Denník N

Chcete zlepšiť naše školstvo a neviete ako? Podporte tých, ktorí to robia dobre

Všetci sa zhodneme na tom, že kvalita školstva a vzdelávania je dôležitá. Pre jednotlivca i spoločnosť. Ako môžete prispieť k pozitívnej zmene vo vzdelávaní, i keď nie ste učiteľ či riaditeľ školy? Začať môžete tým, že spoznáte a podporíte tých, ktorí to robia dobre. Poďme sa na nich pozrieť. Možno budete prekvapení, čo všetko existuje.

Spoločenská diskusia o kvalite škôl a vzdelávaní patrí k tomu najdôležitejšiemu, čo by malo hýbať Slovenskom. Ak chceme zmenu, nemusíme čakať na ďalšiu revolúciu, nového človeka na ministerskej stoličke ani na obsadenie Fínskom. Mnohé zlepšenia je možné zaviesť prakticky okamžite. Závisia najmä od učiteľov, pomôcť im však môžete aj vy.

Učitelia nezmenia Štátny vzdelávací program a len málo rozhodujú o obsahu toho, čo majú žiakov učiť. Plne však rozhodujú o forme – akým spôsobom a akými metódami učia. Nik ich nenúti k frontálnemu vyučovaniu, bezduchému výkladu, diktovaniu poznámok a preferovaniu memorovania faktov na úkor rozvoja schopností, zručností a postojov. Samozrejme, štátom predpísané štandardy nie sú ideálne, v porovnaní s minulosťou však dávajú učiteľom väčší priestor na zmysluplnejšie učenie (analýza kurikula v základných školách od Inštitútu vzdelávacej politiky).

Učitelia to nemali nikdy ťažšie. Ich spoločenský štatút je nízky, finančné ohodnotenie je stále mizerné a očakávania od nich prudko vzrástli. Zvládnuť učiť inak, dostatočne sa venovať narastajúcemu počtu žiakov s výchovno-vzdelávacími potrebami a komunikácia s rodičmi si vyžaduje veľkú dávku profesionálnych zručností a času, ktorého nie je nadostač.

Ak ste si niekedy pripravovali vlastnú prednášku, dobre viete, že príprava na ňu trvá násobne dlhšie, ako samotný výstup. O to viac, ak ju nechcete odfláknuť, chcete byť fakticky správny a zároveň zaujať. Je to ešte ťažšie, ak ide o scenár 45-minútového vzdelávacieho celku, v ktorom musí do seba všetko zapadať, skladá sa zo série podnetných aktivít, je interaktívny, zážitkový a na jeho konci necíti počet zbytočnosti žiak ani učiteľ.

A teraz si predstavte, že učiteľ má takýchto 45-minútoviek denne aj päť po sebe, viac ako dvadsať týždenne. Je nemožné to uhrať bez metodickej podpory či didaktickej geniality. A práve metodická podpora je to, na čo sa štát vykašlal. Neexistuje žiadny štátom (ministerstvom alebo inou štátnou inštitúciou) spravovaný zdroj materiálov, návrhov vyučovacích hodín, vzdelávacích aktivít a pod., ktorý by prácu učiteľom uľahčoval. A pritom, dobrý učiteľ nemusí byť zákonite dobrým metodikom.

Našťastie sa metodickej podpore slovenských učiteľov už roky venujú rôzne občianske združenia a iniciatívy, ktoré robia svoju prácu kvalitne a za smiešne peniaze. Buďme im vďační, bez nich by bolo vzdelávanie na slovenských školách v oveľa horšom stave. Preto sú akékoľvek útoky voči tretiemu sektoru nielen slabomyseľné, ale aj škodlivé.

Pozrime sa na príklady organizácií, ktorých aktivita posúva naše školstvo vpred. Ak chcete, aby vo svojej činnosti pokračovali, prípadne ju prehlbovali, vyberte si tie, ktoré vás najviac zaujali a podporte ich. Možností je veľa, od jednorázového či pravidelného finančného príspevku, cez darovanie 2-percent dane až po dobrovoľnícku činnosť v nich. A možno pomôže len to, že o ich aktivitách a ponuke dáte vedieť škole, ktorú navštevujú vaše deti.

Začnem trochu sebecky. Lepšia geografia je občianske združenie, ktoré je mojim dieťaťom. Snaží sa o zmenu toho, akým spôsobom sa učí geografia na slovenských školách a na metodickom portáli ponúka vzdelávacie materiály (návrhy vyučovacích hodín, didaktické hry, aktivity, interaktívne kvízy a mapy…). Portál je určený nielen súčasným a budúcim učiteľom, ale aj všetkým nadšencom geografie. Navštíviť ho môžete na tomto odkaze. Bližšie predstavenie nájdete v tomto článku.

Chcete, aby školy vychovávali k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu, medziľudskej empatii a aby podporovali diskusiu o dôležitosti zapájania sa občanov do vecí verejných? Potom si pozrite aktivity Inštitútu pre aktívne občianstvo. Lebo občianska náuka skutočne nemusí (a nemá) byť nudným „príveskovým“ predmetom. Učiť sa dá napríklad aj takto – príručka Školy, ktoré menia svet. Vynikajúce metodické príručky (nielen) pre občiansku náuku a globálnu výchovu vydáva aj organizácia Človek v ohrození.

Biológia je krásny predmet. Ak chceme, aby bola zaujímavou aj pre žiakov, musíme zabudnúť na frontálne vyučovanie, prezentácie
a písanie si neraz zbytočných poznámok. S pomocou metodických príručiek Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne sa vyučovacie hodiny biológie menia na zážitok. Príručky sú tematicky zamerané na jednotlivé biotopy (ekosystémy) a je v nich toľko návrhov vyučovacích hodín a aktivít, až má človek problém si vybrať. Príručky na tomto odkaze sú voľne stiahnuteľné, tieto je potrebné si objednať. Bádateľskému (konštruktivistickému) spôsobu vzdelávania prírodných vied sa venuje aj projekt ExpEdícia od Indície, n.o.

K najkvalitnejším poskytovateľom metodických materiálov a zážitkových programov pre školy. patrí nepochybne Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Stálicou je už medzinárodný program Zelená škola. Ak chcete premeniť školskú záhradu na krásny a zároveň edukatívny priestor, pozrite si projekt Záhrada, ktorá učí. Vzdelávaniu motivovaných pedagógov sa zas venuje Komenského inštitút. Živica organizuje aj súťaž Učiteľ Slovenska. Téme vzdelávania sa pravidelne venuje jej online magazín Čierna labuť.

Ak nie sme spokojní s kvalitou výučby informatiky, máme sa čím inšpirovať. KidsCodr je vzdelávacia platforma, ktorá ponúka kompletné osnovy zamerané na výučbu základných princípov programovania, tvorby algoritmov a herného dizajnu. ​Nájdete tu vzdelávacie materiály, nástroje a know-how na výučbu digitálnych zručností pre deti od 6 rokov. Robot Emil je zas unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov. Učenie sa s Emilom rozvíja moderné informatické myslenie, kritické a analytické uvažovanie, programovanie ako nový nástroj na poznávanie, učenie sa a tvorbu. Učíme s hardvérom je zas vzdelávací program občianskeho združenia SPy. Výborné aktivity robí aj organizácia Aj ty v IT. Vďaka Vĺčatám spoznáte počítačové hry, ktoré nielen bavia, ale aj vzdelávajú.

Identifikácii a podpore inovatívnych vzdelávacích prístupov sa venuje Generácia 3.0 Nadácie Pontis. Nájdete tam organizácie, ktoré stoja za to.

V rozsahu tohto článku nie je možné spomenúť všetkých, ktorí si to zaslúžia. Je len ochutnávkou. Pre tých z vás, ktorých zaujímajú dostupné inovatívne zdroje pre kvalitnejšie vzdelávanie, som preto pripravil tento vyčerpávajúci zoznam. Nájdete v ňom stovky odkazov na zaujímavý vzdelávací obsah nielen zo Slovenska a Česka, ale aj z ďalších krajín. Jednotlivé zdroje sú v zozname jednoducho vyhľadateľné vďaka ich zaradeniu k vyučovacím predmetom. Nemusíte byť učiteľom, aby vás zaujali. Stačí, že máte doma školopovinné deti, alebo ste zdravo zvedaví.

Ak chceme slušné a lepšie Slovensko, bez kvalitnejšieho vzdelania sa nezaobídeme. Buďme vďační tým, ktorí ho posúvajú vpred. Ak ste spokojní so školou, ktorú vaše dieťa navštevuje a s učiteľmi, ktorí ho učia, dajte im to vedieť. Ak spokojní nie ste, pokúste sa s nimi rozprávať a zistiť, kde je chyba. A nič nepokazíte, keď im taktne odporučíte napríklad tento článok.

Teraz najčítanejšie