Denník N

Výroba áno, výskum nie. Sme skutočne automobilová veľmoc?

Slovensko je „automobilová veľmoc“. Ide o obľúbené spojenie používané tak politikmi, ako aj novinármi. Patrilo by sa len dodať, že Slovensko je „veľmoc vo výrobe automobilov“. Ročne sa na tisíc obyvateľov u nás vyrobí až 193 áut. Na druhej strane v tejto oblasti podáme v priemer ročne len 0,95 patentových prihlášok. Na milión obyvateľov.

V roku 2016 sa u nás vyrobilo 1,04 milióna automobilov, čo nás v rámci EÚ radí na 7. miesto, a to ešte v tomto období začína rozbiehať v Nitre výrobu aj Jaguar Land Rover.

Ak počet vyrobených áut prepočítame na jedného obyvateľa, tak skutočne sme „automobilovou veľmocou“. Ročne sa totiž u nás vyrobí 193 áut na 1 000 obyvateľov, čo je ďaleko viac ako v Českej republike, prípadne v Nemecku a Taliansku. V Nemecku sa ročne vyrobí až 5,75 milióna áut. Mimochodom, autá sa v EÚ vyrábajú len v 17 z 28 členských krajín.

Z hľadiska obratu automobilového priemyslu sme na tom tiež veľmi dobre. V absolútnych číslach ide o takmer 26 miliárd Eur, čo je v prepočte na jedného Slováka 4 810 Eur. Vyšší obrat na obyvateľa má už len Nemecko – 5 917 Eur. Vo výrobe automobilov sme teda skutočne svetová špička a s plnou prevádzkou štvrtej fabriky bude ešte lepšie.

V rovnakom čase ako začína Jaguar s výrobou automobilov v Nitre, vyšla správa, že tá istá firma otvorí otvorí v regióne nové technické vývojové centrum. Nie však na Slovensku, ale v susednom Maďarsku. Centrum zamestná 100 maďarských inžinierov. Deje sa teda to čo aj v minulosti. Automobily sa na Slovensku vyrábajú. Kreatívna časť (výskum, vývoj a dizajn) našu krajinu obchádza.

Ako je na tom teda výskum a vývoj v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku? Jedným slovom veľmi chabo. A nie je to len problém Slovenska, ale aj všetkých nových členských krajín, v ktorých sa síce autá vyrábajú, ale vo výskume dominujú krajiny EÚ 15. V rámci porovnania sme sa sústredili na dva ukazovatele: počet patentových aplikácií v tejto oblasti na Európskom patentovom úrade a výšku priemyselných investícií do výskumu a inovácií v oblasti.

V prvom prípade žiaľ máme údaje len za rok 2013, ale nepredpokladám, že by prišlo k dramatickej zmene. Keďže v roku sme mali na Slovensku za všetky oblasti 49,75 patentových aplikácií a v roku 2017 to bolo 55,14. V roku 2013 počet patentových aplikácií v oblasti automobilov (presnejšie motorových vozidiel, ťahačov a prívesov) dosiahol 5,117. Teda menej ako 1 patentovú prihlášku na  milión obyvateľov. Investície do výskumu a inovácií dosiahli v roku 2015 53 milióna Eur, čo je 9,86 Eura na obyvateľa. Na porovnanie v Nemecku je to 263 Eur. Vo Švédku mali viac ako 19 patentových aplikácií na mil. obyvateľov, v Nemecku viac ako 16,5. Napríklad v Dánsku, ktoré automobily ani nevyrába je to 3,3.

Výskumu a vývoju v EÚ jednoznačne dominuje Nemecko. Až 50% všetkých patentových aplikácií pochádza práve odtiaľ. Pracuje to až 70 814 výskumníkov (vo FTE), pre porovnanie na Slovensku je to 545 a na všetkých patentových aplikáciách sa podieľame len 0,19%.

Slovenská ekonomika je mimoriadne závislá práve na výrobe automobilov. Dôvodov vysokého počtu vyrobených áut je viacero – geografická blízkosť k trhom, kvalitná a stále lacná pracovná sila, ako aj štátne stimuly. Toto sa však môže pomerne rýchlo otočiť. Mzdy sa z roka na rok zvyšujú, navyše ide o oblasť priemyslu, v ktorej hrajú inovácie mimoriadne dôležitú úlohu. Elektrické a autonómne autá ju v najbližších rokoch celú zmenia. Navyše sa v nej veľmi rýchlo zvyšuje miera automatizácie, čo je opäť pre Slovensko mimoriadne rizikový faktor. Podľa OECD sme totiž krajinou s najväčším rizikom automatizácie pracovných miest. Až 33% všetkých našich pracovných pozícií sú vysoko automatizovateľné. Len pre porovnanie v Nórsku je to 6%.

V prípade ak nezvýšime snahu investovať viac do výskumu a vývoja, ako aj snahu aspoň čiastočne pritiahnuť investície automobiliek do tejto oblasti aj na Slovensko, tak nám hrozí buď ich odchod do ešte lacnejších krajín, alebo z dôvodu automatizácie znižovanie počtu zamestnancov. Nereálny nemusí byť ani návrat do materských krajín, veď roboty môžu pracovať kdekoľvek.

 

Daniel Straka

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom