Denník N

Pozrite si, čo robí župa PRE Petržalku.

Rozhodol som sa, že napíšem aj pozitívny článok ako protiváhu k blogom, ktoré sa vždy vyburcujem zverejniť v prípadoch, že sa niečo stalo alebo má stať v neprospech verejného záujmu. Iste, nebude to mať toľko korenia, ale pokladám za dôležité poukázať aj na to, že keď je na úrade dobrá karma, dá sa začať tvoriť. Tu je zoznam projektov, investícií a opráv, ktoré sme stihli za pár mesiacov zrealizovať v Petržalke odkedy sa v Bratislavskom kraji ujal župného úradu Juraj Droba.

 • V rámci Bratislavskej integrovanej dopravy bola zavedená nová linka Senec –> Bratislava-Nové Mesto –> Bratislava-Petržalka (linka S65)
 • Dokončenie bezpečného cyklistického prepojenia, od Svätého Jura (Rače) popri Vajnoroch, Ivanke pri Dunaji, letisku M.R. Štefánika, Vrakune až k Prístavnému mostu, Petržalke, centrum mesta.
 • Na Gymnáziu A. Einsteina bola vymenená palubovka v telocvični a rekonštrukciou prešiel i cvičebný priestor. Okrem toho táto škola dostala i nový výmenník tepla.
 • V Domove sociálnych služieb Kampino na Haanovej boli opravené stropné omietky.
 • Na SPŠe Hálova 16 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia, škola dostala i nové protipožiarne dvere a rekonštrukcie sa dočkala aj telocvičňa.
 • Na SOŠ Farského už funguje Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov potravinárstvo – pekár, cukrár, mäsiar, lahôdkar (COVP) a Bratislavský kraj sa i v tomto roku podieľal na jeho rekonštrukcii a investičnej podpore, ktorá má presah viacerých rokov a hodnotu cez 3 milióny eur.
 • Gymnázium Pankúchova sa dočkalo opravy strechy, kanalizácie, rozvodov vody a aktuálne prebieha maľovanie všetkých priestorov školy.
 • Na SZŠ Strečnianska bol objekt školy zateplený a opravili sa poškodené schody a dilatačné škáry v budove.
 • SOŠ technická na Vranovskej dostala nové zasklené steny, nad dielňami bola zateplená a opravená strecha, v telocvični vymenené radiatory a náter jej podlahy, v niekoľkých triedach, kabinetoch a sociálnych zariadeniach vymenené drevené okná a 13 buniek školského internátu boli vymaľované.
 • SOŠ podnikania na Strečnianskej sa dočkala opravy strechy a zateplenia
 • Divadlo Aréna je témou na samostatný článok, po zrušenom verejnom obstarávaní, ktoré som inicioval kvôli plánovanému predraženému nákupu technológie vybavenia divadla sú v súčasnosti projektové práce pozastavené a s projektantom konzultujeme ako zoptimalizovať rekonštrukciu a pokračovať v tejto megainvestícii.
 • Príprava projektového zámeru Ekocentrum Čunovo, predloženie v rámci programu Interreg V-A SK-AT 2014-2020 v priebehu 1. Polovice roku 2019 – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov, koordinácia prípravy projektovej dokumentácie, obsahovej náplne expozície a biznis plánu, komunikácia so slovenskými a rakúskymi projektovými partnermi.
 • Hotová je aj štúdia uskutočniteľnosti projektu Transdanube Pearls – zameraná na rozvoj udržateľnej mobility v regióne prostredníctvom rozširovania parkovacích kapacít pre bicykle, komplexný systém výpožičného systému bicyklov v kraji zameraného na turistov a vybudovanie cyklistických komunikácií pozĺž želeničných tratí.
 • V rámci kultúry je BSK už tradične hlavným partnerom Bratislavského majálesu na Tyršovom nábreží a cyklopelotónu Župná dvadsiatka.
 • Formou dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy bolo podporené množstvo projektov v Petržalke, napr. klub VIVUS pre podporu volejbalu dievčat v MČ Petržalka, klub Devils pre podporu hokejbalu, ŠK motorkár Petržalka, prestavba bikrosovej dráhy v Petržalke na pumptrack, večery autentického folklóru pre Kultúrne zariadenia Petržalky a mnoho iných.

Zoznam je určite dlhší, toto sú zrealizované opravy, projekty a aktivity v Petržalke, o ktorých mám ako poslanec BSK vedomosť, navyše väčšina činností sa v novom volebnom období ešte len plánuje a treba tiež poznamenať, že sa v podstatnej miere dejú mimo hlavného mesta v rámci Bratislavského kraja.

Tak ako v prípade župana, aj v prípade starostu je veľmi dôležité, aby bol zvolený taký kandidát, ktorý bude obstarávať efektívne a peniaze z daní nepohltí iba chod samotného úradu. S poctivým starostom sa mení i práca poslancov – nemusia toľko kontrolovať a môžu začať tvoriť. Petržalke želám po 24 rokoch šéfovania dua Bajan-Ftáčnik konečne dobrého a čestného starostu. Podporujem kandidátov na poslancov z iniciatívy PRE Petržalku a kandidáta na starostu Jána Hrčku, ktorý si za 8 rokov v komunále získal povesť neochvejného bojovníka proti korupcii. A keďže má už za sebou i praktickú skúsenosť ako prednosta Karlovej Vsi, v ktorej odviedol vynikajúcu prácu, na chod úradu je pripravený najlepšie zo všetkých uchádzačov.

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku