Denník N

Medzinárodnú akreditáciu !

Česť výnimkám, ale aféra okolo Dankovho podvodu ukazuje, že slovenské akademické prostredie je ochotné vypočítavo alebo zbabelo kolaborovať s politickou mocou, aj keď jej predstaviteľ je predmetom výsmechu a pohŕdania.

Je najvyšší čas na radikálne upratovanie v slovenskom vysokom školstve. Iba fakt, že na Právnickej fakulte UMB, na Katedre trestného práva dva roky po sebe obhajovali takmer identické rigorózne práce o verejnej správe s tým istým názvom, by mal stačiť na tvrdý postih.

Nemožno čakať, že poriadok urobí slovenská Akreditačná komisia. Pozrite si text
Petra Mederlyho.
Vtipné je jeho nasledujúce porovnanie. Zaviedol na Slovensku pravidlá, ktoré sa používajú pri akreditácii v Anglicku. Keď videl výsledky slovenskej akreditácie, porovnal hodnotenie úrovne výskumu v oblasti humanitných vied a filozofie slovenskou Akreditačnou komisiou s úrovňou výskumu na anglických univerzitách podľa hodnotenia anglických autorít. No, a najlepšia anglická univerzita sa umiestnila medzi slovenskými hviezdami na 7. mieste.

Česť výnimkám, ale aféra okolo Dankovho podvodu ukazuje, že slovenské akademické prostredie je ochotné vypočítavo alebo zbabelo kolaborovať s politickou mocou, aj keď jej predstaviteľ je predmetom výsmechu a pohŕdania.

Pre postupné skvalitnenie a očistenie slovenského vysokého školstva je potrebná internacionalizácia na všetkých jeho úrovniach. Výstižne o tom hovoril
profesor Tomáška.

Medzinárodná akreditácia bude krokom k odlíšeniu zrna od pliev v rakovinovo prebujnelom slovenskom vysokom školstve. Zrušenie viacerých fakúlt a univerzít bude nevyhnutné.

Teraz najčítanejšie