Denník N

Počet cestujúcich so „špeciálnymi“ potrebami každoročne rastie. Nie je to úplne bez problémov.

Viaceré vozne ZSSK sú vybavené zdvíhacou plošinou
Viaceré vozne ZSSK sú vybavené zdvíhacou plošinou

Počet prepravených osôb so zdravotným postihnutím ZSSK stúpa a dostupnosť vhodných vlakov sa zlepšuje. Existujú však trate, ktoré zažívajú výluky. Počas nich sa prepravovať imobilný cestujúci nedá. Inde zaradenie špeciálneho vozňa komplikuje prepravu ostatných. Odmietnutie prepravy bez návrhu riešenia je však zriedkavé.

V posledných dňoch ma kolegovia upozornili na viacero statusov osôb s obmedzenou mobilitou na sociálnych sieťach, ktorí sa snažili cestovať našimi vlakmi a z technických príčin, či kvôli nie najsprávnejšiemu prístupu zamestnancov železníc (nie vždy ide o ľudí zo ZSSK), boli nespokojní a možno aj dotknutí.

Okamžite som chcel zistiť, kde a kedy sa stala chyba. Z troch prípadov, ktoré sme zachytili, bol jeden z novembra 2017, jeden z mája 2018 a jeden bol aktuálny. Nie pri všetkých bola podaná aj oficiálna sťažnosť, čo je veľká škoda. Ku konkrétnym okolnostiam a šetreniu sa vyjadrím na konci tohto blogu. Začnem totiž zoširoka.

Určite nie je jednoduché byť v našej krajine ŤZP. Viem, že táto skupina ľudí bola v minulosti opomínaná a infraštruktúra pre ich „normálne“ zapojenie do života vzniká pomalšie, ako by sme všetci chceli. Platí to aj pre železnice, či už sú to vozne ZSSK, alebo bezbariérovosť nástupíšť a staníc pod správou ŽSR.

V ZSSK nasadzujeme podľa svojich najlepších možností v rámci regionálnej a prímestskej dopravy tzv. nízkopodlažné vlaky (spolu 29 ks motorových jednotiek a tzv. „tatranských električiek“ + 61 súprav elektrických poschodových jednotiek, push-pullov a dieselmotorových jednotiek), ktoré vyhovujú imobilným cestujúcim.

Motorové jednotky s prezývkou Mravce počítajú nielen s imobilnými cestujúcimi, ale aj s kočíkmi.

V rámci diaľkovej dopravy pracujeme so špeciálnymi vozňami (k dispozícii ich máme 36, z toho 30 ks typu Bdghmeer a 6 ks BDsheer) na prepravu imobilných cestujúcich, ktoré majú upravené kupé aj toalety. Niektoré vagóny (26 ks) sú navyše vybavené aj špeciálnou hydraulickou zdvíhacou plošinou.

Toaleta v ležadlovom vozeni v nočnom rýchliku Zemplín.

Okrem toho poskytujeme osobám so zdravotným postihnutím zľavy a asistenčnú službu, ktorá je bezplatná, no treba si ju objednať cez naše Kontaktné centrum na nonstop telefónnom čísle 18 188, prípadne v osobných pokladniciach, napríklad pomocou asistenta, rodiny či priateľov. Dôležité je urobiť tak najmenej 24 hodín pred plánovanou cestou. Je to preto, lebo nie všade a stále máme vhodné vozne a takto sa snažíme byť na potreby nášho „špeciálneho“ cestujúceho čo najviac pripravení. Rovnako je to všade v Európe, hoci niekde je doba potrebná na ohlásenie sa kratšia – závisí to od krajiny, trate a dostupnosti infraštruktúry.

V roku 2017 sme prepravili 3 066 imobilných cestujúcich. V roku 2018 ich bolo len do 31. októbra 2 812. To znamená, že trend je pozitívny a tento rok prepravíme opäť viac ľudí so špeciálnymi potrebami.  V zásade vieme pomôcť pri presune človeka na vozíčku v rámci celého Slovenska. Pracovníci Kontaktného centra sú štandardne zaškolení hneď po nástupe do práce, a to vrátane poskytovania informácií pre imobilných cestujúcich. Podobný systém platí aj pri vlakvedúcich, ktorí po nástupe do práce absolvujú kurz, kde sa naučia aj obsluhovať zdvíhaciu plošinu. Takisto je našou  snahou získať viac veľkopriestorových či nízkopodlažných vozňov, ktoré sú využiteľné aj pre osoby s ŤZP. Konkrétne v rokoch 2020 – 2022 pribudne do nášho vozidlového parku celkovo 25 elektrických jednotiek pre oblasť Žiliny, v rokoch 2019 – 2021 spolu 21 dieselmotorových jednotiek pre oblasť Zvolen a v rokoch 2021 – 2022 bude dodaných 5 elektrických jednotiek do Vysokých Tatier. Všetky budú zohľadňovať potreby imobilných cestujúcich.

Švajčiarsky Stadler do roku 2022 dodá ZSSK päť elektrických jednotiek. Všetky budú rešpektovať potreby imobilných cestujúcich.

Tá pozitívna stránka veci teda je, že počet prepravených cestujúcich ZSSK s ŤZP každý rok stúpa a pri dostatočnej empatii a asertivite oboch strán vieme vozíčkara dostať po koľajniciach kamkoľvek. Technická dostupnosť vhodných vlakov sa v čase zlepšuje.

Existujú však aj vážne problémy. Sú trate, a nie je ich málo, ktoré zažívajú časté výluky. Počas nich sa prepravovať cestujúci s vozíkom nedá – náhradný dopravca ho do svojho autobusu nevezme. Na niektorých tratiach nám zaradenie špeciálneho vozňa na celý deň (vozne nie je možné len tak prepájať a presúvať ich kdekoľvek – majú naplánované svoje obehy) komplikuje prepravu ostatných cestujúcich. Vhodných vozňov tiež nie je nekonečný počet a ak sa niektoré pokazia, sme nahratí. To sú najčastejšie problémy, prečo nemôžeme vyhovieť požiadavkám našich špeciálnych zákazníkov na 100 %. V roku 2018 sme takto nemohli vyhovieť z našich či mimoslovenských príčin (lebo, samozrejme, vozíčkari cestujú aj do zahraničia) 240 žiadostiam.

Odmietnutie prepravy bez návrhu riešenia, pokiaľ nejde o výluku na trati, je u nás zriedkavé. Samozrejme, nie vždy vozíčkárovi či jeho sprievodu náš návrh vyhovuje, či už z časových alebo iných dôvodov. Je to pochopiteľné a nás to vtedy zamrzí. Ale vždy sa snažíme so zákazníkom dohodnúť. Aj za cenu kompromisu na oboch stranách. A tak vznikajú „nepekné“ snímky osôb so zdravotným postihnutím cestujúcich v poštovom vozni (prípad z novembra 2017) či improvizované nakladania vozíkov či cestujúcich (prípad z októbra 2018). A áno, nie všetci sme rovnako empatickí a ľudskí (prípad z mája 2018).

Verte nám však, že ľudsky chápeme každú výčitku. Všetky podnety a sťažnosti dôsledne prešetrujeme, snažíme sa z nich poučiť, prípadne vyvodiť dôsledky (i personálne). A tu je moja prosba na záver. Nesťažujte sa len na Facebooku či médiám. Vždy, keď nie ste spokojný, napíšte nám aj na info@slovakrail.sk. Je pre nás dôležité vedieť, kde máme najväčšie slabiny, a kde možno aj zamestnancov, ktorí si nedostatočne plnia svoje úlohy. Nebránime sa verejnej diskusii, no na relevantné konanie, či už pri zdôvodňovaní a vyjasňovaní si zodpovednosti, resp. v diskusiách o prioritách s Ministerstvom dopravy SR či s priateľmi zo ŽSR, potrebujeme relevantný podklad spolu s kontaktom na sťažovateľa. Tak, ako máme vždy radosť, keď nás niekto pochváli (ako napríklad tu), je pre nás dôležitá aj spätná neanonymná väzba na naše nedostatky. Len tak sa dokážeme aj v tejto oblasti priblížiť vyspelému svetu.

Teraz najčítanejšie

Filip Hlubocký

V rokoch 2016 - 2021 som bol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva slovenského národného dopravcu, Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Pôsobil som v advokácii, bankovníctve a v nákladnej železničnej doprave. Študoval som na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Faculty of Law, University of Cambridge.