Denník N

Potrebujeme robiť dejiny

Potrebujeme robiť dejiny. Inak nám ich politici večnosti a nevyhnutnosti, v skutočnosti tyrani a diktátori zničia (Snyder, O tyranii)

Zriecť sa faktov, znamená zriecť sa slobody… Ak nás niekto ubezpečuje, že bezpečnosť je možné získať iba za cenu straty slobody, chce nás obvykle  pripraviť o jedno i druhé (Snyder, O tyranii). 

To, že ma pán Lajčák sklamal svojim neliberálnym chovaním voči Zuzane Hlávkovej, ktorú si vysoko vážim, je fakt. Práve preto od liberálnej SaS ako jej volič žiadam, aby nepodporila neliberálny zákaz  totalitnej SNS pre slovenskú delegáciu zúčastniť sa migračného summitu.

Namiesto toho žiadam SaS odovzdať ministrovi zahraničných vecí executive summary vecných, konštruktívnych argumentov na zapracovanie do, alebo odmietnutie Globálneho kompaktu.

Liberáli sa držia faktov. Vždy obhajujú, ako sa niečo dá korektne spraviť. Nezaujíma ich, ako sa to dá nekorektne. Alebo ako sa to nedá.  Preto nikdy nepodporia žiadnu totalitnú stranu.

SLOVNÍK ZVEDAVOSTI

Dejiny: dejiny ako konanie najlepšieho variantu pre jednotlivca. Porovnaj s On scientific literacy (curiosity)

Pokračuj tu

__________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020, ktorý je od októbra aj stromom blogových liniek.

b) nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk