Denník N

Drahá Lívia

Keďže ma tvoji úprimní zástancovia slobody prejavu zablokovali na všetkých portáloch tebe sympatických, budem na tvoje minulé video reagovať tu.

Na začiatok ti môžem úprimne a kľudne povedať: Nepoznám ťa. Ako osobu ťa nepoznám, ani nijak nesúdim. Aj ja by som sa s tebou v kľude rád porozprával a vysvetlil ti lepšie, prečo si myslím, že stojíš na zlej strane. To, že ťa nepoznám, však nič nemení na skutočnosti, že ideológia, ktorú si vo videu šírila, bola identická s ideológiou hnutia Identitaire, ktoré je fašistickou organizáciou. Úprimne verím a dúfam, že si neuvedomuješ, že šíriš fašistickú ideológiu a že si neuvedomuješ, že si členkou fašistickej organizácie. Ak si to uvedomuješ, znamená to, že vedome zavádzaš a klameš státisícom Slovákov s takým politickým cieľom, ktorý nevyhnutne len ublíži  týmto Slovákom, ktorým vyhlasuješ, že ich máš rada a chceš ochrániť.

Ak si myslíš, že tzv. “liberáli”, aj keď neviem, akú skupinu tento pojem presne označuje, sú najviac neslušnou a agresívnou skupinou v spoločnosti, navrhujem sa o tom empiricky presvedčiť. Ako reakciu na môj článok boli uverejnené posty na rôznych portáloch, kde si môžeš spočítať, koľko nadávok, urážok a vyhrážok násilím bolo mne adresovaných. Kľudne si môžeš spraviť aj interný prieskum a spýtať sa svojich prívržencov, koľkí z nich by ma nazvali kokotom. Ďalej si môžeš spočítať, koľko nadávok, urážok a vyhrážok násilím bolo adresovaných na tvoju osobu. Ďalej musíme tieto dáta porovnať na jednotnú mieru, teda porovnať počet videní tvojho videa a počet videní môjho článku (keďže iné dáta nemáme) a dáta podľa toho prepočítať. Takto nám vyjde výsledok toho, ktoré publikum je viac vulgárne, neslušné a agresívne. Stavím sa s tebou o jedno pivo že tvoje “antiliberálne” publikum je ďaleko viac vulgárne, neslušné a agresívne (aj násilné v zmysle Trestného zákona).

Len jeden disclaimer: ja nie som liberál, som marxista. Áno, ten zlý satanistický marxista, ktorý chce všetkým ľuďom ukradnúť deti a následne ich pretvoriť na homo- a bisexuálov. Veľmi rád sa s tebou v kľude porozprávam o marxizme a budem veľmi rád, ak si aj niečo z toho marxizmu prečítaš, lebo si myslím, že súdiš len podľa toho, čo si počula v tvojich kruhoch.

Ďalej by som sa chcel vyjadriť k tvojej analýze môjho článku. Nikde som netvrdil, ako sa tvoji linguistici snažili vydedukovať (hmhm), že všetky ženy z katolíckych rodín, všetky ženy spĺňajúce stereotyp dobrej matky a všetky ženy identifikujúce sa so svojou rodovou rolou sú fašistky a to by bolo sprosté tvrdiť. Tvrdil som a tvrdím a to nie z dedukcie ale indukcie, že ženy vo fašistickom hnutí väčšinou spĺňajú tieto charakteristiky, to znamená, je ťažké nájsť vo fašistickom hnutí ženy (aj keď je ťažké tam vôbec nájsť ženy), ktoré sú lezbičky, ktoré nechcú byť “dobré matky” a ktoré nechcú spĺňať svoju rodovú rolu.

Môžeš tvrdiť, že sexizmus neexistuje, ale myslím, že klameš. Každá žena vie, čo je sexizmus, to je jej životná skúsenosť. Aj keď to nemusí pomenovať ako sexizmus. A dúfam, že vnímaš, akí sexistickí tvoji prívrženci v hnutí sú (aj keď sexizmus existuje v každom hnutí, ale myslím, že v menšej miere). Slovné spojenie „Nacistický stereotyp dobrej matky“ by sa mohlo zle pochopiť. Dobrá matka nie je stereotyp dobrej matky. Dobrá matka je hodnotenie, normatívny výrok, ktorý môže byť buď objektívny, alebo subjektívny. Pri stereotype dobrej matky som myslel spoločensky utvorenú normu, podľa ktorej sa každá matka musí správať, aby bola považovaná za dobrú matku. Tento stereotyp sa môže líšiť od spoločnosti k spoločnosti, ale v základe znamená, že matka je určité povolanie, pri ktorom musí podriadiť svoje záujmy záujmom splnenia tejto roly a pri ktorej sa nesmie sťažovať, ale usmievať a mať svoje povolanie rada. Predpokladá to teda rigidnú deľbu práce, kde matka je zodpovedná za výchovu detí. Dobrá matka je matka, ktorá túto rolu spĺňa dobre. Či ju spĺňa dobre, určuje spoločnosť, v tomto prípade patriarchálna spoločnosť. Nacistický stereotyp dobrej matky nie je každý stereotyp dobrej matky, ale veľmi špecifický. Ten zahŕňa okrem iného to, že táto matka plní rolu nielen v rodine, ale aj v spoločnosti, ideálne ako ty ako šíriteľka fašistickej ideológie.

Ak sa smeješ pri slove “rodová rola”, neviem ti pomôcť. Dúfam, že si natoľko inteligentná, že si si všimla, že ženy sa správajú inak ako muži a že toto je dané výchovou a spoločenským očakávaním a nie biológiou (aj keď aj v tom prípade by to nebola nejaká substancia ženy).

Ku genetike som sa v článku vyjadroval a to isté platí aj o neurológii. Je samozrejmé, že patriarchálna spoločnosť má svoj vplyv aj na gény a mozog žien. A tiež netvrdím, že za všetky rozdiely medzi rodmi môže patriarchálna spoločnosť, pretože existuje len okolo päťtisíc rokov. Je však potrebné si uvedomiť, že evolúcia je dialektický proces a preto neexistuje žiadna substancia a neexistuje nejaký gén, ktorý sa nemení podľa prostredia, teda nereaguje na svoje podmienky reprodukcie. Evolúcia je výber funkčného a samozrejme, že na evolúciu má vplyv aj patriarchálna spoločnosť.

Že si myslím, že tvoja pokračujúca účasť vo fašistickom hnutí spôsobí utrpenie, útlak až smrť mnohým ľuďom? To ti dokonca viem predpovedať. Ak sa Kotleba dostane do vlády, bude to mať minimálne za následok, že životné podmienky rómskej komunity na Slovensku sa natoľko zhoršia, že to spôsobí minimálne väčšie utrpenie a útlak a pravdepodobne aj smrť mnohým Rómom. Okrem toho bude taká vláda mať aj veľké negatívne dopady pre väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky a to už len jeho ekonomickou politikou, teda v konečnom dôsledku pre zdravie slovenského národa, aby si tomu porozumela.

Fašizmus na Slovensku nebude mať a nemôže mať v súčasných podmienkach inú podobu než pred 80 rokmi a to je tá podoba, že Slovensko bude bábkou a kolóniou nemeckého kapitálu. To fašizmus nemôže zmeniť, pretože v konečnom dôsledku to je len reakčná forma buržoáznej diktatúry, čiže len horšia forma kapitalizmu. Skutočné oslobodenie od kolonializmu môže zrealizovať len medzinárodná pracujúca trieda s programom, ktorý zruší kapitálovú akumuláciu a kapitalistický výrobný spôsob a pretvorí ho na iný bez vykorisťovania, tried a kást.

Teraz najčítanejšie