Denník N

Nenávistná referendová kázeň nie je nenávistná, tvrdí prokurátura

Referendová kázeň Rastislava Baku, ktorú z dôvodu nenávistneho obsahu odmietlo RTVS – Rádio Regina odvysielať, nie je nenávistná, tvrdí prokurátura.

Kauza referendovej kázne gréckokatolíckeho kňaza Rastislava Baku začala ešte v januári tohto roku. RTVS – Rádio Regina Košice nahralo túto kázeň 14. januára 2015 v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv. Kríža v Prešove-Sekčove. Kázeň však nebola 18. januára 2015 na okruhu Rádio Regina v národnostnom vysielaní odvysielaná.

Dôvodom neodvysielania bol jej údajný nenávistný obsah. Pre portál aktuality.sk vtedy RTVS uviedla: „(Kázeň) Bola v rozpore s pravidlami vysielania RTVS pred referendom, hraničí podľa nášho názoru s výrokmi, ktoré podnecujú k nenávisti (z anglického jazyka tzv. „hate speech“), ale aj s porušovaním slovenskej a medzinárodnej legislatívy. Inkriminovaná časť homílie je navyše v príkrom rozpore s § 3 ods. 3 zákona o RTVS, podľa ktorého „tvoria programovú službu RTVS spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programy pre deti a mládež, iné programy, ktoré d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.“ 

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa však v utorok 12. mája 2015 konala tlačová beseda, na ktorej prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ informoval o Uznesení s rozhodnutím Okresnej prokurátury v Prešove. Závery tlačovej besedy sprostredkoval web Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu Prešov.

Okresná prokuratúra v Prešove vo svojom uznesení právoplatne rozhodla, že vo veci predmetnej kázne „nie je dôvod na začatie trestného stíhania“.

Prokurátura však v uznesení rozoberá aj spravodajstvo spojené s predmetnou kázňou. Viaceré médiá a blogeri totiž uverejnili údajné časti nahrávky homílie a následne ich v článkoch rozoberali. Podľa uznesenia prokurátury obsah týchto článkov (napr. článok v denníku Pravda „Nenávistné výroky kňaza o gejoch: Špina, zvrhlosť“) vyznieva agresívnejšie a netolerantnejšie ako samotný obsah referendovej kázne. Informácie médií o nenávistnej povahe kázne boli teda prehnané.

Farár gréckokatolíckej farnosti Prešov-Sekčov Rastislav Baka sa vyjadril, že si „nebude uplatňovať právo na náhradu spôsobenej škody“. Baka však využije právo, ktoré mu umožňuje tlačový zákon. Podľa webu Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov bolo teda „do redakcií jednotlivých tlačových periodík, ktoré pred referendom o ochrane rodiny nepravdivo informovali verejnosť tvrdiac, že predmetná homília bola nenávistná a porušila zákony Slovenskej republiky, podané Uplatnenie práva na dodatočné oznámenie podľa § 9 zákona č. 167/2008 Z.z. Tlačový zákon v platnom znení.“ 

Tieto tlačové periodiká budú mať tak povinnosť uverejniť výsledok prešetrovania Okresnou prokuráturou v Prešove, že kázeň, o ktorej negatívne informovali, nebola nenávistná. Táto povinnosť sa nachádza v ods. 4 rovnakého paragrafu uvedeného zákona.

Internetové portály budú tiež, podľa webu Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, požiadané o dodatočné oznámenie s ospravedlnením.

Vladyka Ján Babjak SJ ešte uviedol, že sa podal podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu na preskúmanie postupu RTVS v súvislosti s referendovou kázňou.

Kázeň si môžete vypočuť na tomto odkaze.

Teraz najčítanejšie