Denník N

V škole sa môže podvádzať!

Vážení rodičia, Vaše deti môžu v škole bez problémov podvádzať.

Milí študenti, v škole môžete veselo podvádzať.

Lebo nič!

Ak tak môže robiť predseda Národnej rady Slovenskej republiky (t.j. Vašej krajiny),
potom sa to predsa môže.

Len toľko…

Teraz najčítanejšie

Peter Straka

Kľúčové slová môjho života: pravda, spravodlivosť, zvedavosť, vzdelávanie a poznávanie, solidarita, making difference, príroda a technika