Denník N

SAPIE reprezentuje Slovensko v spoločnej deklarácii CEE krajín

15. novembra 2018 sa SAPIE stalo jedným zo zakladajúcich členov spoločnej deklarácie Reinforcing the CEE & Western Balkans Tech Entrepreneurship Ecosystems. Cieľom deklarácie je posilniť podporu v oblasti digitálneho a technologického podnikania krajín strednej a východnej Európy.

Digitálne a technologické inovácie sú centrom pozornosti v tomto regióne. Podľa najnovšej štúdie The rise of Digital Challengers od McKinsey, región strednej a východnej Európy má možnosť pokračovať v rozvoji a budovať si udržateľný ekonomický rast práve cez rapídnu digitalizáciu ekonomiky. Analýza od McKinsey ukazuje, že rozvoj digitálnej ekonomiky regiónu vo všetkých sektoroch prinesie významné hospodárske výhody, najmä v dôsledku rastu produktivity. Tým sa štáty tohto regiónu môžu priblížiť k životnej úrovni západných krajín Európy. V Európskej Únii má myšlienka digitalizácie regiónu silnú podporu eurokomisárky pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, Mariye Gabriel. Práve pod jej záštitou sa v bulharskej metropole Sofia konala 15. novembra aj konferencia Startup Europe Summit 2018.

Cieľom konferencie bolo nadviazať užšiu spoluprácu medzi krajinami v tomto regióne. Vďaka nej môžu tieto krajiny zdieľať skúsenosti a spoločne budovať značku inovatívneho klastra – regiónu s priaznivým inovačným ekosystémom, ktorý je schopný prilákať talent, technologické spoločnosti aj zahraničných investorov. Konferencia mala výraznú pozornosť a podporu politických predstaviteľov krajín tohto regiónu. Samotnú konferenciu otvoril bulharský premiér Boyko Borissov. Panelových diskusií sa zúčastnili premiéri krajín Čierna Hora a Macedónsko, premiérka Srbska, zástupca premiéra Kosova aj štátna tajomníčka Ministerstva komunikácie a informačnej spoločnosti v Rumunsku.

Hlavným bodom programu konferencie bolo podpísanie spoločnej deklarácie zástupcov krajín strednej a východnej Európy. Slovensko reprezentovala výkonná riaditeľka Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Adela Zábražná. Signatári deklarácie sa zaviazali zdieľať skúsenosti a spolupracovať na vytvorení užších väzieb medzi jednotlivými ekosystémami.

SAPIE malo zastúpenie aj v jednej z panelových diskusií. Adela Zábražná bola jednou z panelistiek konferencie na tému využívania potenciálu zručností a podpory podnikania žien. Publiku načrtla dnešnú situáciu na Slovensku, kde najmä neziskové vzdelávacie organizácie dokážu reagovať na dopyt po digitálnych zručnostiach vďaka úzkej spolupráci so súkromným sektorom. Zároveň však publiku jasne komunikovala potrebu osvojovať si takzvané soft skills, ako kritické a kreatívne myslenie, či prezentačné zručnosti už na základných a stredných školách. Adela taktiež zdôraznila, že práve budovanie komunity a prepájanie pracovne aktívnych žien je skvelým spôsobom ako podporiť ženy v pracovnom a podnikateľskom prostredí.

Hoci pre inšpiráciu často mierime na západ, aj krajiny strednej a východnej Európy ukazujú príklady dobrej praxe. Srbská premiérka Ana Brnabic predstavila srbskú stratégiu založenú na daňových úľavách pre inovátorov, jednoduchom procese registrácie zahraničných pracovníkov či vysokých štátnych investícií do vedy a výskumu. Medzi mnohými opatreniami, v Srbsku implementovali online systém pre registráciu nových firiem aj funkčný proces pre registráciu ľudí zo zahraničia. Čerství absolventi – podnikatelia sú tiež oslobodení od platenia daní. Zavedenie týchto opatrení by určite nebolo možné bez výraznej podpory v najvyšších politických radoch a samotnej premiérky, ktorá je pre tému digitalizácie a inovácií osobne zapálená.

Startup Europe Summit ukázal, že podpora startupov a inovácií sú neustále stredobodom pozornosti pre tvorcov národných legislatívnych stratégií a miestne organizácie vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy. Pre Slovensko je preto úplne kľúčové venovať zvýšenú pozornosť práve problematike podpory podnikania a inovácií na úrovni jednotlivca aj firiem, aby nám „neušiel vlak“. V budúcnosti bude totiž schopnosť inovovať najvzácnejšiou kompetitívnou výhodou, ktorú si však krajina musí začať budovať už dnes. A ako povedal jeden z panelistov Martin Haemmig, profesor zo Stanford University, nie startup má expandovať do zahraničia, ale ekosystém sa musí stať medzinárodným. Inými slovami, namiesto konkrétnych grantových programov pre selektívnu skupinu startupov by sa Slovensko malo snažiť vybudovať inovatívny ekosystém otvorený zahraničným investorom, zahraničnému talentu a zahraničným startupom.

Autorka článku: Barbora Rusiňáková

Autorka je projektová manažérka Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku.

Teraz najčítanejšie

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) je najväčšia inovatívna aliancia na Slovensku, ktorá združuje viac než 90 členov z radov startupov, scaleupov, neziskových organizácií, investorov a korporácií. SAPIE sa venuje podpore inovatívneho ekosystému prostredníctvom projektov v oblasti inovatívneho vzdelávania a podpory startupového a inovačného ekosystému na Slovensku. Viac o SAPIE sa dozviete na našom webe www.sapie.sk.