budúcu dohodu.‘ povedala pani May a pokračovala: ‚Je mi jasné, že je to možné, a to je práve to, na čom pracujeme.‘

Pani May sa domnieva, že takáto obchodná dohoda by mohla vytvoriť bezbariérový obchod, čím by sa na írskom ostrove odstránili akékoľvek dohady o vytvorení vonkajšej hranice s EÚ a absolútnej kontroly pohybu práce a kapitálu. Predĺženie dohody aj po konci roka 2020 by znamenalo aj ďalšie výhody v prospech EÚ, a to pokračovanie voľného pohybu osôb spolu s členstvom na jednotnom trhu a colnej únii. Táto dohoda by zároveň obmedzila schopnosť Spojeného kráľovstva uzatvárať vlastné obchodné dohody.

Napriek naliehaniu pani premiérky, že predĺžené obdobie môže trvať len niekoľko mesiacov, euroskeptici sa obávajú, že časový harmonogram by sa mohol naďalej posúvať a Brexit by sa mohol stať problémom v nasledujúcich britských voľbách naplánovaných na máj 2022.

Rovnako dnes vyšli aj veľmi slabé dáta maloobchodných tržieb z Británie, no ani tieto slabé výsledky nedokázali libru rozhodiť.

Teraz najčítanejšie

Adam Hulin

Adam vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave v odbore Medzinárodné Financie. Odborne sa venuje monetárnej politike, svetovému ekonomickému dianiu a vývoju rôznych investičných nástrojov. v septembri 2018 nastúpil na doktorandské štúdium pod vedením aktuálneho guvernéra Národnej Banky Slovenska, kde sa venuje dopadom rozhodnutí rôznych centrálnych bánk na vývoj po svetovej hospodárskej a finančnej kríze.