Denník N

Naozaj treba nastoliť poriadok. Ale vo volebných miestnostiach

Úmyselne nesprávne sčítané volebné lístky, ovplyvňovanie voličov vo volebnej miestnosti, volenie za príbuzných či kupovanie hlasov. Tieto a niekoľké ďalšie situácie sa pravidelne opakujú pri komunálnych voľbách. A to napriek tomu, že za takéto konanie hrozí podľa trestného zákona až 5 rokov väzenia. Komunita Zastavme korupciu preto v kampani “Volebné hliadky” vyzýva občanov, aby boli oni tými, ktorí budú dozerať na férový priebeh volieb. Dôležitejšie je totiž „hliadkovať“ vo volebných miestnostiach, ako vo vlakoch.

Pri posledných voľbách do mestských a obecných samospráv prijal Ústavný súd 85 sťažností. V komunálnych voľbách sa podvádza najčastejšie z niekoľkých dôvodov. O tom, či sa z kandidáta stane poslanec, starosta alebo primátor rozhoduje často len niekoľko hlasov. Možnosť ovplyvniť výsledky volieb je teda väčšia ako v iných voľbách. Problémom je aj fakt, že nezávislí kandidáti nemajú možnosť delegovať do volebných komisií svojich zástupcov. Toto “privilégium” patrí podľa zákona len politickým stranám. Najmä v malých obciach bývajú zasa členmi komisie zamestnanci obecného úradu alebo rodinní príslušníci aktuálneho starostu či poslanca. Tí môžu mať záujem na tom, aby zvíťazil ten “správny” kandidát.

Ako sa to deje?

O tom, že k manipulovaniu volieb skutočné dochádza hovoria prípady z minulosti. Povedzme si len o niektorých z nich: v roku 2002 započítali členovia volebnej komisie v Chrťanoch aj hlasy voličov, ktorí sa volieb nezúčastnili. O štyri roky neskôr niektorí voliči odvolili za svojich rodinných príslušníkov v Zemianskom Vrbovoku. V Smižanoch komisia nepripočítala až 163 hlasov a v Jezersku zasa volič hlasoval aj za svoju manželku, čo ovplyvnilo výsledok volieb. V obci Trebatice boli minulé komunálne voľby neplatné, pretože poslednému zvolenému kandidátovi do zastupiteľstva nezapočítali všetky hlasy. Voliči sa často stávajú terčom vyhrážok, čoho príkladom je obec Hodejovec, kde sa voliči po vyhrážkach báli, že ak nezahlasujú za konkrétneho kandidáta, nebudú zaradení do aktivačných prác.

Čo s tým?

Mladí aktivisti z Komunity Zastavme korupciu preto spustili kampaň, ktorá o problematike nielen informuje, ale ponúka aj riešenie – volebné hliadky. Tie budú kontrolovať férový priebeh volieb. Strážiť pritom nebudú len oni, ale v rámci kampane vyzývajú verejnosť a dobrovoľníkov po celom Slovensku, aby sa k nim pridali.

Každý občan sa ako pozorovateľ môže zdržať vo volebnej miestnosti počas priebehu volieb, no čo je dôležitejšie, aj počas sčítavania hlasov. Na webe volebných hliadok členovia Komunity  v desiatich bodoch upozorňujú, čomu treba pri pozorovaní venovať zvýšenú pozornosť. Pre členov komisií a pre volebné hliadky pripravili aj manuály, v ktorých sú tieto body podrobne vysvetlené. Ak sa hliadka stretne so situáciou popísanou v manuáli, je potrebné oznámiť skutočnosť ústrednej volebnej komisii alebo, vo vážnejších prípadoch, polícii.

Ak chcete mať istotu, že voľby vo vašej obci alebo meste prebehnú férovo a váš hlas nestratí na váhe, stiahnite si manuál a skontrolujte svoju volebnú miestnosť počas dňa alebo dozrite na komisiu pri sčítavaní hlasov. Už samotná prítomnosť ďalších ľudí vo volebnej miestnosti môže zabrániť manipulácií volieb.

Martin Suchý

Teraz najčítanejšie

Komunita Zastavme korupciu

Sme sesterská organizácia Nadácie Zastavme korupciu. Našou víziou je krajina bez korupcie, kde mladí ľudia udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.