Denník N

Podvod a klamstvo na úrade Dany Čahojovej v Karlovej Vsi?

Miestny úrad Karlova Ves podpísal obchodnú zmluvu za 125 tisíc Eur v rozpore so zákonom, bez verejného obstarávania s vlastným zamestnancom, na čo sme upozornili už v auguste na našom FB SaS Karlova Ves. Manipuluje niekto na miestnom úrade v Karlovej Vsi s údajmi o zverejnení, alebo doručení? Úrad totiž zverejnil na úradnej tabuli faktúru, ktorú nemal k dispozícií, nakoľko do podateľne bola doručená až o 10 dní neskôr. Keďže miestny úrad využil maximálny čas, aby mi na moje niektoré žiadosti o informácie odpovedal čo najneskôr (poslednú odpoveď z úradu som dostal až 29. októbra), vychádza tento blog v tomto období.

Každý z nás môže chápať transparentnosť inak. Pre niekoho úplne stačí, ak o transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi iba hovorí, keď kritizuje oponenta. A popri tom u seba robí to isté, čo sám kritizuje. Starostka Karlovej Vsi, Dana Čahojová podpísala v júni tohto roka obchodnú zmluvu s vlastným zamestnancom úradu, ktorý sa jej podpisom stal zároveň aj externým dodávateľom služby. Aj preto som požiadal úrad o informácie, akým spôsobom bol obstaraný. Miestny úrad neprekvapil a odpovedal tak, že na päť položených otázok nedal žiadnu odpoveď. Možným dôvodom zatajovania pravdy mohla byť aj obava z odhalenia zlyhania vedenia mestskej časti. Nestáva sa totiž často, aby samospráva podpísala s vlastným zamestnancom obchodnú zmluvu na dodávku služby, a to bez riadneho verejného obstarávania. Napriek zatajovaniu pravdy je jasné, že úrad zlyhal. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že štvrtý deň po podaní mojej žiadosti o informácie bola zverejnená dohoda o ukončení tejto obchodnej zmluvy.

Vyhraj voľby, môžeš všetko

Zrejme týmto výrokom, dnes už nebohého bývalého predsedu NR SR  Pavla Pašku (SMER-SD), sa riadi aj vládnuca časť poslancov v Karlovej Vsi. S poslancami Robertom Kramplom a Marcelom Zajacom  sme na septembrovom zastupiteľstve predložili návrh, aby miestny kontrolór preveril predmetnú zmluvu a jej súlad so zákonom. Po krátkej ale vážnej diskusii poslanec Šíbl navrhol ukončenie diskusie. Poslanci, dnes kandidujúci  s prívlastkom „aktivista iniciatívy Naša Bratislava“ diskusiu hlasovaním ukončili a kontrolu zamietli. Ťažko povedať, či to bolo na príkaz starostky, alebo sa im iba nepáčilo, že by sa zlyhanie miestneho úradu ocitlo v správe miestneho kontrolóra.

Červený rámček – poslanci hlasujúci za ukončenie diskusie

Zapierať, zapierať, zapierať …

Počas rozpravy sme sa dozvedeli, že úrad konal nehospodárne úmyselne s cieľom vyhnúť sa plateniu odvodov. Je jasné, že okrem porušenia zákona o verejnom obstarávaní došlo aj k obchádzaniu zákonníka práce, nakoľko mandátnu zmluvu nemožno použiť namiesto štandardnej pracovnej zmluvy. O to horšie je, že úrad nedodržal ani samotnú zmluvu. V čl. 3 bod 2. sa píše :

V čase konania zastupiteľstva chýbali totiž pri dvoch zverejnených faktúrach z 1.8.2018  a 23.8.2018  pracovné výkazy, bez ktorých tieto faktúry nemali byť uhradené. Pri tretej faktúre z 10.9.2018 pracovný výkaz bol ako príloha súčasťou faktúry. Aj preto som požiadal úrad o informácie, či boli tieto faktúry vrátené dodávateľovi na ich doplnenie. Odpoveď  miestneho úradu ma vôbec neprekvapila. Faktúry vrátené neboli, aj keď ich vrátenie by bolo jednoduché. Stačilo zájsť do kancelárie prednostu miestneho úradu. Tam by externého dodávateľa služby a zároveň zamestnankyňu miestneho úradu v jednej osobe veľmi ľahko našli.

Úrad vo svojej odpovedi klamal. Tvrdil totiž, že „pracovné výkazy boli dodané spolu s faktúrami“, čo ale nie je pravdou. Ako dôkaz postačia tri podacie pečiatky z podateľne na troch vyššie uvedených faktúrach (1), (2)(3).

Podacia pečiatka – zverejnenie 1.8.2018
Podacia pečiatka – zverejnenie 23.8.2018
Podacia pečiatka – zverejnenie 10.9.2018

Na prvých dvoch je v kolónke „Príl.“ číslo 0, iba pri tretej (tej kde pracovné výkazy nechýbali) je v kolónke „Príl.“ číslo 1. Znamená to, že v čase prijatia prvých dvoch faktúr do podateľne úradu, neboli ich súčasťou pracovné výkazy, nakoľko podľa podacích pečiatok počet príloh, teda pracovných výkazov, bol 0. Tie boli podľa môjho názoru vytvorené a dodané až dodatočne po mojej žiadosti o informácie. Tretia faktúra už spomínanú prílohu obsahovala, čo dokazuje aj podacia pečiatka, kde je počet príloh 1.

Za zmienku stojí porovnať dátumy, kedy boli jednotlivé pracovné výkazy  a faktúry vytvorené a doručené do podateľne úradu a porovnať ich s dátumami splatnosti. V zmluve sa píše, že lehota splatnosti je najmenej 14 dní, od doručenia faktúr. Prvá faktúra bola ale uhradená 5 a druhá 6 dní po ich doručení. Až tretia faktúra bola uhradená v súlade so zmluvou, t.j. 14 dní po jej doručení  do podateľne. Takéto konanie nenasvedčuje hospodárnemu nakladaniu s peniazmi obyvateľov  Karlovej Vsi a svedčí aj o morálnom zlyhaní miestneho úradu pod vedením starostky Čahojovej.

Kúzelníci na miestnom úrade v Karlovej Vsi ešte nevymreli

Všimli ste si, že faktúra, ktorá bola zverejnená na elektronickej úradnej tabuli 1.8., podľa podacej pečiatky bola doručená až 10.8.? Faktúra bola teda zverejnená skôr než bola vôbec doručená. Tuto zrejme zaúradoval škriatok a odkryl manipuláciu s údajmi o zverejnení, alebo doručení podľa potreby úradu. Ako je možné, že faktúra, ktorá bola doručená do podateľne miestneho úradu až  10.8. bola zverejnená už 1.8.?  Napriek dohodnutej splatnosti 14 dní, táto faktúra mala splatnosť iba 3 dni. Navyše samotná zmluva bola síce podpísaná 14.6., ale zverejnená  bola až 29.6. a od 30.6. bola účinná (dodávateľ môže službu dodávať iba odo dňa účinnosti). To znamená, že externý dodávateľ dostal za 1 odpracovaný deň v júni 1015.- €, pričom tento deň pripadol na sobotu a v zmluve v čl. 9, bod 2 je uvedené, že miesto vykonávania pracovnej činnosti je úrad, pokiaľ to povaha činnosti nevyžaduje inak. Bol azda externý dodávateľ v sobotu sám na úrade? Ako sa tam dostal? Ako je možné, že úrad takto opätovne pochybil  a neoprávnene fakturovanú čiastku uhradil?

Elektronická úradná tabuľa pre partnera Zuzana Hudekova UrbEco, IČO : 40961613
Podacia pečiatka – zverejnenie 1.8.2018

Závislí nezávislí

Ak vám bude niekto tvrdiť, že stranícki kandidáti plnia úlohy, ktoré dostávajú zo straníckych centrál, vedzte, že to o čom som písal sa nestalo u straníckeho starostu, ale priamo v centre „transparentnosti nezávislej“  starostky Dany Čahojovej. Koho úlohu plnili tí nezávislí kandidáti s označením „ aktivista iniciatívy Naša Bratislava“, ktorí hlasovaním odmietli kontrolu, ktorá by zrejme podvod a klamstvo na úrade Dany Čahojovej v Karlovej Vsi odhalila?

Teraz najčítanejšie

Igor Bendík

Otec troch detí, manžel a reálne zmýšľajúci človek. Člen strany SaS. Poslanec za Karlovu Ves. Chcem aby sa naše deti mali lepšie ako my, aj preto som vstúpil do politiky.