Denník N

Umelec má povinnosť pripomínať aj alternatívne pohľady, hovorí Dorota Sadovská

Slovenská umelkyňa hovorí o environmentálnych problémoch aj spájaní umenia s aktivizmom.

Dorota Sadovská patrí k najvýraznejším slovenským umelkyniam, známa je predovšetkým figurálnou maľbou a inštaláciami posúvajúcimi procesy či výsledky klasickej maľby. Vo viacerých dielach sa venuje aj environmentálnej problematike – tieto predstaví 5. 12. na PechaKucha Night Bratislava Vol. 42, ktorá prinesie 12 tvorcov a projektov zameraných na ekológiu, znižovanie produkcie odpadov a ochranu životného prostredia.

Tri veci, ktoré Vás inšpirujú?
Stačí mi jedna – každodennosť.

Aký projekt alebo umelec Vás naposledy nadchol?
Prednedávnom návšteva umelkyne Orlan v Bratislave na otvorení Mesiaca fotografie 2018, počas ktorej som ju sprevádzala. Prekvapila ma tým, ako je v zrelom veku detsky ukričaná, no rovnako tak úprimná a zraniteľná. Ale to povedali už viacerí: v umení sú všetci zraniteľní.

Keby ste mohli spolupracovať s kýmkoľvek, kto by to bol?
Predovšetkým osobnosť, ktorá je otvorená chápať veci aj v ich protikladnosti a vidí viac ako len jednu stranu mince. Veľmi si vážim, že sú ochotní spolupracovať so mnou aj iní umelci, hudobníci, literáti, básnici alebo ľudia z celkom obyčajných, neumeleckých profesií.

Čo považujete za najdôležitejšie, čo ste sa naučili pri svojej práci?
Vďaka tomu, čo robím, naučila som sa objavovať stále nové uhly pohľadu na zdanlivo úplne obyčajné veci a zdanlivo obyčajných ľudí.

Rada, ktorá Vám najviac pomohla?
Mať rád druhých okolo seba (vrátane prírody), tak ako seba samého. Je to stará jadrná židovská rovnováha, ale nič užitočnejšie a zdravšie sme ešte nevynašli.

Doba plastová (Sadobot), 2018, interaktívna performancia s robotickými objektami Sadobot, v rámci slávnostného otvorenia deviateho ročníka fotografického OFF_festivalu Bratislava, 2. novembra 2018, foto: Andrej Trebatický

Čo Vás inšpirovalo venovať sa téme ekológie a trvalej udržateľnosti?
Dôležitosť každodennosti.

Máte nejaké odporúčania ako žiť ohľaduplnejšie voči prírode?
Chápať všetko v prírode – slnko, vzduch, vodu, kvety, zvieratá – na podobnej úrovni ako seba a svoju existenciu. Napríklad svätý František z Assisi pomenoval svoj vzťah k prírode v súrodeneckej dimenzii: Brat Slnko, Sestra Voda, Brat Vlk,… atď. Nie je to nejaké neurčité blúznenie stredovekého potulného žobrajúceho mnícha či básnika žijúceho v silne vertikálnej – hierarchickej spoločnosti, ale celkom jasná definícia toho, že prírodu nemáme ani zbožšťovať (vo viacerých kultúrach často slnko, prírodné živly, zvieratá aj rastliny, …), ale na druhej strane ani predátorsky vykorisťovať a zneužívať (najviditeľnejsie asi v súčasnosti). Potrebujeme akceptovať hodnotu prostredia najmä na horizontálnej úrovni, sme jej súčasťou, nemôžeme sa vydeľovať. Neponižovať sa, no ani nepovyšovať seba nad prírodu, ani nad iných ľudí, ale brať na nich prirodzený ohľad. Takúto myšlienku ohľaduplnosti čítam aj v slovnom spojení „Slušné Slovensko“.

Čo považujete za najpálčivejší environmentálny problém?
Osobné sebectvo a teda krátkozrakú hlúposť.

Ako si udržať optimizmus a vieru v možnosť zmeny?
Dá sa to najmä vďaka jednej z najdôležitejších schopností – nedať sa znechutiť. Skutočný optimizmus nie je to euforické obdobie, keď sa všetko darí. Prejavuje sa zachovaním viery v pozitívne riešenia a ľudí, aj keď všetko naokolo tomu protirečí. Lenže to neprichádza samospádom, vždy je za tým mnoho vedomého úsilia.

Čo máte rada na Bratislave?
Príjemne divokých ľudí a príjemne divoké miesta. Konkrétnejšie: napríklad aj bratislavskú Filiálku s jej opustenými koľajnicami.

Živé šaty, 2013, šaty, semená horčice a redkvičky, technická spolupráca: Michaela Ľuptáková, foto: Jakub Gulyás

Čo je podľa Vás dôležité naučiť mladých umelcov?
Asi najdôležitejšie je pochopiť, že skutočné umenie má zmysel aj dosah. A aj to, že v umení nie sú prvoradé peniaze, že nie je len luxusnou nadstavbou, ale nevyhnutnosťou aj u tých najchudobnejších.

Ako vnímate spájanie umenia a aktivizmu, spoločenskej angažovanosti?
Mám v sebe priveľa otáznikov na to, aby som si s ľahkosťou a bez zaváhania mohla zmeniť hoci len profilovku na sociálnych sieťach rámikom „Ja som… – …niekto iný“.

V roku 2006 som pre svoj časopis SADO 2 zisťovala mailovou anketou u riaditeľov inštitúcií súčasného umenia z celého sveta ich názory na vzťah umenia k politike. Pre niektorých politika bola kľúčovým hladiskom, iní boli naopak oveľa opatrnejší. Pre mňa je umenie určite vec verejná. Ak vstupuje do verejnej debaty, je vnímané politicky aj bez toho, aby bolo nevyhnutné mávať nejakou preddefinovanou vlajkou.

Všetci žijeme v určitom spoločenstve, preto čokoľvek robím intenzívne a aj verejne, bude potenciálne vnímané ako angažované. Ktokoľvek môže vnímať napríklad môj trávový projekt Živé šaty, či performance Doba plastová ako aktivizmus. No u mňa bola na začiatku fascinácia zázrakom rastu obyčajného semienka alebo objav poetiky supermarketového výlisku priesvitného plastového obalu. Umelec má povinnosť pripomínať aj alternatívne pohľady na spoločenské stereotypy.
Ako prednovembrová generácia veľmi citlivo vnímam riziká a limity spoločenského aktivizmu, lebo aj umelcov a umenie možno zneužiť. Umelecké aktivity by sa nemali banalizovať vtiahnutím do krátkodobého predvolebného boja, na propagandu či reklamu. Zvyčajne sa to nedarí úspešne prepájať – umelec buď robí jedno alebo druhé. Umeniu je vlastnejšie hľadať filozofiu a podstatu systému, princípy, ktoré pretrvávajú nezávisle od toho, čo na politickej scéne vzniká či mizne.

Živé šaty, 2013, šaty, semená žeruchy, technická spolupráca: Michaela Ľuptáková, foto: Jakub Gulyás

Dorota Sadovská predstaví svoju prácu počas PechaKucha Night Bratislava Vol. 42 Zelené vyhliadky. Podujatie sa koná s podporou Curaprox, Ars Bratislavensis a Bratislavského samosprávneho kraja. Viac informácií nájdete na www.pechakucha.sk.

Pripravila Michaela Kučová. Foto: archív D. S., titulná foto Braňo Bibel

Teraz najčítanejšie

PechaKucha Bratislava

Zaujímavých ľudí z oblasti umenia, architektúry, dizajnu a spoločenského diania predstavujeme na pravidelných PechaKucha Night Bratislava aj na tomto blogu.