Denník N

Podivná súťaž na Ministerstve vnútra

V polovici roka vypísalo Ministerstvo vnútra elektronickú súťaž na obstaranie časopisu Mladý záchranár. Spolu štyri čísla, každý v náklade 15 000 ks. Rozhodujúce kritérium cena.
V čom je problém?

Systém elektronického obstarávania je určený na to, aby zabezpečil spravodlivú, nediskriminačnú súťaž, kde všetci zúčastnení majú mať rovnaké podmienky, čo v konečnom dôsledku má priniesť najvyššiu hodnotu za najnižšie peniaze. Obstarávateľmi bývajú verejné inštitúcie, ktoré narábajú s peniazmi daňových poplatníkov. Často sme však svedkami toho, že rôzne inštitúcie používajú rôzne finty ako toto kritérium obmedziť a umožniť v súťaži vyhrať vopred určenej firme. Deje sa tak rôznymi spôsobmi. Napr. nastavením veľmi úzkych kritérií, ktoré sú šité na konkrétneho výrobcu, požiadavkou na veľký objem dodávky tovaru pri súčasnom krátkom čase na dodanie. Konkrétny výrobca, či dodávateľ, ktorý sa o plánovanej požiadavke dozvie v predstihu po neoficiálnej linke, má tak výraznú výhodu pred ostatnými súťažiacimi. Niekedy to je tak bijúce do očí, že sa človek až čuduje, že majú úradníci tú drzosť – až takto okato nastaviť podmienky. A potom sú tu rôzne kartelové dohody dodávateľov, ktorí sa vopred dohodnú štýlom -,, ty vyhráš v meste X a mňa pustíš do mesta Y.“

Súťaž, ktorú idem popísať má svoje zvláštne špecifikum. Objednávateľ  – Ministerstvo vnútra dalo do súťaže podmienku, ktorá diskriminuje všetkých –  až na jedného.

Predmetom zákazky bolo vytlačenie a distribúcia časopisu Mladý záchranár, ktorého vydavateľom je občianske združenie sídliace v obci Varín s názvom RESCUE TEAM SLOVAKIA.

objednávkový formulár

Okrem základne požiadavky na vytlačenie 4 čísiel časopisu v náklade spolu 60 000 ks si dal objednávateľ špeciálne požiadavky.

  1. požiadavkou je distribúcia vytlačeného časopisu na jednotlivé miesta plnenia v rámci Bratislavského kraja (cca 31 miest), Trnavského kraja (cca 17 miest),Nitrianskeho kraja (cca 53 miest), Trenčianskeho kraja (cca 7 miest), Žilinského kraja (cca 30 miest), Prešovského kraja (cca 42 miest) a Košického kraja (cca 60 miest), ktoré má objednávateľ  konkretizovať  dodávateľovi až po uzatvorení Zmluvy.
  1. požiadavka, ktorá má vyrušila a pri ktorej mi naskočila povestná červená kontrolka je táto: Predmetom zákazky je dodanie existujúceho časopisu „Mladý záchranár®“. Objednávateľ požaduje od Dodávateľa predloženie písomného potvrdenia vystaveného vydavateľom časopisu preukazujúceho možnosť a schopnosť Dodávateľa dodať časopis v požadovaných množstvách do 5 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy. Cena musí zahŕňať všetky náklady Dodávateľa spojené s realizáciou zákazky.
špeciálne požiadavky

Ako to dopadlo, kto vyhral zákazku?

Vzhľadom k diskriminujúcej podmienke a šibeničnému termínu na dodanie prvej várky časopisu mohol zákazku vyhrať ten, kto bol na ňu vopred pripravený, prípadne mal už celý náklad prvého čísla vopred vytlačený. Áno, nemýlite sa!  Zákazku vyhral ten, kto mal vystavovať žiadateľom písomné potvrdenie o schopnosti zúčastniť sa zákazky – priamo vydavateľ časopisu RESCUE TEAM SLOVAKIA. Zákazku v objeme 39 600,- Eur.

ukážka staršieho čísla časopisu

kúpna zmluva s víťazom                                                                                                                                                                                                                                                  Odpoveď z Ministerstva vnútra SR

Hovorca MV SR Petar Lazarov na našu otázku, či nedošlo k diskriminácii ostatných súťažacich ospovedal okrem iného:,, MV SR v žiadnom prípade pri tomto obstarávaní neobmedzuje hospodársku súťaž. Predmetom zákazky je dodanie tovaru – už existujúceho časopisu, ktorý  verejný obstarávateľ požaduje následne distribuovať na rôzne miesta plnenia v rámci Slovenskej republiky. V súvislosti s uvedeným je umožnené ktorémukoľvek z potenciálnych dodávateľov požiadať vydavateľa časopisu o písomné potvrdenie preukazujúce schopnosť dodať požadované množstvá a zapojiť sa do verejného obstarávania predložením ponuky.
Verejné obstarávanie na dodanie časopis Mladý záchranár realizujeme priebežne od roku 2013.

Možné prepojenia.

Samozrejme, natíska sa otázka, čo je za tým. Na tej istej adrese ako OZ RESCUE TEAM SLOVAKIA sídli ďalšie OZ s názvom totožným s názvom časopisu Mladý záchranár. Konateľ  OZ Samuel Hruškovič v minulosti kandidoval do NR za stranu SDĽ (predchodkyňa SMERU) do NR SR s poradovým  číslom 14

To samozrejme nič nedokazuje. Ak by som chcel  ale ovplyvniť súťaž a dohodiť zákazku blízkemu človeku, či spriatelenej firme,  tak to urobím presne tak ako Ministerstvo vnútra.

Ľubo Bechný

http://www.protikorupcii.sk/

 

 

 

Blog vznikol vďaka podpore Open Society Institute (FOSI) podporený sumou 24.900,- USD Eur .

Teraz najčítanejšie

moja fotka

Ľubo Bechný

Som človek, ktorý sa búri, keď sa deje krivda inému človeku.