Denník N

Kde ste vzali taký obnos, pán primátor?

Drahí Mikulášania, Mikulášanky, zodpovední spoluobčania..

Nie je mojim zvykom písať články, ani blogy. Avšak, ako už mnohí z Vás stihli postrehnúť, blížia sa komunálne voľby a mne ako študentke politológie a neochvejnej milovníčke svojho rodného mesta nie je jeho budúcnosť ľahostajná. Na základe toho som sa pustila do menšieho prieskumu kandidátov. A na svoje prekvapenie odhalila pár zásadných vecí.

Hľadala som, aby ste vy nemuseli. Zdieľam, aby ste zdieľali spolu so mnou..

Transparentnosť a čestnosť v nakladaní s financiami je základným predpokladom slušného politika, na tom sa snáď všetci zhodneme. Pozrela som sa teda na verejne prístupné informácie o firmách, ktoré vlastnia jednotliví kandidáti – v súčasnosti čelní predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš.

Záhadná miliónová čiastka

Na stránke ministerstva financií v Registri účtovných závierok si rovnaké informácie viete dohľadať i vy. Obzvlášť ma zarazil jeden konkrétny údaj. Pri firme S.M.S., spol. s.r.o., ktorú vlastní súčasný primátor mesta Ján Blcháč v riadku A/III. Ostatné kapitálové fondy (413) sa nachádza neuveriteľná suma 1, 405, 000 eur !

Túto obrovskú čiastku vložil spoločník firmy (v tom čase bol jediným spoločníkom Ján Blcháč) do svojej firmy ako mimoriadny vklad.

http://(http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/6155983/551)

K legálnosti, otázkam zdanenia, výberom a obratom spoločnosti sa vyjadrovať nebudem. To mi jednak neprináleží, a na to sú tu, samozrejme, iní.

Ako občianka Liptovského Mikuláša mám však plné právo (a tiež občiansku povinnosť) klásť otázky, a preto sa pýtam:

Pán primátor, ako sa dá zarobiť takto mimoriadne vysoký vklad?

1,4 milióna eur je enormná suma, ktorá si rozhodne zaslúži patričné vysvetlenie. Zaslúži si ho každý jeden z nás – každý slušný občan Liptovského Mikuláša. Tak ako to teda je?

Kauza Dominanta a sfalšovaný bloček

Ďalšie nezodpovedané otázky otvára „kauza“, ktorá vyvstala v súvislosti so správou bytového domu Dominanta, na ulici Československej brigády. Správu Dominanty vykonávala až do odvolania spoločnosť House Management poslanca Mateja Géciho. V kuloároch sa povráva, že nezávislý poslanec za Staré mesto si nechal preplatiť bloček v hodnote 130 eur. Niekto môže túto sumu nazvať smiešnou, pre mnoho ľudí je to však významný podiel mesačného príjmu. Obzvlášť, keď dal pán poslanec túto čiastku preplatiť nájomníkom bytov. Ak sa skutočne jednalo o falošný blok, tak je tento čin naozaj nehorázny.

Ako to teda v „kauze pokladničného bloku“ bolo, pán poslanec?

130 eur je možno pre mnohých marginálna čiastka, o tú však v tomto prípade principiálne až tak nejde. Ide o skutok samotný a o jeho morálnu povahu. Asi nikto z nás nechce, aby ľudia, ktorí falšujú pokladničné bloky spravovali naše mesto.

Tam sa totiž rozhoduje o násobne väčších sumách, koniec koncov našich peňazí..

 

 

 

Teraz najčítanejšie