Denník N

Zázračná sila vďačnosti

Ďakujem. Slovo, ktoré by malo byť súčasťou nášho každodenného života. Nielen to slovo ďakujem samotné, ktoré vyslovujeme voči iným, ale tiež to, ktoré by sme mali pociťovať aj niekde vo vnútri. Vo vzťahu k sebe samým a k udalostiam, ktoré nás v živote stretnú. O tom, prečo je vďačnosť dôležitá, aké pocity a správanie podporuje a prečo by sme mali venovať čas jej pestovaniu sa dočítate v článku, ktorý pre vás pripravila Denisa Zlevská, psychologička z Centra pre tréning a rozvoj.

Čo je to vďačnosť a ako sa v nás rodí?

Vďačnosť je naša odpoveď na správanie či udalosť, ktorá nám bola dopriata. Často bez nášho pričinenia, z veľkorysosti iného človeka. Je akousi zázračnou silou, vďaka ktorej môžeme vnímať dobro okolo nás a tiež vyjadrovať, že čas, úsilie alebo cit iných si vážime.

Vďačnosť je zároveň aj stimul či motivátor takého istého správania, aké nám bolo preukázané. Za vďačnosť sa chceme odvďačiť a rozmnožiť dobro, ktoré nám bolo dopriate. Ak prežívame vďačnosť, potom je viac než isté, že túžime vykonávať skutky, ktoré ju budú šíriť ďalej.

Vďačnosť ako cesta k psychickej odolnosti

Vďačnosť je cnosť. Je užitočné pestovať ju nielen z morálneho a charakterového hľadiska, ale aj kvôli tomu, že pozitívne ovplyvňuje náš život a osobnú pohodu. Pomáha nám totiž všimnúť si a prežívať jednoduché radosti i potešenia všedného dňa. Vďačnosť učí náš mozog pozitívne vnímať aspekty života, ktoré nás obklopujú. Tie totiž často nevidíme. Nie kvôli ich neexistencii, ale kvôli tomu, že im nevenujeme vedomú pozornosť. Svoje myslenie máme často vytrénované skôr na nebezpečenstvo, nedostatok, chyby, či negatívne správanie. Preto vnímame veci okolo nás skôr negatívne a okrádame sa tak o prítomné dobro. Práve pestovaním vďačnosti dokážeme naše vnímanie sveta a udalostí v našom živote pozmeniť.

Tip na aktivitu s deťmi

Vytvorme si každodenný rituál, kedy pomenujeme 3 veci, za ktoré sme v ten deň vďační. Robme to pravidelne a zaujímajme sa tiež o dobré príbehy prežitého dňa vo svojom okolí i rodine. Práve v nich sú často ukryté túžby, úspechy i úsmevné príhody.

Vďačnosť nás učí nielen upriamovať pozornosť na to pozitívne, ale tiež pomáha vzdorovať zlým náladám a posilňovať naše dobré vlastnosti. Vďační ľudia majú vyššiu mieru sebadisciplíny a sú schopnejší dosahovať vytýčené ciele. To sa deje na základe vedomej vďačnosti za to, čo už v živote dokázali, či už sami alebo s pomocou okolia.

Vďační ľudia obvykle používajú aktívnejšie a efektívnejšie stratégie zvládania záťažových situácií. Vďačnosť je totiž sama o sebe účinný mechanizmus zdolávania stresových udalostí. Vďační ľudia majú tendenciu pozerať sa na svet ako na príjemné miesto a toto vnímanie sveta následne vedie k väčšej ochote aktívne riešiť problémy.

Tip na aktivitu s deťmi

Naše doterajšie rozprávanie o vďačnosti môže predstavovať život akoby len z pozitívnej stránky. Opak je však pravdou. Aj prekážky a ťažšie časy patria k životu. Práve ich zásluhou však nadobúdame skúsenosti a rastieme. Rozprávajme sa s deťmi o tom, vďaka čomu prekonali ťažké situácie, čo urobili, kto im pomohol a čo sa vďaka nim naučili. Hľadajme zrnká úspechu i v náročnejších situáciách a naučme sa byť za ne vďační.

Vďačnosť a vzťahy

Vďačnosť nám pomáha udržiavať kvalitnejšie medziľudské vzťahy. Pripomína nám podporu našich blízkych a tým nás núti pozerať sa na nich zhovievavejšie a láskavejšie. Vďační ľudia sú viac naklonení odpusteniu, ak ich niekto nahnevá alebo im ublíži. Vyjadrovanie vďačnosti tiež stimuluje prosociálne správanie v budúcnosti.

Vďační ľudia sú menej materialistickí a závistliví. Práve naopak, sú štedrí a ochotní rozdeliť sa. Uvedomujú si, že materiálne bohatstvo nie je vždy spojené s úspešným a šťastným životom.

Tip na aktivitu s deťmi

Urobme si zoznam dobrých vecí, ktoré iní pre nás urobili alebo nám pomohli urobiť. Následne si urobme ďalší zoznam nápadov, ktoré by sme mohli realizovať voči druhým. Od jednoduchého pozdravu s úsmevom, ktorý venujeme každému, koho cez deň stretnete až po pomoc starenke s nákupom či zapojenie sa do dobrovoľníckej činnosti. Príbehy realizácie dobra potom zdieľajme medzi sebou.

Vďačne na záver

Ďakujeme, že ste tento článok dočítali až do konca. Veríme, že tieto informácie vás budú motivovať všímať si dobro okolo seba a aktívne vyjadrovať vďačnosť. Zároveň vám vrúcne želáme, aby sa vám dobro, ktoré preukážete mnohonásobne vracalo.

 

Prečítajte si aj: Buďte ako dobrý tím, radí rodinám psychologička

 


O autorovi: Denisa Zlevská je psychologička a psychoterapeutka zaoberajúca sa medziľudskými vzťahmi a osobnostným rozvojom. Poskytuje poradenstvo pre deti,rodiny a manželské páry. Je zakladateľkou a riaditeľkou Centra pre tréning a rozvoj. Má bohaté skúsenosti v oblasti detskej psychológie. Denisa sa špecificky zaoberá aj témou vyhorenia a prevenciou duševného zdravia. Rada trávi čas v prírode a k problémom pristupuje pozitívne. Viac o Denisinej práci nájdete tu.

 

Program BUDDY spája deti z detských domovov s dobrovoľníkmi, aby mali lepšiu šancu na dôstojný život.

Dajte deťom čas a staňte sa aj Vy BUDDY dobrovoľníkom.  Ak nemáte čas, pošlite nám príspevok a my nájdeme tých, ktorí deťom z detských domovov dajú svoj čas.

Prečítajte si aj ostatné články na špecifické témy detí z detských a iných domovov.

 

 

Teraz najčítanejšie

spájame deti z detských domovov s dobrovoľními a učíme dospelých rozumieť deťom

BUDDY

Odborní psychológovia a pedagógovia v spolupráci s programom BUDDY publikujú príspevky o rôznych situáciách vo vzťahu dospelý - dieťa. Vo svojich textoch vždy poskytujú jednoduché komunikačné riešenia tak, aby bol dospelý pre dieťa dobrým mentorom. Program BUDDY spája deti z detských domovov s vyškolenými dobrovoľníkmi a pomáha im vytvoriť dôverný a dlhotrvajúci vzťah. Dobrovoľník sa učí trpezlivosti a pokore. Deti dostávajú pozornosť, pozitívny vzor a podporu bez predsudkov. BUDDY tak deťom dáva lepšiu šancu na dôstojný život. Spoločnosti zasa prináša príležitosť mať menej detí na ulici, keďže cieľom programu je, aby každé dieťa, ktoré odíde z domova a bolo v programe BUDDY, malo prácu a bývanie. Najdlhší vzťah má 11 rokov. Projekt vznikol v roku 2006.

Tento blog je platený.