Denník N

Ročný odpočet krajského poslanca

4. Novembra 2018 uplynul rok od môjho zvolenia za poslanca Košického samosprávneho kraja za volebný obvod Michalovce. V krátkosti, tak teda chcem zbilancovať svoje doterajšie pôsobenie a najdôležitejšie aktivity, ktorým som sa spolu so svojimi kolegami, ale aj predsedom KSK venoval. Zameriame sa výlučne na okres Michalovce.

Zúčastnil som sa:
– zasadnutia zastupiteľstva KSK: 8x (100% účasť)
– zasadnutia školskej komisie KSK: 4x (100% účasť)
– zasadnutia kultúrnej komisie KSK: 3x (75% účasť)
– účasť v radách škôl: Gymnázium Ľ. Štúra v Michalovciach, Stredná odborná škola Strážske

Podarilo sa nám:
– schváliť online live vysielanie zastupiteľstiev KSK
– ako jediný kraj na Slovensku sme schválili Program obnovy krajiny Košického kraja, ktorého cieľom je zmeniť prístup pri obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky využívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny tak, aby podstatná časť dažďovej vody mohla byť zadržaná v krajine a aby táto voda prispela k obnoveniu procesov biodiverzity, k zvýšeniu pôdnej úrodnosti, k tvorbe vodných zdrojov a k ozdravovaniu klímy.
– schválili sme finančné prostriedky na sanáciu zosuvov pôdy na komunikácii v obci Trhovište vo výške 107.499,- €
– schválili sme finančné prostriedky pre Zemplínske múzeum v rámci projektu jeho rekonštrukcie a to na vypracovanie projektovej dokumentácie vstupného schodišťa a budovy galérie v areáli, na rekonštrukciu strechy na budove koniarne, na rekonštrukciu kotolne v budove galérie
– schválili sme finančné prostriedky na rekonštrukčné práce na budove Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach, konkrétne na odstránenie statických porúch 150.000,- € a na rekonštrukciu budovy v celkovej výške nákladov na projekt 1.465.000,-€
– schválili sme projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti v sociálnom zariadení Harmonia Strážske vo výške 1.003.950,-€, ďalej na realizáciu TV rozvodov v tomto zariadení vo výške 10.000,-€, a tiež na rekonštrukciu práčovne v sociálnom zariadení Anima v Michalovciach vo výške 10.000,-€
– Vytvorili sme Krajskú futbalovú ligu a tiež študentskú krajskú ligu, do krajskej futbalovej ligy sa pre ročník 2018/19 zapísali tieto futbalové družstvá z obcí okresu Michalovce: Ložín, Bracovce, Zalužice, Petrovce n/Laborcom, Trhovište, Kusín, Dúbravka, Vinné, Jastrabie pri Michalovciach, Veľké Slemence, Rakovec n/Ondavou, Hatalov, Zemplínska Široká, Tušice – TNV, Pusté Čemerné, AFK Topoľany, Veľké Kapušany, Krásnovce, Poruba pod Vihorlatom, Strážske, Lastomír a Čičarovce.
– Zúčastnil som sa a vystúpil v paneli na odbornej konferencii o duálnom vzdelávaní, ktorú zorganizovala SOŠ Technická v Michalovciach s podporou KSK
– riešil som množstvo podnetov a žiadostí občanov s ktorými s na mňa obrátili

V rámci dotácií KSK či už zastupiteľstvom, alebo priamo predsedom KSK sme podporili v okrese:
– Zemplínske slávnosti v Michalovciach = 3.600,-€
– Srdce ako dar, Zväz zdravotne postihnutých Michalovce = 3.350,-€
– Farmársky deň v Michalovciach = 2.500,-€
– ZŠ v Kapušianskych Kľačanoch = 3.400,-€
– Mestský bežecký oddiel v Strážskom = 500,-€
– Obec Bánovce n/Ondavou – Zemplínsky majáles = 2.000,-€
– O.Z. Šírava, MS v Petangue = 800,-€
– KST Brzda Vinné, 40. Zraz cykloturistov = 1.000,-€
– Obec Sliepkovce, súťaž vo varení slepačieho perkeltu = 1.000,-€
– Laborecká MTB klasik 2. ročník, Strážske = 1.000,-€

(Okrem týchto schválených dotácií sú v schvaľovacom procese aj ďalšie žiadosti.)

Okrem aktivít, ktoré sa priamo dotýkali okresu Michalovce som sa v spolupráci s predsedom KSK venoval školským témam a to najmä problému s extrémne vysokým nájomným vo veci elokovaného pracoviska v Sečovciach, kde kraj ušetril 870.000,- € ročne jej presťahovaním. Prijatým uznesením v zastupiteľstve sme tiež úkolovali hlavného kontrolóra, aby prešetril množstvo podozrivých zmlúv jednotlivých škôl z predchádzajúceho obdobia.

Bez angažovanosti a ochoty predsedu KSK Rasťa Trnku, ale aj mojich kolegov z poslaneckého klubu KDH, OĽANO, NOVA, SAS by sa s určitosťou mnohé veci nepodarilo zrealizovať. Verím, že v ďalšom období prinesieme ešte viac pozitívneho pre okres Michalovce, ale aj pre celý Košický kraj.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce