Denník N

Primátori, starostovia, poslanci

Voľby sa skončili a treba Vám popriať všetko najlepšie. Stali ste sa našimi volenými zástupcami, ale to neznamená, že sa budeme znova vidieť o štyri roky.

Som rád, že ľudia z internetových bublín a s nerealistickými predstavami nenašli dosť voličov a že voliči ich triezvo zhodnotili. Stali ste sa našimi volenými zástupcami, ale to neznamená, že sa budeme znova vidieť o štyri roky.

Chcem žiť v meste, o ktorého živote skutočne rozhodujú jeho občania. Verím tomu, že chcete, aby mesto bolo moderné, aby sa rozhodovalo správne – a ak chcete aby sa rozhodovalo správne, tak spravte systém rozhodovania taký, aby ste rozhodnutia ako poslanci len potvrdili – rozhodnutia ponechajte na nás, občanoch. Zabezpečte, aby som do svojej elektronickej schránky, ktorú mi zriadil štát, dostával podklady ku všetkých dôležitým rozhodnutiam, ktoré sa bezprostredne týkajú môjho bydliska, jeho blízkeho okolia alebo celého mesta, dôležitých rozhodnutí o predaji alebo využití majetku mesta a podobne, aby moje rozhodnutie, súhlas či nesúhlas bolo kvalifikované, alebo aby ste vedeli, že daný podnet nereagujem.

Nechcem byť ten, ktorého oslovujete verejnými vyhláškami nielen v meste, ale aj v susedných obciach v dobe (niektoré stavby v meste Trenčín riešia stavebné úrady susedných obcí), keď informačné technológie umožňujú občanov osloviť priamo. Verte, že tieto informácie nebudem ja, a iní občania chápať ako spam. Potom môžte naozaj robiť to, čo ste navrhovali vo svojich volebných programoch a my budeme priebežne vašu prácu hodnotiť – napríklad úspešne ukončenými stavebnými konaniami.

Nemyslím si, že v dobe zastupiteľskej demokracie sa budete alibisticky skrývať za zodpovednosť za rozhodnutia, ktorú sme vám zverili do rúk, keď existuje možnosť, aby ste sa nás to v dôležitých prípadoch pýtali. Nechceme vás nechať robiť štyri roky primátorov, starostov alebo poslancov a potom vám dať vysvedčenie.

Mali by ste rozhodovať hlavne o otázkach, ktoré presahujú naše individuálne záujmy, presvedčiť nás a presadiť ich nie silou alebo neznalosťou. Týka sa to chodníkov, po ktorých chodím, ciest, parkovísk, budov, ktoré tienia alebo znižujú hodnotu okolitých nehnuteľností, prevádzok, ktoré znepríjemňujú život a podobne a ktoré nezmiznú s ukončením vašeho mandátu a budú nás možno sprevádzať celý život. A to môžte ako naši zástupcovia spraviť. A v tom vám budeme ako občania pomáhať – ak nás budete počúvať, nielen pred voľbami a hlavne počas celého volebného obdobia.

Odhadom v Trenčíne postačovalo na zvolenie za poslanca hlasy od 2 do 5% všetkých reálnych voličov, v absolútnych číslach je to okolo 1000 až 3000 voličov, ktorí s programom poslanca súhlasia alebo mu veria, a čo ostatní? O tých sa tiež predpokladá, že súhlasia? Musíte si uvedomiť, že nezastupujete všetkých voličov, ale vaše rozhodnutia sa týkajú všetkých. Preto by sa využitie informačných technológií dotklo všetkých potenciálnych voličov.

Môj návrh neznamená, že každý musí vedieť o všetkom, ale myslím, že každý chce vedieť o tom, čo sa ho týka alebo zaujíma a nechce to hľadať po celom internete. Aby sa obyvatelia miest stali účastníkmi stavebných konaní nemusíte meniť žiadny zákon, stačí len chcieť, aby ma stavebný úrad, obec alebo mesto neoslovovali verejnou vyhláškou, ale priamo poslal podklady do elektronickej schránky, ktorú mi zriadil štát. A verím, že to dokážete spraviť. A že náklady na takýto informačný systém sa vrátia. Stavebný zákon definuje minimálny okruh neopomenuteľných účastníkov, a nič nebráni tomu, aby sa ich počet zväčšil – o konkrétnych účastníkov. Aj o mňa.

V nasledujúcich vetách použijem plurál, lebo si myslím, že s týmto názorom nie som sám. Milí primátori, starostovia obcí, poslanci, už nás oslovujte priamo. Do našich elektronických schránok. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie