Denník N

Danko ukáž prácu!

Prejavy účastníkov protestu z Banskej Bystrice.

František Veselý: Lesné torzo III (1980). Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov (webumenia.sk).

Jaro Stančík, organizátor protestu, programátor a bloger

Mám sen.

Mám sen, že sa nájde niekto, kto si prácu Andreja Danka prečíta, lebo ako hovorí Dankov hovorca, ,,práca je prístupná pre zodpovedné osoby UMB a rektora”.

Mám sen, že sa nájde niekto, kto po jej prečítaní verejne povie svoj názor na ňu. Napr., že je tá práca vynikajúca a my sme preto hrdí na nášho absolventa.

Mám sen, že sa nájde niekto, kto ju porovná s prácami, ktoré boli napísané pred ňou, ktoré majú rovnaký názov a dokonca rovnaký počet strán, 72. A povie, rovnaký názov a rovnaký počet strán je náhoda, obsah je iný.

Mám sen, že z univerzitných knižníc prestanú miznúť práce, ktorých názov je rovnaký ako názov najznámejšej slovenskej rigoróznej práce.

Mám sen, že sa univerzity postavia čelom k svojej minulosti a nebudú sa ju snažiť vytesniť, lebo to vedie ku kolektívnej neuróze. Všetci vieme, že rastieme vtedy, keď si priznáme aj naše vlastné zlyhania.

Mám sen, že tak, ako sa k tejto kauze postavila Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, a učitelia a študenti UMB, ktorí tu prečítali svoje výzvy, sa v budúcnosti postaví každá iná fakulta a každý ďalší učiteľ alebo študent na celom Slovensku.

Ďakujem.

František Veselý: V jarnej záhrade (1987). Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov (webumenia.sk).

Jakub Pohle, organizátor protestu, komik, aktivista a bloger

Čaute priatelia, jediná vec ma mrzí. Že sa tu v takýto krásny deň musíme stretnúť kvôli takejto blbosti. Milý Andrej. Budem vám vykať krstným menom, lebo neviem, či vás mám oslovovať nejasným titulom, alebo neprávom nadobudnutou hodnosťou. Viem, že pri pohľade na vašu stranu je ťažké, nesprávať sa akoby ste boli na zvieracej farme. Ubezpečujem vás, že my sme ľudia a nie zvieratá, všetci sme si rovní a žiadne prasa si nie je rovnejšie. Ako šéf parlamentu máte ísť príkladom. Zatiaľ ste však len príklad toho, ako sa príkladný absolvent univerzity nespráva. Poznám mnoho ľudí, ktorí absolvovali UMB a všetko sú to poriadni ľudia. Andrej, my vám nijako nechceme narúšať súkromie. Nechceme vám liezť do telefónu. Je nám totižto jedno, s kým si píšete a o čom. Chceme len vedieť, čo ste napísali do rigoróznej práce, ktorá má byť rovnako verejná ako vaše tlačovky na železnici. Lebo teraz o nej nevieme nič. Len to, že sa výrazne podobá na inú prácu, ktorá záhadne zmizla. To je inak tiež určite náhoda, však? Nakoľko sa situácia dynamicky vyvíja, žiadame okrem zverejnenia práce nasledovné: Zverejnenie licenčnej zmluvy, ktorú podpísala Právnická fakulta UMB s Andrejom Dankom. Zverejnenie všetkých materiálov, ktoré potrebujú právnici k preskúmaniu tvrdenej nevyhnutnosti tohto podpísania, alebo či vôbec už podpísaná zmluva môže platiť a to okamžite! Za nás je to veľmi jednoduché. Dokážte, že ste oprávnený používať váš titul. Že ste si ho nekúpili, že ste neodpisovali a že na čele parlamentu nesedí podvodník. Vaše správanie totiž vrhá zlé svetlo nie len na vás, ale aj na celé slovenské školstvo, na ktorého čele stojí vaša nominantka. Buďte chlap, vyvoďte zodpovednosť, inak pre vás už nikto nebude mať nič iné ako pohŕdanie. My si počkáme, lebo sa na vašu prácu tešíme a ak bude treba, prídeme znova. Hoc, kvôli takejto blbosti.

František Veselý: Skupinový portrét s dvojitým pozadím (1976–1977). Šarišská galéria v Prešove (webumenia.sk).

Marianna Bachledová, organizátorka protestu a Roman Ličko, odborní asistenti na Filozofickej fakulte UMB, iniciátori učiteľskej výzvy na UMB

Vážení prítomní,

podľa zákona o vysokých školách, ktorý platil v roku 2000, mal autor práce právo, citujem: „rozhodnúť o zverejnení svojho diela“, a nie je tam špecifikované za akých podmienok. My sme však toho názoru, že tento odsek sa do zákona nedostal preto, aby umožňoval verejným činiteľom spätne utajovať svoje práce. Vznikol preto, aby napríklad na krátke obdobie ochránil napríklad obchodné tajomstvo, patent či prebiehajúci výskum.

Chceme vás uistiť, že nech by kroky na utajenie svojej záverečnej práce podnikol ktorýkoľvek verejný činiteľ bez ohľadu na stranícku príslušnosť, postavili by sme sa k tomu úplne rovnako. Ak sa máme obrátiť na politikov, tak vás prosíme, nedajte si utajovať práce, pretože neprispievate k transparentnosti akademickej prác, vrháte na univerzity zlé svetlo a sťažujete náš boj proti plagiátorstvu.

Pán Danko, nechceme vám krivdiť, chceme si byť iba istí, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov tejto krajiny je čestný človek. Sám ste svojím konaním vyvolali v ľuďoch pochybnosti. Ak tieto pochybnosti nehodláte rozptýliť vy, tak musíme žiadať poverené osoby, ktoré k vašej práci prístup majú, aby ju posúdili a zverejnili stanovisko, či nejde o plagiát, pretože práve toho sa väčšina z nás obáva.

Pochybným akademickým praktikám však môžu univerzity čeliť len spoločne. Chceme otvoriť celoslovenskú diskusiu s ostatnými vzdelávacími inštitúciami o tom, ako zabrániť plagiátorstvu. Jediný spôsob, ako rozptýliť podozrenia o existencii pochybných záverečných prác je začať spolupracovať s ostatnými univerzitami tak, aby bolo možné pochybné práce odborne a nestranne preverovať.

František Veselý: Pretvoríme krajinu na svoj obraz (1979). Východoslovenská galéria (webumenia.sk).

Samuel Bravčok, organizátor protestu, študent gymnázia Andreja Sládkoviča, spoluorganizátor protestov Za slušne Slovensko

Dnes sme tu pretože pohár našej trpezlivosti pretiekol… podobne ako X krát za tento rok. Je to skoro pravidlo, že sa každý mesiac objaví kauza aktuálnej vlády. Doteraz za týmito kauzami boli členovia a nominanti SMERU-SD. No v poslednej dobe sa pridáva aj ďalšia z 3 koaličných strán a to strana SNS. Jej predseda, ktorý je podľa ľudí jeden z najdôveryhodnejších politikov na Slovensku nechce zverejniť svoju prácu. Čo môže mať podľa mňa iba 2 relevantné odvôvodnenia 1. je to plagiát ako pekáč, alebo je práca napísaná ako keby ju písali Hviezdoslav, Shakespeare a majster Joda, no a teraz sa to snažia rozlúštiť najlepší jazykovedci v galaxii. Táto a udalosti z posledného štvrťroku ma nútia zamyslieť sa nad tým, či je ešte rozumné študovať, ale vlastne aj ostať žiť na Slovensku. Svoj život mám pred sebou a myslím že by som sa vedel asimilovať v krajine kde je školstvo, zdravotníctvo, vláda a politici na oveľa vyššej úrovni. No situácia a nálada na Slovensku za posledný štvrťrok mi ešte dáva nádej na zmenu. Zmena bude nesmierne ťažká a bude trvať dlho. Preto sa nedajme už na jej začiatku znechutiť, aj napriek tomu, že na nás útočia a budú útočiť deň čo deň. Veď aj takáto pomerne banálna vec je súčasťou slušného Slovenska.

František Veselý: Vtáci odlietajú (1978). Východoslovenská galéria (webumenia.sk).

Lucia Szabóová  a Ivana Staviarska, študentky tlmočníctva a prekladateľstva na Filozofickej fakulte UMB, autorky študentskej iniciatívy, ktorá sa prihlásila k učiteľskej výzve UMB

Dobrý večer všetkým,

otázka, ktorú sa mňa a Lucie za posledné dni často pýtajú, je, prečo sme začali so študentskou iniciatívou. Odpoveď je ale veľmi jednoduchá. Keď sme uvideli článok o tom, že učitelia rozbehli svoju iniciatívu – jeden pohľad nám stačil a vedeli sme, že ich musíme podporiť, a že to, o čom sme sa s Luciou rozprávali posledné týždne, vyjde na povrch.

Týmto sa chceme poďakovať  pedagogičkám a pedagógom, že aj napriek svojej každodennej mravenčej práci apelujú na vzniknuté problémy slovenského vysokého školstva. A robia to pre nás, študentstvo.

Chcem sa poďakovať všetkým študentom a študentkám, absolventom a absolventkám, ktorí našu iniciatívu podpísali. Nazbierali sme 232 podpisov a iniciatíva, ktorú sme s Luciou sformulovali znie nasledovne:

My, dolupodpísaní študenti, študentky, absolventi a absolventky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, týmto chceme vyjadriť podporu iniciatíve našich pedagógov a pedagogičiek, ktorá apeluje na pochybné praktiky nielen na našej univerzite, ale aj v rámci celého vysokého školstva na Slovensku.

Chceme vyjadriť úprimnú vďaku a podporu všetkým vyučujúcim, ktorí svojou poctivou prácou pomáhajú zachovávať morálne a etické hodnoty univerzít, pretože, ako študentstva, ktoré univerzita pripravuje na budúce profesie nielen vzdelanostne, ale aj osobnostne, sa nás priamo dotýka, ak nie sú rešpektované akademické zásady a etické normy, ktorými sa má univerzita riadiť.

Mrzí nás, že sa medzi verejnosťou začala rozširovať myšlienka kolektívnej viny voči Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, našej alma mater, preto taktiež vyzývame najvyšších ústavných činiteľov, aby nedegradovali súčasné slovenské vysoké školstvo prostredníctvom praktík uplynulého systému, ktorého efekty ešte stále doznievajú. Zároveň žiadame, aby neutajovali informácie, ktoré by mali byť verejne prístupné.

Rozumieme, že vedenie univerzity je momentálne v ťažkej situácii a pod veľkým tlakom, ale zároveň pociťujeme morálnu povinnosť podporiť našich pedagógov a pedagogičky, ktorí sa pokúšajú zachovať akademické zásady a etické normy našej univerzity..

František Veselý: Nedokončená kompozícia (1978). Východoslovenská galéria (webumenia.sk).

Zuzana Szaboóvá, aktivistka a lektorka

prečítala Vyhlásenie Vedenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k utajeniu rigoróznej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, ktoré nám v ich mene dovolili prečítať.

František Veselý: Cesta modrým lesom(1983). Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov (webumenia.sk).

Monika Zázrivcová, učiteľka na Filozofickej fakulte UMB prečítala svoj komentár publikovaný v týždni.

Teraz najčítanejšie

Jaro Stančík

Živím sa programovaním. Člen komunity, ktorá znovu otvorila Artforum v Banskej Bystrici. V kultúrnom centre tu. v Starej Turej moderujem besedy o knihách v cykle Liter.Túra. Prispievateľ do pritomnost.cz. S blogovaním som začínal na SME.