Denník N

Humánnosť a sociálna interakcia.

Perla vznikne tak, že sa poškodí lastúra a dostane sa do nej zrnko piesku. Tento celý proces prebieha vo forme akéhosi ,,zranenia.” Diskusie, knihy či filmy o ľudskej humánnosti sú obdivuhodným, no škoda, že častokrát len virtuálnym dielom ich autora . Ľudskosť sa nepraktizuje. Nahrádza ju novodobý a predsa najstarší fenomén emócií – hnev.

Hneváme sa na politikov, ktorých sme si sami zvolili, nenávidíme našu prácu, v ktorej sme dobrovoľne podpísali pracovnú zmluvu, sme ambivalentní v našich postojoch a pritom vyžadujeme konštantosť.   Nárokujeme si dokonalosť,  ktorou nedisponujeme, zabúdame, že je to len méta. Ak sa túžime priblížiť k dokonalosti, musíme poznať ľudí a budeme ich poznať len vtedy ak sa naučíme počúvať . Počúvať  však vie len zvedvý človek. Taký, ktorý chce  poznať pravdu. Sú ľudia, ktorí pravdu hľadajú a tí, ktorí ju vlastnia. Moja skúsenosť s majiteľmi  ,,právd” je veľmi trpká.  Bolo premňa smutným zistením, že tých pomyselných majiteľov právd, ktorí sa okolo pravdy ani len neprešli mám vo svojom úzkom okolì.Títo ľudia sa Vám budú vysmievať, kopať do vás dovtedy, kým vás neuvidia na kolenách. Bez mihnutia oka Vám ublížia a je im to jedno. Diagnóza – sociopat .Nech urobíte čokoľvek, im sa nezavďačíte. Moja otázka znie :,,Sú dnes poztívne vlastnosti agresivita, brutalita a       pažravosť ?”   Tieto vlastnosti boli dobre v boji o existenciu. Bojujeme o ňu aj dnes? V našej pomyslenej demokracii ? Myslím si, že hriechy človeka sú skôr pozostatok jeho vzostupu ako stigma jeho úpadku . ,, Nemal by byť vari mier víťaznejší ako vojna ?” Na tieto otázky snáď nájde odpovede každý z vás v sebe .               Po týchto ,,životných“ skúsenostiach som zistila , že som stratila samu seba . Je to nesmierne negatívna skúsenosť, ale zároveň obohacujúca . Môžte ostať doma celé  dni v teplákoch, topiť sa vo vlnách sĺz alebo si uvedomiť, že práve skúsenosť s takýmito ľudmi je to najlepšie zranenie nie životná tragédia . To, čo nás zraňuje, z nás vytvára perly.

Obrúsenosť nie je zatrpknutosť, naopak jej antonymom . Z toho celého mi vyplýva , že sme societa iracionality, zla a hystérie .

Do skorého seba uvedomenia , lásky a humánnosti milé moje čítajúce osobnosti  . 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie