Denník N

SMER sa chce pomstiť mimovládkam, doplatia na to onkologickí pacienti

Z marketingovej dielne strany SMER už vyšli rôzne nápady, ktoré dokonale spĺňajú marketingový mix: produkt, cena, distribúcia a propagácia. Produkt sa mení, cena väčšinou zadarmo, cesta k voličom jasná a promo zaručené.

K jedným z takýchto marketingovo ľúbivých, no zároveň nebezpečných návrhov, patrí aj najnovšia myšlienka s názvom „venujte 2 % svojim rodičom“, ktorú sa strana SMER chystá priniesť.

Prečo považujeme v strane SPOLU – občianska demokracia tento návrh za nebezpečný a namiesto pomsty mimovládkam oberie o peniaze organizácie a ľudí, ktorí sú na 2 % odkázaní?

Minimálne z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je fakt, že ak tento návrh má byť pomstou strany SMER voči mimovládnym organizáciám, tak je to účinné. Mimovládky na to naozaj doplatia, pretože 2 % sú pre nich dôležitým zdrojom príjmu. Keď si zoberieme posledný známy zoznam prijímateľov 2 %, ktorý zverejnila Finančná správa zistíme, že medzi najväčších prijímateľov 2 % okrem firemných nadácií patria organizácie ako:

Liga proti rakovine                    297-tisíc eur

Asociácia pomoci postihnutým  743-tisíc eur

Červený nos Clowndoctors        216-tisíc eur

Svetielko nádeje                       225-tisíc eur

Plamienok                                714-tisíc eur

Sloboda zvierat                        194-tisíc eur

Naproti tomu organizácie, ktorým sa strana SMER chce zjavne pomstiť, ako Nadácia otvorenej spoločnosti alebo Transparency International Slovakia, dostali na 2 % smiešne sumy oproti vyššie uvedeným prijímateľom.

Tak si to zhrňme. V oblastiach, kde zlyháva štát, ako zdravotníctvo a ochrana pacientov, sociálna oblasť, či pomoc postihnutým a neziskovky ho suplujú, chce štát túto pomoc obmedziť. Kvôli Ficovej osobnej pomste máme obetovať zdravotnú starostlivosť, či dokonca ľudské životy.

Druhým dôvodom je fakt, že návrh darovať 2 % svojich daní rodičom znie na prvé počutie veľmi dobre, ale aké sumy sa za 2 % skrývajú? Kuchárka pracujúca v školskej jedálni na minimálnu mzdu môže ročne poslať svojim rodičom necelých päť eur, účtovníčka s hrubou mzdou osemsto eur svojim rodičom môže poslať zhruba dvadsať ročne a manažér s nadštandardným platom zhruba päťdesiat eur ročne. Prepáčte, ale nebolo by pre rodiča ponižujúce dostať raz ročne od svojho dieťaťa necelých päť euro? Myslíte si, že niekto kto má nadštandardný plat čaká na to, aby mohol svojim rodičom poslať päťdesiat eur? Som presvedčená, že nízkopríjmoví zamestnanci budú mať toľko hrdosti a nebudú posielať svojim rodičom drobnú almužnu, rovnako ako zamestnanci s lepšími príjmami pomáhajú svojim rodičom úplne inak ako čakaním na poukázanie sumy, ktorá by pre nich predstavovala jeden väčší nákup potravín.

Keby akýkoľvek rodič ochorel na onkologické ochorenie, 2 % lepšie zarábajúceho dieťaťa by mu vystačili na jednu návštevu lekárne. Naproti tomu, ak by to isté dieťa posielalo naďalej svoje 2 % Lige proti rakovine, táto organizácia má v rámci získaných 2 % oveľa väčšie možnosti pomôcť pacientom s onkologickými ochoreniami vrátane rodiča akokoľvek zarábajúceho dieťaťa.

Odhliadnuc od faktu, že mechanizmus poukazovania a hlavne prijímania 2 % z daní je v súčasnosti prísne nastavený, každý prijímateľ podlieha registrácii u notára a takto získané prostriedky je možné použiť len na účely priamo vymedzené zákonom.

Ak chce strana SMER pomáhať rodičom mala by sa namiesto zúfalých marketingových pokusov sústrediť na to, aby nešli do dôchodku vo veku, ktorý im určí zákon, ale vtedy, keď budú mať splnené podmienky a sami uznajú, že už chcú ísť oddychovať. Aby na dôchodku neboli odkázaní na pár drobných od svojich detí, aby sa nemuseli báť, či v prípade potreby budú mať miesto v domove sociálnych služieb, alebo aby nemuseli byť pri blížiacich sa sviatkoch odkázaní na vianočný príspevok.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.