Denník N

Bilancovanie komunálnych volieb vo Vasiľove

Na komunálnych voľbách v menších mestách a obciach je azda najviac špecifické to, že si voliči starostov a poslancov do mestských a obecných zastupiteľstiev nevyberajú spravidla na základe ich politickej príslušnosti, ale podľa konkrétnej osobnosti daného kandidáta. Spôsobené je to tým, že voliči majú praktickú možnosť osobne poznať a reálne vidieť správanie, profesijnú činnosť alebo odbornú pripravenosť určitého kandidáta. Pomerne široká skupina nerozhodných a nezainteresovaných voličov, ktorá vo veľkej miere určuje konečné poradie volieb prihliada aj na takzvanú súkromnú stránku kandidáta, obzvlášť na jeho rodinu, zázemie, respektíve vyznávané osobnostné hodnoty. Plusom je tiež keď kandidát dokáže obci ponúknuť aj takzvanú pridanú hodnotu teda niečo naviac. Kandidáti, ktorí nemajú vysporiadané uvedené skutočnosti nemôžu naplno u takýchto voličov uspieť. V obdobnom duchu som sa i ja takto rozhodoval. Z pohľadu voliča, respektíve nekandidujúceho a už bývalého poslanca obecného zastupiteľstva som si dovolil spísať k voľbám z uplynulého víkendu pár postrehov v tomto blogu.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Vasiľov beriem na vedomie. Ešte pred oficiálnymi výsledkami som nechcel príliš špekulovať o tom, kto bude zvolený za starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva. Priznám sa, že som očakával tesné voľby s menším odstupom v počte hlasov ako u starostu, tak aj u poslancov. V konečnom dôsledku ma však nič zreteľnejšie neprekvapilo možno na jeden až dva prípady. Súčasný starosta zvíťazil v hlasovaní pred svojou vyzývateľkou s výraznejším náskokom, čo ma priznám zaskočilo. Tu by som však podotkol ešte niekoľko skutočností. V prvom rade vysoko oceňujem slušné predvolebné obdobie, kedy prebiehala kampaň. V iných okolitých mestách a obciach sme mohli pozorovať rôzne formy antikampane a šírenia dezinformácií, ktoré sú v konečnom dôsledku vždy na škodu veci. Vasiľov bol myslím svetlou výnimkou. Bežný človek by hádam ani nevedel, že sa blížia voľby. Pokiaľ viem, tak nedochádzalo k negatívnej kampani kandidátov a dokonca ani k pozitívnej aktívnej kampani uchádzačov o pozíciu starostu, čo mohlo ovplyvniť pri konečnom rozhodovaní určité percento voličov. Doteraz nevieme ani s akým programom a plánom bude pracovať starosta. Pre verejnosť to nie je príliš dobré, keďže si nebudeme môcť sledovať ani následne plnenie programu zo strany starostu. Tieto voľby o najlukratívnejší post v obci by som preto nazval zvláštnymi. Odôvodňujem to tým, že ľudia si komplexne nežiadali prijať ponúkanú zmenu v riadení obce. Voliči sa buď rozhodovali na základe uplynulých rokov alebo si pomysleli, že veci by mali byť nastavené správne a obec je v dobrej kondícii, preto neurobili podstatnú zmenu. V podobnom duchu uvažovala široká plejáda voličov. Iné hodnotenie mi totiž nevychádza. Taktiež treba podotknúť, že zoznam kandidátnej listiny na starostu neobsahoval až taký široký výber. Tým pádom voľba pre mnohých voličov ostala zjednodušená.

Pri voľbe poslancov som predpokladal, že príde k rozsiahlejšej obmene obecného zastupiteľstva spočívajúcej vo výmene štyroch až piatich poslancov. Dvaja sme totiž nekandidovali a pri ďalších už bola kocka vopred hodená a výsledky volieb len zvýraznili náladu voličov. Nechcem vopred hodnotiť a analyzovať novozvolených poslancov, keďže ešte nič vo funkcii nedokázali. Treba im totiž na začiatku volebného obdobia poskytnúť príležitosť a čas oboznámiť sa s aktuálnym stavom samosprávy. Pozitívne je, že znovuzvolení a predovšetkým novozvolení starší poslanci budú vedieť ihneď zasadnúť a reagovať na aktuálne problémy, nakoľko poznajú súčasné pomery v obci. O samotnú funkčnosť obecného zastupiteľstva by som sa preto až tak nebál. Nad čím však visí otáznik je, akou stranou sa budú pri hlasovaniach o uzneseniach a nariadeniach obce a vo všeobecnosti pri rozhodnutiach jednotliví poslanci uberať. Vasiľov je malá obec. V podstate každý pozná každého, preto už pomaly registrujeme existujúce a vynárajúce sa náznaky spolupráce a užších partnerstiev medzi poslancami, starostom, prípadne ďalšími záujmovými skupinami. Okrem toho je veľmi dôležité, koľko priestoru dajú poslanci starostovi a aké hranice si presne vymedzia. Súčasne bude zaujímavé sledovať koľko informácií bude starosta dodávať poslancom a akým spôsobom. Uvidíme. Veľa nám totiž napovedia už najbližšie týždne a mesiace. Po úvodnom ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve však treba začať naplno pracovať a odložiť eufóriu z volieb bokom. Veď problémov má obec pomerne dosť.

Týmto by som rád novozvolenému starostovi obce Vasiľov a poslancom obecného zastupiteľstva Vasiľov úprimne zagratuloval k zvoleniu do funkcie a zaželal veľa úspechov. Zároveň pevne verím, že so svojim mandátom daným od voličov budú nakladať zodpovedne s prihliadnutím na svoje vedomie a svedomie a pri prezentovaní svojich názorov, postojov a rozhodnutí budú vystupovať predovšetkým slušne, samostatne a vždy dodržiavať platné zákony a stanovené pravidlá. Netreba totiž zabudnúť, že starosta a poslanci sú tu pre občanov, ktorým ponúkajú svoju verejnú službu.

Sám som totiž zvedavý ako to celé dopadne. Čo myslíte akou cestou sa chce obec Vasiľov ďalej uberať a ako bude dedina vypadať o štyri roky? Očakávania sú u mňa otázne aj kvôli tomu, že nebadám plány rozvoja, štvorročnú víziu a ciele obce. Určite mám však voči samospráve nároky na spravodlivé a zodpovedné spravovanie veci verejných. Prikladám ešte menší bonus v podobe príkladného gesta, ktoré sa mi nedávno zapáčilo. Novozvolený starosta obce Babín prakticky ihneď po voľbách poďakoval nie len tým, ktorí ho zvolili do funkcie. Úprimne poďakoval aj tým, ktorí ho nevolili alebo sa volieb nezúčastnili. Jednoznačne tým zvýraznil, že chce byť starostom pre všetkých občanov a vzájomne ich spájať. Práve takéto pokorné gesto aspoň mne nateraz chýbalo vo Vasiľove. Možno sa ho časom aj dočkáme…

Teraz najčítanejšie