Denník N

Za 4 roky v petržalských škôlkach 1 400 chýbajúcich miest, bonus mapa škôlok

V Petržalke máme 3 549 detí s trvalým pobytom, ktoré majú tri až päť rokov. Oproti tomuto tu máme 0 jasličiek a 24 škôlok s 2 750 miestami, ktoré zriadila mestská časť Petržalka. Teda pre takmer 800 petržalských detí nepostačujú miesta v škôlke už teraz.

Plus bonus: druhá mapka, ktorú by som Vám chcel dať k dispozícii je mapa petržalských škôlok.

Podľa verejne dostupných zdrojov bolo v rokoch 2016/2017 mestská časť Petržalka zriaďovateľom 23 materských škôlok, v ktorých bolo 114 tried s 2 602 miestami pre detí. K ním v roku 2018 pribudla materská škola MŠ Vyšehradská 17 so 7 triedami a 150 miestami pre deti.

Za týchto 24 škôlok sme pre Vás pripravili mapu ich umiestnenia a po kliknutí na danú škôlku sú uvedené aj informácie o počte tried a počte miest pre deti.

Mapa materských škôl (resp. škôlok) v Petržalke – stačí kliknúť na tento text :)

Edukačnú činnosť v škôlkach zabezpečovalo 235 pedagogických zamestnancov. Z tohto počtu bolo 9 špeciálnych zamestnancov v MŠ Iľjušinova a MŠ Turnianska pre deti s poruchou autistického spektra a deti s ľahkým mentálnym postihom.

V škôlkach pracovalo 217 kvalifikovaných a 18 nekvalifikovaných učiteliek a učiteľov. Na jedného pedagóga pripadalo 11,7 dieťaťa.

V Petržalke však máme trvalo bývajúcich 8 883 detí, ktoré majú šesť a menej rokov. Oproti tomuto číslu tu máme nula jasličiek a 24 škôlok s 2 752 miestami, ktoré zriadila mestská časť Petržalka.

Aj keby sa zameriame len na trojročné, štvorročné a päťročné deti, tak potrebná kapacita už teraz dosahuje 3 549 miest, čo je o 797 menej. Teda pre 797 petržalských detí nepostačujú miesta v škôlke už teraz a miestna časť v tejto oblasti žiadne veľké aktivity nevyvíja.

Podľa dostupných zdrojov v minulom roku Petržalka odmietla umiestniť 676 detí, pre ktoré by sme potrebovali už teraz mať k dispozícii – postavené viac ako 4 podobné škôlky ako novopostavená na Vyšehradská 17.

No aj keď celkový počet obyvateľov Petržalky veľmi nestúpa, tak u detí to neplatí. V Petržalke je detí stále viac a ak teraz máme štvorročných 1 150 detí, tak za dva roky ich bude 1300 a za štyri roky až 1400. Teda za dva roky budeme potrebovať pre štvorročné deti o 150 miest v škôlkach viac a za štyri roky to bude až o 250 viac.

Čo s týmto plánujeme spraviť?

V súlade s Plánom Bratislava spustíme intenzívnejšiu výstavbu nových materských škôl a rozširovania kapacít existujúcich. Tiež začneme s projektom na vznik jaslí pre petržalské deti do 3 rokov.

V minulosti bolo na území Petržalky viac ako 50 budov, ktoré sa práve využívali na edukáciu našich detí. Dnes sú viaceré vo vlastníctve štátu – ministerstiev, ktoré ich využíva na rôzne účely, no nie na tie, na ktoré boli určené. No čo je horšie, tak niekedy sa ich aj zbavujú – tu nám za príklad poslúži nedávny prípad areálu aj s budovou na Tematínskej 1, ktorá mohla byť perspektívnym miestom pre vybudovanie škôlky alebo zariadenia pre seniorov a pritom skončil v súkromných rukách.

Preto sme aj založili petíciu proti výstavbe prípadného bytového domu na Tematínskej 1, lebo si myslíme, že budova s areálom by mali byť používané, tak aby v nich boli vykonávané či poskytované predovšetkým sociálne alebo vzdelávacie služby. Podpísať petíciu môžete tu.

Osobitnou možnosťou je zazmluvnenie developerov stavajúcich na území Petržalky nové bytové domy či priam celých sídlisk k tomu, aby v tomto prostredí sami vystavali škôlku, ktorú by za výrobnú cenu predali mestskej časti alebo za vopred dohodnutých podmienok ju mestskej časti dlhodobo prenajali.

Lebo takto nám vznikajú v Petržalke rozsiahle územia, kde mestská časť nevlastní žiadne pozemky na vystavanie takýchto škôlok a preto nebude môcť plnohodnotne poskytnúť tu bývajúcim obyvateľom služby spojené s opatrovaním detí do 6 rokov.

Som člen Teamu Vallo, kandidujem za Team Vallo, Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko na poslanca Petržalky a mám predstavu, čo je potrebné vykonať, aby v Petržalke boli prístupné open data za rôzne oblasti a aby sme práve na základe dát vedeli vopred, koľko miest v škôlkach budeme potrebovať a pripravili pre deti potrebné priestory.

Pavol Škápik

 

Teraz najčítanejšie

Pavol Škápik

Pavol Škápik - Som generálnym riaditeľom na Ministerstve financií. Pracoval som na Inštitúte sociálnej politiky aj na štatistickom úrade, kde som pracoval na príprave sčítania na základe štátnych registrov. S manželkou máme 6r. syna, pochádzame zo Záhoria, no svoj domov sme našli v Petržalke. Som tiež spoluzakladateľ Inštitútu dátových politík.