Denník N

Rastúca kvalita našej občianskej spoločnosti

Demokracia sú konkrétne každodenné rozhodnutia

(Tvár je význam bez kontextu/The face is signification without context (Lévinas, Ethics and infinity, s 86)

VÝSLEDOK KOMUNÁLNYCH VOLIEB JE VÍŤAZSTVOM OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Náš fantastický volebný výsledok  nie je prekvapením. Je to naša rastúca občianska sebadôvera/zodpovednosť. Nie je stimulovaná nešťastiami, ktoré sa v 2018 udiali. Je našou spoločnou vnútornou motiváciou, ktorú lídujú Jano a Martina. Uvedomujeme si, že my sme štátna moc. Preto vieme, že si nemôžeme dovoliť v tejto krajine „zlodejiny a vyciciavanie všetkého verejného“.

Vidíme na vlastné oči, že prikrášľovanie sa voči ostatným nefunguje. Funguje iba odvaha dôverovať si navzájom, spolupracovať a dodržiavať záväzky v každodennosti. (Democracy in our daily lives, (Gastil, 1993), s. 143-154).

Vidíme na vlastné oči, že demokracia funguje. Že má premyslený mechanizmus zmeny.

MOJA KAŽDODENNOSŤ

Ako vidno z mojej analýzy, volil som Valla pre Čupku a Čupku, ktorého dobrovoľníctvu maximálne dôverujem.

Aj ja sa dobrovoľníctvu venujem už 2 roky inšpirovaním konštruktivistického vyučovania humanitných predmetov. Pilotne Dejepisu. Moja skúsenosť je taká, že dobrovoľníctvo je bezkonkurenčne najsilnejši princíp podnikania. Je to môj individuálny manifest, aj politika.  Preto mi nevadí, že je úplne nestatusové.

Čupkovo nezvolenie za starostu, si teda pre seba interpretujem ako feedback pre ďalšie rozvíjanie etiky dobrovoľníctva do ne-recipročného finančného modelu. Takého, v ktorom sa bude kontinuálne približovať ku svojej ideálnej hodnote.

(Reciprocita je vec toho druhého, nie moja  (Lévinas, Etika a nekonečno, s. 213)

SLOVNÍK ZVEDAVOSTI

Systém: množina prvkov, ktorá má nové vlastnosti, ktoré prvky samotné nemajú. Porovnaj s General system theory

__________________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020, ktorý je od októbra aj stromom blogových liniek.

b) nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov. A neznamená to nič také, čo by sa dalo naučiť naspamäť.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk