Denník N

Čo by som povedal Rudolfovi Kusému na diskusii pred Novomešťanmi

Budova v dezolátnom stave, ktorá sa na svojej streche pýši najväčšou svetelnou reklamnou tabuľou na Slovensku. Žiaľ tak ako zvonku pôsobí aj zvnútra.
Budova v dezolátnom stave, ktorá sa na svojej streche pýši najväčšou svetelnou reklamnou tabuľou na Slovensku. Žiaľ tak ako zvonku pôsobí aj zvnútra.

Nové Mesto bude nakoniec jedinou veľkou mestskou časťou v Bratislave, ktorá sa nedočkala ani prieskumu preferencií a nakoniec ani predvolebnej diskusie kandidátov. Čo by som povedal na nezrealizovanej diskusií môjmu protikandidátovi?

Moje meno je Matúš Čupka. Som Novomešťan, rodič a aktivista, ktorý nie je spokojný s Vašou prácou ako starostu. Pred približne piatimi rokmi nás spojila snaha o obnovenie dôstojnosti bývalej železničnej stanice Filiálka a likvidácia rozsiahlej čiernej skládky okolo garáží v mojej domovskej štvrti Zátišie. Boli ste vtedy vo svojom prvom funkčnom období a vkladal som do Vás nádeje, že bude možná efektívna a systematická spolupráca medzi samosprávami a občianskymi iniciatívami.

Diskusia o budúcnosti Filiálky, ktorú sme spolu organizovali v roku 2013. Teraz ste znova volali ľudí na diskusiu o Filiálke v rámci vašej kampane.

Prišli prvé sklamania či nepochopenia, kedy sa naše predstavy začali líšiť. Na Filiálke sme postupne o Vašu pozornosť prišli a niečo podobné sa stalo aj v prípade Zátišia. Odmietol som však rezignovať na veci verejné, a preto som sa naďalej angažoval čoraz viac na území Nového Mesta popri celobratislavských aktivitách iniciatívy Zelená hliadka. Začal som na našej ulici Riazanská, korú sme postupne zbavili nánosov čarbaníc, nálepiek, doplnili sme lavičky a mnoho ďalšieho.

Železničiarska história v krajšom šate na Riazanskej ulici.

Voľný čas dobrovoľníka je však obmedzený a preto som sa ako obyvateľ Nového Mesta začal dožadovať systematických riešení. Pripomienkoval som postupne projekt parkovacej politiky, fungovanie časopisu Hlas Nového Mesta, mechanizmus participatívneho rozpočtu a spracovali sme aj manuál umiestňovania odpadkových košov. Na mnohé podnety sme nedostali ani len odpoveď a všetko pokračovalo v zabehnutých koľajách.

Projekt parkovacej politiky pre Tehelné pole, ktorý sme pripomienkovali. Chýbajú tu mnohé priechody pre chodcov, parkovacie miesta sú vyznačené v križovatkách a projekt do dnešného dňa nebol spustený.

Vtedy som pochopil, že pozitívne príklady zo zahraničia, osobný príklad dobrovoľníka ani váha najväčšej dobrovoľníckej iniciatívy v téme údržby mesta nestačí. Problém je skôr iracionálny a hovorí sa tomu “my máme iný názor”. To že máte iný názor som pochopil pri našej snahe o nahradenie odpadkových košov na uliciach v správe Nového Mesta a pochopil som to aj pri snahe odstrániť štyri nebezpečné bilbordy z plota Kuchajdy na rohu Vajnorskej ulice a Tomášikovej ulice.

Bilbordy zakrývajú výhľad do križovatky a na priechod pre chodcov pri odbočoavní z Vajnorskej na Tomášikovu. Kým bilbordy na Vajnorskej boli medzitým z plota zvesené, tieto na rohu zostali.
FOTO: maps.google.com

Ako občan či dobrovoľník som sa o zmenu v nastavení mestskej časti pokúsil vlastným dobrovoľníctvom, pripomienkovaním verejných politík, ale aj osobnými stretnutiami s vami. Žiaľ veternými mlynmi som nepohol a zostali mi preto tri možnosti: rezignovať na lepšie mesto, odsťahovať sa, alebo kandidovať.

Jedna z mnohých čistiacich akcií so Zelenou hliadkou. V rámci tejto sme čistili čierne skládky za plotom ZŠ Odborárska.

 

Keď som zakladal Zelenú hliadku a ani počas ďalších rokov nebolo mojou ambíciou kandidovať. Niesť zodpovednosť za rastúcu dobrovoľnícku iniciatívu a jej prácu bolo dostatočne veľkým bremenom. Časom som však zistil, že moja trpezlivosť dochádza a s tým aj ochota vyrovnávať sa so súčasným smerovaním Nového Mesta.

Petičné akcie iniciované starostom a rokovania s developermi zmenili panorámu Nového Mesta na les žeriavov. Nad žeriavmi vpravo bola včera ohlásená výstavba ďalších 38 rodinných domov.

V júni 2016 sme sa vďaka viacerým pozitívnym okolnostiam rozhodli s manželkou, že budem v týchto komunálnych voľbách kandidovať za novomestského starostu. Už vtedy sa začala črtať nová vlna kandidátov na poslancov, starostov či primátora, ktorí boli mnohí z nášho bližšieho či vzdialenejšieho okolia. Stačilo sa preto pridať k ďalším ľuďom z Nového Mesta či iných mestských častí v ich snahe o novú politickú kultúru. Osobne som sa rozhodol uchádzať sa o možnosť niesť zodpovednosť za naše Nové Mesto.

Ohlasujem kandidatúru na post starostu Nového Mesta.

Mali ste osem rokov na to, aby ste na Novom Meste zanechali svoju pečať. Dnes:

  • tvrdíte, že chcete riešiť výstavbu, ale za osem rokov svojho pôsobenia ste nepripravili a neschválili jediný strategický dokument, ktorý by pomohol lepšie regulovať výstavbu v mestskej časti. Developeri zmenili panorámu našej mestskej časti na les žeriavov a Vy ste ako štatutár stavebného úradu namiesto systematickej práce nepochopiteľne spisovali petície proti výstavbe a chodili na občianske protesty proti výstavbe, ktorú ste neboli schopný zregulovať. Za osem rokov ste nedokázali dať dokopy stavebný úrad tak, aby poskytoval kvalitné a odborné služby obyvateľom či stavebníkom a viaceré nekompetentné rozhodnutia sú už také legendárne, že sa tomu ľudia už prestávajú aj čudovať.
  • sľubujete parkovaciu politiku. Tú, ktorú ste sľubovali aj pred voľbami ešte v roku 2010. Za osem rokov ste s parkovaním neboli schopný spraviť nič a ulice sa premenili na jedno obrovské nezriadené parkovisko. Tvrdíte, že s tým nešlo nič robiť kvôli tomu, že hlavné mesto nechválilo parkovaciu politiku. To však nie je pravda, Staré Mesto aj Karlová Ves začali s parkovacou politikou aj bez schválenia dokumentov hlavným mestom. Stačilo len chcieť a u nás sa asi dostatočne nechcelo.
  • sľubujete dvanásť nových cyklostrás a pritom za dve funkčné obdobia sa vám nepodarilo spraviť jedinú plnohodnotnú cyklotrasu. Podaril sa vyznačiť cyklopiktokoridor na Sibírkej a cykloobojsmerky v Ľudovej štvrti a na Zátiší, ale okrem toho je realita pre novomestského cyklistu veľmi trístna. Ako každodenný cyklista vidím, že cyklodoprava nie je v Novom Meste prioritou a preto len ťažko uveriť, že v ďalších rokoch obrátite kormidlo.
  • sľubujete opravy chodníkov a bezpečné priechody pre chodcov. Osem rokov sme však svedkami toho, že chodníky sú na chvoste záujmu a keď sa rekonštruuje ulica, tak sa opravuje vozovka a chodníky ostávajú v pôvodnom stave. Vidieť to aj na výdavkoch mestskej časti, tento rok sa investovalo viac peňazí do kultúrno-spoločenských podujatí ako do opráv chodníkov pre peších. Prečo by sme mali veriť, že ďalšie štyri roky sa priority zmenia?
  • tvrdíte, že prioritou je aj zeleň a životné prostredie. Mestská časť mala v roku 2003 spracovanú evidenciu prvkov zelene a generel zelene, odvtedy sa však dáta neboli aktualizované a tak sa všetká tá práca vynaložená v roku 2003 hodila cez palubu. Dnes nemáme nič, na základe čoho by bolo možné vyhodnotiť množstvo stromov, druhovú skladbu drevín alebo ich zdravotný stav. Povráva sa, že sa mestská časť začala robiť novú pasportizáciu zelene, ale ako člen komisie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku som žiaden oficiálny dokument k tomu nevidel. Robia sa parky a vysádzajú stromy, ale neváhate ich sadiť ani počas najväčších horúčav v auguste, tak ako sme mali možnosť tento rok vidieť na Ľudovom námestí. A potom sa čudujeme prečo je vidieť stovky vyschnutých mladých stromov. Okrem parkov sa zeleň vôbec nerieši, stromoradia na uliciach sú v katastrofálnom stave a vôbec sa neuvažuje nad tým ako pri rekonštrukciách ulíc zvýšiť podiel zelene či lepšie zadržiavať dažďovú vodu. Prečo Vám máme veriť, že po ôsmich rokoch nastane zmena a zrazu sa začne k zeleni, životnému prostrediu či nakladaniu s odpadmi pristupovať koncepčne?

O post novomestského starostu sa uchádzam s plnou vážnosťou, s tímom kandidátov i odborníkov so silným príbehom a s poctivým programom, o ktorom sme sa s Novomešťanmi a Novomešťankami rozprávali na 27 diskusiách a pri tisíckach rozhovorov pri komentovaných prechádzkach, zberoch podpisov či roznášaní novín. Na základe týchto rozhovorov som presvedčený, že Nové Mesto bude voliť zmenu.

Je to neskutočná hanba, že nebola ochota z Vašej strany stretnúť sa v predvolebnej diskusií pred Novomešťanmi. Osobne som presvedčený, že ľudia majú právo vypočuť si čo kandidáti ponúkajú a majú právo klásť otázky ohľadom toho ako chcú svoj program realizovať.

Som presvedčený, že Novomešťania dajú prednosť našej kampani postavenej na programe a poctivej diskusii s voličmi a nie kampani postavenej na guláši, skákacich hradoch či kultúrno-spoločenských podujatiach. Voliči, ktorí sledujú obe kampane, určite vidia rozdiel v našich prístupoch k predvolebnej kampani. Verím, že ocenia, že o zmene len nehovoríme, ale ju priamo realizujeme.

Ako som na začiatku spomínal, vkladal som do našej spolupráce veľké nádeje, ale naša spolupráca stala obeťou Vašej nekoncepčnosti a chýbajúcej vízie. Je pekné pristaviť dobrovoľníkom na akciu bager s vodičom, je však ďaleko náročnejšie hľadať systematický prístup k téme ľudí bez domova. Toto je len jeden z mnohých príkladov, kedy Vás zaujímalo to jednoduché A a už nie to zložitejšie, ale dôležitejšie B.

Verím, že podobne sa na Vašu prácu pozerá väčšina Novomešťanov a že dajú zmene v Novom Meste šancu a príležitosť spraviť z Nového Mesta destináciu, ktorú nám bude zvyšok mesta závidieť.

Matúš Čupka

Kandidát na starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Zapojte sa do diskusie na Facebook-u

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.