Denník N

Funkčná paradigma namiesto priepasti

To je zodpovednosť všetkých umiernených liberálov aj konzervatívcov

Reakcia na dnešný Šimečkov blog

Thomas Kuhn v Štruktúre vedeckých revolúcií na strane 87 napísal:
„Odmítnout paradigma a nenahradit je zároveň paradigmatem jiným, znamená vzdát se vědy jako takové“ – Struktura vědeckých revolucí.

Ak berieme Kuhna vážne, tak potom prvá polovica úlohy je vytvoriť funkčnú paradigmu (zodpovednosť liberálno demokratickej opozície). Druhá polovica je žiadať ju od nej a potom ju maximálne podporiť v župných, komunálnych, prezidentských, európskych a parlamentných voľbách 2020 (zodpovednosť jej voličov).

Zhrnutie

Sme zodpovední za sformulovanie a implementáciu funkčnej liberálno-demokratickej paradigmy. To je najsilnejšia odpoveď tým, ktorí by namiesto nej radi videli neprekonateľnú priepasť, do ktorej sami zrútime liberálnu demokraciu. Aby mohli nevinne nastoliť diktatúru. Je to teda v našich rukách. A to je veľmi optimistické.

Naša odpoveď je, že netvoríme priepasť, ale mechanickú väzbu

Metaforicky sa vzťahy, ktoré tvoríme (umiernení liberáli a konzervatívci) dajú pripodobniť ku katenanom – do seba prevlečeným dvom, alebo viacerým kružnicovým dvojreťazcovým molekulám, spojených mechanickými väzbami.

____________________

Opäť blogujem kvôli tomu,

a)  že hľadám spôsob dokončenia Volebného syslogu pre voľby 2020, ktorý je od októbra aj stromom blogových liniek.

Jeho písanie porušovalo pravidlá blogovania (neblog). Za čo sa ospravedlňujem čitateľom, blogerom a adminom DenníkaN.

b) že pripomínam, že nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI pre konštruktívne (konštruktivizmus, konštrukcionizmus) učenie humanitných predmetov Hejného metódou. Minulý rok sme pilotovali na jednej súkromnej ZŠ Dejepis 5-6. Tento rok v tom pokračujeme a pridali sme aj 7. ročník. V príprave je aj 9. ročník a iné humanitné predmety (Slovenčina)... Prvý pokus Web stránky, ktorá sa má postupne stať analytickým asistentom učiteľa ukázal, že WordPress má málo štruktúry (ukážka etri.sk). Skúšame aj Moodle (ukážka https://moodle.etri.sk/mod/book/view.php?id=63, usr test/pwd P0zrite!). Viac, ale chceme ešte viac štruktúry. Testujeme framework (napr. CakePHP), ktorý by vytvoril našu proto-aplikáciu priamo z databázových tabuliek... Viac hrubých detailov tu: https://schizyfos.wordpress.com/2018/08/20/ai-velmi-hruba-formulacia-realneho-problemu/. A vysvetlenie profilovej fotografie tu: https://schizyfos.wordpress.com/2018/11/04/041118-sur/