Denník N

100 rokov Slovenskej štátnosti.

História Slovenskej štátnosti sa začína v Československu v roku 1918.  Začína sa v Československu ktrého vznik bol po celých 100 rokov viazaný ku dňu 28.10.1918.

Bol to a stále je historicky jeden z najvýznamnejších dátumov  pre oba naše národy ako Český, tak Slovenský.  Došlo vtedy v Prahe k udalostiam, ktoré viedli k vyhláseniu samostatnosti  Československa.

Je nesporné, že k tomu výrazne napomohli historické okolnosti, ktoré nastali počas I. svetovej vojny a na jej konci.  Je však rovnako nesmierne dôležité vyzdvihnúť historicky význam kľúčových osobností, ktoré sa o nezávislosť Československa usilovali.  Dvaja muži, ktorí sa v súvislosti so vznikom Československa spomínajú najviac  sú generál  Milan Rastislav Štefánik a Tomáš Garrigue Masaryk.

Jeden sa stal následne prvým Československým prezidentom a druhý ministrom vojny.  Títo dvaja boli nesmierne aktívni najmä v zahraničí, kde dokázali robiť politiku ktorá presvedčila veľmoci a viedla k úspešnému zavŕšeniu procesu nášho osamostatnenia spod Rakúsko-Uhorskej monarchie.

Prebiehali  súčasne aktivity ďalších Českých a Slovenských osobností  ako doma, tak v zahraničí,  ktoré mali podiel  na tejto dejinnej udalosti.   Mimoriadnu dôležitosť , ktorá sa udiala na Slovensku mala Martinská deklarácia zo dňa 30.10.1918, ktorou sa Slovenská národná rada prihlásila k Československému národu a jeho právu na samostatný štát.

Rok 2018 je rokom osláv 100 rokov Československa.

V súčasnosti je však v Česku 28. október štátnym sviatkomna Slovensku nie.  Slováci, nebuďme takí malicherní  a vráťme  tradičnému dátumu  28. október  vážnosť štátneho sviatku,  ktorá mu právom patrí.  Slovenská štátnosť má 100 rokov a mali by sme byť na to hrdí.

 

Teraz najčítanejšie

Jozef Krempaský

Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Mám manažérske a podnikateľské skúsenosti. Som človekom, ktorý si ctí hodnoty slobody a demokracie. Záleží mi na spoločenskom a politickom vývoji na Slovensku.