Denník N

Investori by sa mali postupne začať pripravovať na ďalšiu recesiu

Nedávne pohyby na akciových trhoch a zvýšené riziko dosiahnutia vrcholu v globálnom ekonomickom cykle v najbližších 6-18 mesiacoch je vhodným časom na zváženie toho, čo sa stane s akciami v typickej recesii.

Vo všeobecnosti akcie majú tendenciu byť na vrchole tesne pred recesiou, dno dosiahnu približne rok po začatí recesie a potrebujú približne 3,5 roka na opätovne nadobudnutie pôvodných cien. Preto je dôležité správne stanoviť očakávania, aby sa predišlo prekvapeniam, ktoré by mohli spôsobiť odklonenie od dlhodobého investičného plánu investorov.

MSCI World Index, je globálny akciový index, ktorý predstavuje výkonnosť veľkých a stredných podnikov v 23 krajinách rozvinutých trhov. Zahŕňa približne 85% trhovej kapitalizácie upravenej voľným pohybom kapitálu v každej krajine. MSCI World Index nemá žiadnu expozíciu na rozvíjajúcich sa trhoch.

Index MSCI World za svoju takmer 50 ročnú existenciu zachytil šesť globálnych hospodárskych cyklov a širokú škálu prostredí, ktoré obsahujú obdobia geopolitických konfliktov a relatívneho svetového mieru, amerického obchodného protekcionizmu, ako aj rozšírenie voľného obchodu, vysoké a nízke úrokové sadzby, a mnoho ďalších ekonomických a politických dopadov na akciové trhy.

Zdá sa, že akciové trhy na celom svete prechádzajú zvyčajnou neskoršou fázou ekonomického cyklu a môžu signalizovať recesiu, ako môžete vidieť na nižšie uvedenom grafe indexu MSCI World.

 

Výkonnosť MSCI World Index počas posledných 6 globálnych recesií

Zdroj: Charles Schwabs data ku 24.10.2018

Graf ukazuje zaujímavé čísla, avšak treba byť opatrný pri určovaní nejakých krátkodobých pohybov akcií. Index nemusí pokračovať v sledovaní vyššie uvedeného priemeru a môže ísť prakticky hociktorým smerom, čo dokazuje aj rozsah pohybov posledných 6 recesií. Aktuálne dianie na akciových trhoch ale naznačuje, že sme len pár týždňov od začiatku ďalšej globálnej recesie. Avšak pri posúdení časovo-podmienených indikátorov ako je výnosová krivka a medzera medzi infláciou a nezamestnanosťou môžeme usúdiť, že svetová ekonomika dosiahne vrchol počas najbližších 6-18 mesiacov. To znamená, že investori sa môžu tomuto prispôsobiť a svojou panikou ďalej neprispievať ku ďalším prepadom.

globálnym poklesom akciových trhov o takmer 10% oproti maximám z tohto roka môžu aktuálne straty predstavovať už 30% medvedieho trhu, pokiaľ budú pokračovať v klesajúcom trende a budú sa držať priemeru, ktorý vychádza z grafu . Historicky straty mali tendenciu k rýchlemu nárastu, kým zotavenie malo tendenciu trvať dlhšie. Je dôležité mať na pamäti, že graf ukazuje len historické dáta, ktoré nereflektujú aj politiku a situáciu aká je aktuálne na trhu. S Trumpovými clami, problémom pri zostavení talianskeho rozpočtu a aj zatiaľ neexistujúcou dohodou o Brexite môžu byť geopolitické problémy spúšťačom väčšej krízy než ukazuje doložený graf.

Teraz najčítanejšie

Adam Hulin

Adam vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave v odbore Medzinárodné Financie. Odborne sa venuje monetárnej politike, svetovému ekonomickému dianiu a vývoju rôznych investičných nástrojov. v septembri 2018 nastúpil na doktorandské štúdium pod vedením aktuálneho guvernéra Národnej Banky Slovenska, kde sa venuje dopadom rozhodnutí rôznych centrálnych bánk na vývoj po svetovej hospodárskej a finančnej kríze.