Denník N

Pár českých reakcií voči cirkevnému hejtu

Vlna cirkevného hejtu proti Istanbulskému dohovoru, rodovej rovnosti a homosexuálom dorazila zo Slovenska aj do Českej republiky. Kritické hlasy zo strany českých rímskokatolíkov je však počuť.

Zrejme ste zachytili, že vlna hejtu namiereného proti Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu (tzv. Istanbulskému dohovoru) a homosexuálom zo strany kresťanských cirkví dorazila aj do Českej republiky. Mimoriadne nemiestna bola najmä kázeň kňaza Petra Piťhu v pražskej katedrále sv. Víta na sviatok sv. Václava 28. 9. 2018, v deň českej štátnosti, kde to dal „na Kuffu“ a ihneď sa stala populárnou medzi českými šíriteľmi fake news a náckami.

Piťha v nej strašil napr. týmito slovami: „Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.“

Nebolo to prvýkrát, čo Piťha zneužil kazateľnicu na šírenie takéhoto hnusu. Ešte horšie však je, že sa ho po veľkej vlne kritiky zastal aj kardinál Dominik Duka.

Napriek tomu sa však ukazuje, že situácia v ČR je výrazne iná ako na Slovensku, a to vo viacerých bodoch:

1. Podobne ako na Slovensku RKC vyzvala aj ostatné cirkvi, aby sa pripojili k ich odporu voči Istanbulskému dohovoru. Pripojilo sa ich však iba 5 menších konzervatívnych cirkví. Druhá najväčšia Českobratrská církev evangelická, tretia najväčšia Cirkev československá husitská, ale napr. ani naša malá Starokatolícka cirkev v ČR sa k odporu nepridali. Na Slovensku, žiaľ, podobné hlúposti podpísali všetky registrované kresťanské cirkvi.

2. Proti šíreniu demagógie sa ozývajú aj významné osobnosti z prostredia rímskokatolíckej cirkvi: napr. pražský pomocný biskup Václav Malý, prof. Tomáš Halík či najnovšie aj cirkevný historik prof. Tomáš Petráček (od 43:30).

„Některé známé osobnosti katolické církve se vyjadřují úzkoprse k výzvám současnosti. Jsou jakoby uhranuti např. tématem genderu. Vyvozují ze svého vnímání katastrofický obraz budoucnosti. Chybí nadhled a Ježíšovo srdce. My křesťané nechceme přehlížet otazníky současnosti, lacině chlácholit davy, ale naším posláním je především šířit nevtíravě evangelijní radost a naději,“ napísal na svojom oficiálnom Facebooku pražský svätiaci biskup Malý.

„Na projevech, jako bylo to ostudné kázání Petra Piťhy, je snad nejhorší to, že odrazuje od křesťanství a skutečně pohoršuje zejména mladé a vzdělané lidi. Mám tuto zkušenost z univerzity, z akademické farnosti, z Křesťanské akademie a zejména z rozhovorů s katechumeny a konvertity. Ti očekávají od církve v této době moudré a laskavé orientující slovo, a proto podobné militantní apokalyptické výkřiky a absurdní strašení hrozícím odebíráním a prodáváním dětí a vyhlazovacími tábory v nich vzbuzují pochybnosti, zda církev tohoto typu mohou brát vážně. Pro mne a pro mnohé bude skutečně důležitým signálem o stavu naší církve to, jak se její vedení k této kauze postaví, zda si včas uvědomí vážné nebezpečí, že nebude-li podobným tendencím rázně čelit, může přijít i o ten zbytek věrohodnosti a morální a duchovní autority, který snad církev ve společnosti ještě má,“ priblížil vo svojom komentári pre kresťanský portál Christnet.eu veľmi konkrétne Tomáš Halík.

„Podle evangelia máme být ‚služebníky radosti‘ a šiřiteli naděje; když kněz místo zvěstování evangelia dává průchod svým depresivním náladám, straší lidí chorobnými vizemi zkázy a nenabízí žádné jiné východisko, než obrnit hranice a střílet na všechny strany, pak místo pokrmu dává jedovatého hada. Obávám se, že zvláště dnes, kdy populističtí politici kupčí se strachem, by Ježíš s těmi, kdo toto nebezpečné zboží zavlékají do kostelů, naložil ještě tvrději než s těmi, kteří v jeruzalémském chrámu prodávali ovce a holuby,“ dodáva prof. Halík.

Prof. Tomáš Petráček zasa hneď v úvode rozhovoru na ČT24 otvorene povedal, že z jeho pohľadu na Istanbulskom dohovore nie je vôbec nič zlé a reakcia Petra Piťhy (jeho dlhoročného priateľa) bola prehnaná a jeho kázeň bola bulvárna, demagogická a manipulatívna. Zároveň povedal, že ani reakcia kardinála Dominika Duku, ktorý sa Piťhu zastal nebola namieste.

3. Do katedrály prišla protestovať aj katolícka laička Aneta Petani, ktorá si v tichosti v podprsenke a s tŕňovou korunou pokľakla počas omše pred hlavný oltár. Nebola to pritom len nejaká prvoplánová aktivita proticirkevnej aktivistky, ale racionálne zvážené rozhodnutie úprimne veriacej katolíčky, ako to vyjadrila v rozhovore pre českú DVTV.

Petani ako veriaca katolíčka zdôraznila, že jej nešlo o vyvolávanie konfliktu, ale o vyjadrenie nesúhlasu a upozornenie na problém, preto zvolila práve takúto formu protestu. Hlasy najvyšších predstaviteľov cirkvi podľa nej nereprezentujú názory a presvedčenie rímskokatolíckej cirkvi ako celku.

Mám preto nádej, že sa jedného dňa dočkáme zmeny situácie aj u nás…

 

Páčil sa vám tento text? Sledujte aj našu komunitu Starokatolíci v Bratislave na Facebooku a web www.starokatolici.eu.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Som manžel, otec, teológ, starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista. V rokoch 2019-2023 som pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea. Aktuálne pôsobím na pozícii projektového manažéra v Nadácii Volkswagen Slovakia. Venujem sa najmä otázkam náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, právam menšín a vzťahu štátu a cirkví.