Denník N

Verše s nadčasovou platnosťou

Báseň Johna Clara, ktorá nám má čo povedať aj dnes.

Vo svojich blogoch sa venujem anglickému básnikovi Johnovi Clarovi (1793 – 1864). Preložila som 880 veršov z jeho tvorby a sú k dispozícii na mojej webovej stránke https://jana-balikova.netlify.com/.

Počas Clarovho života prichádzali ľudia o svoje príbytky a prácu a padali aj stromy, ktoré stáli v ceste rozpínajúcej sa moci kapitálu. Padol aj Clarov obľúbený brest. Napísal o ňom báseň. Cítila som potrebu preložiť ju v dôsledku všetkého, čo sa teraz deje. Aj dnes sa, metaforicky povedané, stínajú stromy, ktoré stoja v ceste mocným. Padli za obeť ľudské životy a teraz sú tu znova pokusy prostredníctvom šikanovania siahať na naše základné slobody, ako je napríklad právo zhromažďovania. Nedajme si ho zobrať. Všetci sa musíme spojiť, aby sme tomu zabránili.

 

John Clare: Zoťatému brestu (2. časť)

… Tvoj osud vraví viac, než reči sebcov,

už ťa niet, je to pravda preťažká;

vraj sloboda má vždy ísť svojou cestou –

a strom bol pre ňu iba prekážka.

O vplyve mocných teraz už vie každý,

ich voľnosť je moc plná bezprávia.

Pokrytcov často prichýlil si v daždi,

no pomoc od nich? To sa nestáva.

Ty počul si ich podlízavé klamstvo

a mámenie, keď šlo im o kumpánov.

Keď pršalo, aj chránil si ich často,

no nestal si sa súčasťou ich plánov.

Sekerou sťali ťa a potom sprostí

nadutci prevraveli o voľnosti.

 

Tak otrokári, výreční a rázni,

vždy ubližujú iným v mene práva,

a ustúpia im zhovievaví blázni –

netušia ešte, čo sa odohráva.

Keď prišlo sceľovanie, zaberanie,

znel ešte potlesk a výkriky – sláva!

Dom nestojí viac, bol prekážkou v pláne –

pracovný tábor pre väzňov sa stavia.

Aj vresoviská sebcom za obeť

už padli – v zvoli nepoznajú mieru.

Tak poľný zajac prišiel o svoj svet,

jedinú kravu bedárovi berú.

Pravda je klam a v práve je dnes krivda,

sloboda plače, na sile spev pridá.

 

Tak skončil si, náš melodický brest,

vraj slobode si priamo v ceste stál,

a okrem tvojej straty musím zniesť,

že berú všetko, čo som ešte mal.

Tak zvoľa sa za mocou pechorí,

a každý zákon odôvodní hravo.

Nuž, pažraví si plnia bachory,

a biedni tratia voľnosť – rodné právo.

Teraz najčítanejšie

Jana Báliková

Mám 70 rokov a už viac ako štyri desaťročia sa venujem prekladom beletrie z angličtiny, pričom uprednostňujem poéziu. Vyšlo mi 15 preložených básnických titulov, medziiným Poe, Browningová, Kipling, Yeats, Tennyson, Donne, Clare.