Denník N

Výroba áno, výskum nie. Sme skutočne automobilová veľmoc?

Slovensko je „automobilová veľmoc“. Ide o obľúbené spojenie používané tak politikmi, ako aj novinármi. Patrilo by sa len dodať, že Slovensko je „veľmoc vo výrobe automobilov“. Ročne sa na tisíc obyvateľov u nás vyrobí až 193 áut. Na druhej strane v tejto oblasti podáme v priemer ročne len 0,95 patentových prihlášok. Na milión obyvateľov.

V roku 2016 sa u nás vyrobilo 1,04 milióna automobilov, čo nás v rámci EÚ radí na 7. miesto, a to ešte v tomto období začína rozbiehať v Nitre výrobu aj Jaguar Land Rover.

Ak počet vyrobených áut prepočítame na jedného obyvateľa, tak skutočne sme „automobilovou veľmocou“. Ročne sa totiž u nás vyrobí 193 áut na 1 000 obyvateľov, čo je ďaleko viac ako v Českej republike, prípadne v Nemecku a Taliansku. V Nemecku sa ročne vyrobí až 5,75 milióna áut. Mimochodom, autá sa v EÚ vyrábajú len v 17 z 28 členských krajín.

Z hľadiska obratu automobilového priemyslu sme na tom tiež veľmi dobre. V absolútnych číslach ide o takmer 26 miliárd Eur, čo je v prepočte na jedného Slováka 4 810 Eur. Vyšší obrat na obyvateľa má už len Nemecko – 5 917 Eur. Vo výrobe automobilov sme teda skutočne svetová špička a s plnou prevádzkou štvrtej fabriky bude ešte lepšie.

V rovnakom čase ako začína Jaguar s výrobou automobilov v Nitre, vyšla správa, že tá istá firma otvorí otvorí v regióne nové technické vývojové centrum. Nie však na Slovensku, ale v susednom Maďarsku. Centrum zamestná 100 maďarských inžinierov. Deje sa teda to čo aj v minulosti. Automobily sa na Slovensku vyrábajú. Kreatívna časť (výskum, vývoj a dizajn) našu krajinu obchádza.

Ako je na tom teda výskum a vývoj v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku? Jedným slovom veľmi chabo. A nie je to len problém Slovenska, ale aj všetkých nových členských krajín, v ktorých sa síce autá vyrábajú, ale vo výskume dominujú krajiny EÚ 15. V rámci porovnania sme sa sústredili na dva ukazovatele: počet patentových aplikácií v tejto oblasti na Európskom patentovom úrade a výšku priemyselných investícií do výskumu a inovácií v oblasti.

V prvom prípade žiaľ máme údaje len za rok 2013, ale nepredpokladám, že by prišlo k dramatickej zmene. Keďže v roku sme mali na Slovensku za všetky oblasti 49,75 patentových aplikácií a v roku 2017 to bolo 55,14. V roku 2013 počet patentových aplikácií v oblasti automobilov (presnejšie motorových vozidiel, ťahačov a prívesov) dosiahol 5,117. Teda menej ako 1 patentovú prihlášku na  milión obyvateľov. Investície do výskumu a inovácií dosiahli v roku 2015 53 milióna Eur, čo je 9,86 Eura na obyvateľa. Na porovnanie v Nemecku je to 263 Eur. Vo Švédku mali viac ako 19 patentových aplikácií na mil. obyvateľov, v Nemecku viac ako 16,5. Napríklad v Dánsku, ktoré automobily ani nevyrába je to 3,3.

Výskumu a vývoju v EÚ jednoznačne dominuje Nemecko. Až 50% všetkých patentových aplikácií pochádza práve odtiaľ. Pracuje to až 70 814 výskumníkov (vo FTE), pre porovnanie na Slovensku je to 545 a na všetkých patentových aplikáciách sa podieľame len 0,19%.

Slovenská ekonomika je mimoriadne závislá práve na výrobe automobilov. Dôvodov vysokého počtu vyrobených áut je viacero – geografická blízkosť k trhom, kvalitná a stále lacná pracovná sila, ako aj štátne stimuly. Toto sa však môže pomerne rýchlo otočiť. Mzdy sa z roka na rok zvyšujú, navyše ide o oblasť priemyslu, v ktorej hrajú inovácie mimoriadne dôležitú úlohu. Elektrické a autonómne autá ju v najbližších rokoch celú zmenia. Navyše sa v nej veľmi rýchlo zvyšuje miera automatizácie, čo je opäť pre Slovensko mimoriadne rizikový faktor. Podľa OECD sme totiž krajinou s najväčším rizikom automatizácie pracovných miest. Až 33% všetkých našich pracovných pozícií sú vysoko automatizovateľné. Len pre porovnanie v Nórsku je to 6%.

V prípade ak nezvýšime snahu investovať viac do výskumu a vývoja, ako aj snahu aspoň čiastočne pritiahnuť investície automobiliek do tejto oblasti aj na Slovensko, tak nám hrozí buď ich odchod do ešte lacnejších krajín, alebo z dôvodu automatizácie znižovanie počtu zamestnancov. Nereálny nemusí byť ani návrat do materských krajín, veď roboty môžu pracovať kdekoľvek.

 

Daniel Straka

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom