Denník N

„Transparentný“ účet Martina Kapitulíka

Všetci žilinskí kandidáti na primátora financujú svoje predvolebné kampane z transparentných účtov, ako im káže zákon. Niektoré majú ale od transparentnosti veľmi ďaleko. V Žiline je na tom najhoršie Martin Kapitulík, z ktorého účtu sa nedá zistiť jediná informácia o zdrojoch kampane, ani o tom, na čo boli peniaze použité.

Tabuľka na konci článku obsahuje všetky pohyby na účte Martina Kapitulíka odfiltrované od poplatkov.

Náklady na kampaň

Ak neberieme do úvahy jednu vrátenú hotovostnú platbu (v tabuľke šedé pozadie), ktorá bola neskôr zopakovaná bezhotovostne, tak jediný subjekt ktorý figuruje na strane výdajov je agentúra Kreativ gang, s.r.o.. To znamená, že nie je možné skontrolovať, či sú na účte zaznamenané všetky výdaje za kampaň, ktorá mohla byť (a s veľkou pravdepodobnosťou aj bola) financovaná aj z iných zdrojov, ako sú uvedené na transparentnom účte.

Stav, kedy kandidátovi vedie kampaň tretia strana ale veľmi jasne ošetruje zákon 181/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, Čl.I § 8:

(1) Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).

Martin Kapitulík ale túto povinnosť nesplnil a firma Kreativ gang, s.r.o. v zozname tretích strán nefiguruje. Rovnako teda nie je splnená ďalšia zákonná povinnosť:

(8) Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi tretia strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

Okrem iného už Martin Kapitulík prekročil limit, ktorý môže na kampaň tretia strana vynaložiť:

(7) Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur, a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur.

Podľa vyjadrení štátnej komisie sa v takomto prípade nejedná o kampaň vedenú treťou stranou, ale o subdodávateľstvo. Ide o jednoduchý spôsob, ako obísť zákon a skryť reálne náklady na kampaň.

Ďalším reálnym porušením zákona je neuvádzanie objednávateľa a dodávateľa pri niektrých reklamných kampaniach. Napríklad pri videách na stránkach youtube.com a facebook.com.

Zdroj peňazí na kampaň

Na strane príjmov to bolo zo začiatku rovnako jednotvárne, až kým to nezačalo byť podozrivé. Na účet išli najskôr v niekoľkých platbách peniaze zo súkromného účtu Martina Kapitulíka (spolu 50 050 EUR), ktorých pôvod nie je možné nijako preukázať (v tabuľke označené červeným pozadím). Takéto netransparentné financovanie kampane vzbudzuje medzi ľuďmi podozrenie a kolujú teórie o možnom napojení na nemenovaného Žilinského veľkopodnikateľa, v ktorého záujme by mohlo byť ovplyvňovať dianie v komunálnej politike.

Neskôr začali na účte figurovať mená ľudí, ktorí kandidujú spolu s Martinom Kapitulíkom za poslancov do mestského zastupiteľstva. Tu je ale zrejmé, že nejde o príspevky na kampaň pre Martina Kapitulíka, ale o peniaze na ich vlastnú kampaň, ktorú rovnako realizuje agentúra Kreativ gang s.r.o. Jednou z indícií je, že sumy sú podozrivo rovnaké. Tiež správa pre prijímateľa zakaždým obsahuje text „Kampan“ a meno kandidáta, ktorý peniaze poslal. Tretia a najsilnejšia indícia je, že platby agentúre odchádzali vždy v sumách, aké boli prijaté v predošlých dňoch od kandidátov. Tieto skupiny sú v tabuľke farebne pospájané.

Tabuľka pohybov na účte Martina Kapitulíka:

Platca/Príjemca Dátum Suma [EUR] Správa pre prijímateľa
Kreativ gang s.r.o. 16.10.2018 -12000 Zaloha na volebnu kampan
Peter Pika 24.09.2018 3000 KAMPAN PIKA
Gažová Jaroslava 24.09.2018 3000 kampan Gazova
Šufáková Miroslava 21.09.2018 3000 Kampan SUFAKOVA
Gašpar Ivan, Ing. 21.09.2018 5000 kampan Gaspar
Kreativ gang s.r.o. 21.09.2018 -9000 Zaloha na volebnu kampan
Ďurošková Michaela 20.09.2018 3000 Kampaň Ďurošková
Oršula Marian 20.09.2018 3000 Kampan Orsula 2018
VESELY PETER 20.09.2018 3000 Kampan vesely
Kreativ gang s.r.o. 18.09.2018 -6000 Zaloha na volebnu kampan
Mária Wienerová 18.09.2018 -3000 Vratenie hotovostnej platby zo dna 14.9.2018 Maria Wienerova
Mária Wienerová 17.09.2018 3000 KAMPAN WIENEROVA
CHVILA MILAN 17.09.2018 3000 Kampan Chvila
14.09.2018 3000 Mária Wienerová , Kampaň Wienerová
Kreativ gang s.r.o. 14.09.2018 -7000 Zaloha na volebnu kampan
Peter Durmis 14.09.2018 5000 Kampan Durmis
Frťala Marek 14.09.2018 2000 Kampan Frtala
Kreativ gang s.r.o. 11.09.2018 -8000 Zaloha na volebnu kampan
Michal Michalek 07.09.2018 8000 KAMPAŇ MICHAL MICHALEK
Kreativ gang s.r.o. 14.08.2018 -5000 Zaloha na volebnu kampan
Kreativ gang s.r.o. 14.08.2018 -10000 Zaloha na volebnu kampan
Kreativ gang s.r.o. 24.07.2018 -10000 Zaloha na volebnu kampan
Kapitulík Martin 29.06.2018 25000 Martin Kapitulik prevod z TB na TBU SLSP
Kreativ gang s.r.o. 26.06.2018 -6000 Zaloha na volebnu kampan
Kapitulík Martin 22.06.2018 6000 Martin Kapitulik prevod z TB na TBU SLSP
Kreativ gang s.r.o. 01.06.2018 -6000 Zaloha na volebnu kampan
Kapitulík Martin 31.05.2018 6000 Martin Kapitulik prevod z TB na TBU SLSP
Kreativ gang s.r.o. 08.05.2018 -6000 Zaloha na volebnu kampan
Kapitulík Martin 03.05.2018 3050 Martin Kapitulik prevod z TB na TBU SLSP
Kreativ gang s.r.o. 25.03.2018 -7000 Zaloha na volebnu kampan
Kapitulík Martin 09.03.2018 10000 Martin Kapitulik prevod z TB na TBU SLSP

 

Ako vyzerá skutočne transparentný účet?

Na demonštráciu transparentného účtu môžeme použiť napríklad účet kandidáta Petra Fiabáneho. Na jeho účet prichádzali peniaze od 134 rôznych prispievateľov. Prevažovali dary okolo 10 – 100 EUR. Celkový počet kreditných pohybov bol 145. Vo výdajoch figuruje 48 rôznych subjektov s celkovým počtom 140 debetných pohybov. Rovnako transparentný je aj účet Ľudmily Chodelkovej, alebo ĽSNS, ktorá platí kampaň Jána Púčeka. Potom sú tu kandidáti, pri ktorých je problém odhadnúť, či skutočne na kampaň minuli tak málo financií, alebo bola reálna kampaň platená z iných účtov (napríklad Tibor Hanuliak, Marián Janušek).

Porovnanie účtov všetkých kandidátov v Žiline:

Pohyby na účtoch sú očistené o poplatky a platby do 1 EUR. Ján Púček nemá vlastný transparentný účet, peniaze na kampaň idú zo straníckeho účtu.

Meno kandidáta Počet kreditných pohybov / unikátne Suma kreditných pohybov Počet debetných pohybov / unikátne Suma debetných pohybov
Martin Kapitulík 17 / 13 97 050 EUR 12 / 1 -95 000 EUR
Peter Fiabáne 145 / 134 82 665,52 EUR 140 / 48 -77 940,34 EUR
Patrik Groma 13 / 1 56 602,50 EUR  35 / 12 -56 039,47 EUR
Tibor Hanuliak 11 / 8 7 300,00 EUR 7 / ? -5 090,24 EUR
Ľudmila Chodelková 49 / 33 19 050 EUR 24 / ? -17 882,4 EUR
Marián Janušek 2 / 1 270 EUR 1 / 1 – 240 EUR
ĽSNS (Ján Púček) 9 / 2  63 299,20 EUR 63 / 38 -59 336,85 EUR

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie