Denník N

Prečo Danko na ústavnom súde nepochodí

Voľby. Ilustračná fotografia.
Voľby. Ilustračná fotografia.

Predseda NR SR Andrej Danko avizoval, že podá na ústavný súd volebnú sťažnosť na neplatnosť voľby primátora Bratislavy. Dôvodom má byť, že Matúš Vallo sa hlásil k značke Team Vallo. Team Vallo nie je politická strana, a tak podľa Danka nemohol pod touto značku kandidovať.

Chápem logiku a Dankov postoj. Od svojho nástupu do parlamentu razí ideu silnej inštitucionalizácie politických strán. V tomto prípade však ide o absurdný krok. Štáb Matúša Valla používal Team Vallo ako nejakú osobnú značku. Asi by sme to mohli prirovnať k tomu, že si niekto k svojmu menu na kampaňovom materiáli dopíše dodatok „dobrý starosta“. Dobrý starosta, očividne, nie je politická strana.

Ak chcela SNS Andreja Danka, aby sa v kampaniach nemohli vyskytovať iné značky, ako značky politických strán, mohli to upraviť v zákone o volebnej kampani. Bolo by to absurdné a možno aj protiústavné, ale sedelo by to do logiky.

Vráťme sa ale späť k podstate, a tou je otázka, prečo Danko na ústavnom súde neuspeje. Rozhodovanie o volebných veciach má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú zo sily a váhy práva voliť. Volebný súd, ktorým je na Slovensku košický ústavný súd, nemôže do vôle ľudu len tak zasahovať.

Na to, aby volebný súd mohol anulovať voľby, musia byť kumulatívne naplnené tri podmienky. Skúsim ich v tomto texte priblížiť ľudskou rečou:

  1. došlo počas volieb k nejakej nezákonnosti,
  2. táto nezákonnosť bezprostredne ovplyvnila výsledok volieb,
  3. voľby by dopadli inak, ak by k nezákonnosti nedošlo.

Došlo k nezákonnosti

Pod nezákonnosťou môžeme rozumieť nejaké porušenie pravidiel, ústavy, volebných alebo iných zákonov. Typickým príkladom je kupovanie hlasov, nesprávne vyhodnocovanie (ne)platných hlasov či umožnenie kandidatúry kandidátovi, ktorý napr. nespĺňa podmienku minimálneho veku.

Bez toho, aby som sa chcel zastávať Matúša Valla, neviem, kde by Matúš Vallo mohol porušiť zákon, keď v kampani používal značku Team Vallo. Zákon o volebnej kampani to nezakazuje a ako kandidát bol oficiálne zaregistrovaný ako kandidát koalície PS a Spolu.

K nezákonnosti by mohlo dôjsť, ak by svoju kandidátnu listinu naozaj podal ako kandidát strany Team Vallo, ktorá neexistuje a komisia by ho ako kandidáta zaregistrovala. O tom by sa, nepochybne, dalo hovoriť ako o nezákonnom postupe. Lenže tak sa nestalo.

Vplyv nezákonnosti na výsledok

Ak by sa ale Andrejovi Dankovi na súde podarilo dokázať, že Matúš Vallo používaním značky Team Vallo zákon porušil, nestačilo by to na anulovanie volieb. Z toho by maximálne mohol byť vyvodený správny delikt s pokutou.

Andrej Danko by musel súdu preukázať, že používanie značky Team Vallo malo bezprostredný vplyv na výsledky volieb. Inými slovami, že ak by Matúš Vallo nepoužíval značku Team Vallo, získal by menej hlasov.

Môžeme si o tom myslieť čo chceme, ale to na súde nestačí. Andrej Danko by to musel dokázať, a to je vlastne prakticky nemožné.

V prípade zle spočítaných hlasov sa táto podmienka dokazuje a napĺňa jednoducho, ale vplyv používania značky na volebné rozhodnutie Bratislavčanov sa jednoznačne preukázať proste nedá.

Voľby by dopadli inak

Nakoniec. Ak by sa nejakým spôsobom Dankovi podarilo naplniť druhý bod, podotýkam, že sa stále bavíme o extrémne nepravdepodobnej situácii, stále by to nestačilo.

Musel by ešte preukázať, že Matúš Vallo by voľby inak nevyhral. Teda, že by mal o toľko hlasov menej, že by voľby bez pochybnosti nemohol vyhrať.

Záverom

Volebnú sťažnosť je možné podať do desiatich dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Ústavný súd od volebných sťažností vyžaduje (až na niektoré excesy), aby v 10-dňovej lehote boli volebné sťažnosti podané ako kompletné.

Inými slovami, už počas týchto desiatich dní by musel Andrej Danko napísať takú volebnú sťažnosť, ktorá by dokazovala naplnenie všetkých troch podmienok.

Vo volebnom súdnictve platí, že aj keď vo voľbách došlo k nejakým problémom, možno ich anulovať len za splnenia vyššie uvedených podmienok. V opačnom prípade platí vôľa ľudu a prezumpcia správnosti volebných výsledkov.

 

Teraz najčítanejšie

Daniel Kerekes

Vyštudoval som volebné štúdiá, politický marketing a podnikový manažment. V súčasnosti pôsobím ako doktorand na katedre politológie Masarykovej univerzity a ako konzultant v Restartup. Predmetom môjho záujmu sú predovšetkým voľby, ale tiež marketing a PR.