Denník N

Stimulácia je prekážka. Motivácia je zdroj.

Autonómne riešenie je vždy racionálne

Som Vallov volič. Chcem, aby bol Plán Bratislava čo najlepší. Preto som na neho aplikoval 6 simple rules od Yvesa Morieux – prezentácia.

a) vyboldoval som najdôležitejšiu kapitolu Plánu Bratislava

b) vo všetkých kapitolách som spravil checklist slova „stimulovať“ a „motivovať“

Poznámka1: Človek je I. Jeho výtvor AI/MachineLearning pôvodne tiež uvažoval iba s bezmodelovým reaktívnym princípom (Skinner), (napr. okamžitá reakcia dronu na zmenu smeru/rýchlosti vetra, atď.) Ale rýchlo zaradil aj ten modelový (potrebný na zložitejšie rozhodovanie – väčšina prípadov), v ktorom si autonómny agent vytvára modelovú, emocionálno-kognitívnu schému, spresňujúcu jeho vnímanie reality…

Poznámka2: Už aj všetky zariadenia prvej generácie AI (terajšie zariadenia) smerujú od reaktívneho hardkódovaného firmware ku Operačnému systému, ktorý sa rozhoduje (LAN/SAN switche, storage, atď.)

KAPITOLA stimulovať motivovať
stimulujeme reakciu, čiže je to bariéra spolupráce (firmware) motivujeme autonómnu akciu, čiže je to zdroj spolupráce (myslenie)
početnosť početnosť
Identita mesta 0 0
Rozvoj mesta 7 4
1 tento dokument je unikátnym pokusom a testom, či vieme stimulovať
2 vzťah k sebe samým a prostrediu je v Bratislave zanedbaný a často deformovaný, potrebujeme ho nanovo vytvárať a stimulovať
3 týmto dokumentom podávame stimulačný základ
4 prispievať k stimulovanému záujmu o kultúrne a umelecké dianie
5 ktoré robí mesto atraktívnym a stimulatívnym
6 aby noví obyvatelia boli stimulovaní k pozitívnemu vzťahu k novému prostrediu
7 aplikácia podvedomých fyzických intervencií a elementov vložených do exteriéru,…ktoré vytvárajú podvedomý vizuálny zážitok, ktorý nás stimuluje objavovať
Správa mesta 2 15
1 stimulovaný zmenami fungovania úradu
2 mäkké nástroje na stimulovanie spolupráce
Mestské časti 0 0
Financie 0 3
Komunikácia a vzťah k mestu 0 3
Mobilita 0 13
Sociálna oblasť 0 8
Vzdelávanie 0 6
Inovácie 1 1
1 Stimulácia výskumných inštitúcií
Šport 0 6
Životné prostredie 0 0
Kultúra 2 0
1 Stimulovanie kvality a podpora participácie
2 Stimulovať kolektívnu tvorivosť

SLOVNÍK ZVEDAVOSTI

Stimulácia: skúste naučiť niečo nové psa/mačku/atď., keď sa mu/jej nechce (stimulácia). Porovnajte to s tým, keď sa im chce (motivácia)

Pokračuj tu

________________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020.

b) nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk