Denník N

Zvukové príklady slov nového jazyka

Potrebujeme nový jazyk

Statické humanitné objekty sú zastaralé. Potrebujeme vytvárať nové, ktoré sa dajú naťahovať do ich nových vlastností, jemnejších rozlíšení. Toto sú ich zvukové príklady: Phantom Brickworks V, Cimmerian Shaft, SpruceBeautifull peopleTransition

„Precízne zavádzanie pojmov by bolo neúnosne zdĺhavé a scholastické. Použijeme názornú paralelu. Psychickú štruktúru prirovnáme ku štruktúre somatickej… Namiesto termínu životná skúsenosť budeme hovoriť radšej o strategickom duševnom orgáne a jeho strategickej orientácii…Nejde tu iba o hranie sa so slovíčkami. Strategický orgán je orgán a preto má tie dynamické vlastnosti, ktoré sú pre náš pohľad dôležité a ktoré v pojme životná skúsenosť necítime…Rozdiel oboch formulácií je jasný. Oproti statickej a osudovej viere zakliatej do nešťastnej životnej skúsenosti typu „c’est la vie“, stojí dynamická výzva ku oprave chorého orgánu“.

(Parafráza/abstrakt strán 259-269 z Archívu Víta Hejného, ktorých spoluatorom je Milan Hejný. Článok vyšiel v r. 1972. Svojim princípom individualneho konštruovania významov v mysli cez dynamické objekty/orgány/pojmy o polstoročie predbiehajú Kognitívnu vedu a Umelú inteligenciu).

SLOVNÍK ZVEDAVOSTI

Jazyk: hranica sveta, porovnaj s The Changing Role of Language in Analytic Philosophy, alebo pokračuj tu,, alebo sa vráť sem.

___________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že
a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020.
b) nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov.

They are the shield

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk