Denník N

Only God can judge me

Aktuálny biblický text interpretuje herec Ludwig Bagin

Nedeľa 25. november 2018 – Kniha proroka Daniela – Dan 7, 13-14 

Jeho vláda je večná

Videl som v nočnom videní: V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka a došiel až k Starcovi.

Priviedli ho pred neho, dostal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.

 

foto: Dáša Šimeková

Bagin z jamy levovej

Ludwig Bagin /moderátor/

Dobrý deň drahý čitateľ. Vo voľnej interpretácii proroka Ťa nazvem Starec. Hádam sa neurazíš. Dostalo sa mi tej cti, stať sa nachvíľu vykladačom Písma (svätého). Je pravdepodobné, že keby veľký starozákonný prorok Daniel tušil, že sa jeho veršom budem o cca 2600 rokov neskôr venovať napríklad aj ja, nechal by si pár vecí pre seba. Ale uisťujem Ťa, že v tom nie som sám. „Ja snáď zežerem kuffu, pardon, kefu“ – povedal by možno niekto. A ktovie akoby prorok reagoval, keby tušil, že o tých pár tisícročí a storočí neskôr, budú mať jeho slávne meno vytetované na pažiach, hrudiach, hlavách a krkoch mnohí tí, čo tie krky ani nemajú a hlavy veľmi nepoužívajú. V tomto prípade to však neplatí o hrudiach a pažiach. Daniel v hebrejčine totiž znamená to slávne „Only God can judge me“ – mojím sudcom je Boh.

A tu je vlastne prvé Danielovo proroctvo, prijatie jeho krstného mena. Moment – krstného… To by bolo tiež až o pár storočí ďalej. Ale veď aj o tom sme chceli. Daniel ocitnuvší sa nie úplne dobrovoľne s ostatnými Židmi na dvore babylonského kráľa Nabuchodonozora (ďalej len Nabucco), ktorého meno vysvetľuje babylonské spletenie jazykov – sa venoval výkladu snov a proroctvám. O Nabuccovi toho veľa neviem, lebo operu som videl ako malý a ničomu som nerozumel. Na konfirmačnej prípravke (áno, luterán…) som bol zaľúbený do spolužiačky a nedával som pozor. Detto neskôr na stretnutiach evanjelickej mládeže a dorastu. A akoby povedal slovenský klasik, vlastne je ich viac – „Ja nie som historik, pardon histogig“. Aj tak sa tomu historickému gigu a jeho – žiaľ občas hysterickým presahom do súčasnosti môžeme trošku povenovať.

Daniel sa s Nabuccom a babylonskými väzniteľmi pri svojich výkladoch veľmi nemaznal. Napriek tomu mal pravdepodobne na dvore významné postavenie. Veď aj bol hodený do jamy levovej. A nič sa mu nestalo. Čo sa nedá úplne povedať o nás. Keďže nás tam takpovediac zobral so sebou. Svojím proroctvom o treste božom na väzniteľov spôsobil, že vyvolený národ rozhodne nikdy netrpel tzv. Štokholmským syndrómom a následne proroctvami o príchode mesiáša – rozumej Synovi človeka – vyvolal hotovú revolúciu. Ťažko skúšaný národ židovský očakával skôr politického vodcu. Snáď som nepoužil nesprávny termín… Už to mám – vykupiteľa! A očakával a očakával a trvalo to stáročia. Daniel medzitým aj meno zmenil (na Baltazára), aj ešte trošku sem tam Nabuccovi pridúchal do pahreby a spôsoboval nespavosť vyhrážkami o treste Božom a neskôr aj umrel a nič. Nikde nikto. No dobre, ono sa v priebehu storočí samozrejme pár adeptov na rolu mesiáša prihlásilo, ale buď mali slabú prípravu, alebo zle postavenú kampaň, a navyše vo svete bez Facebooku to muselo byť prekérne ťažké. Rokmi napätie eskalovalo. Vyvolený národ bol v područí iného trýzniteľa, s ktorým si v tom období vedel dať rady iba Asterix s malým galským kmeňom. No Židia nikoho podobného stále nemali. Navyše ani Obelixa, či čarovný nápoj. Ten sa však neskôr zjavil, nielen pri svadbe v Káne Galilejskej, ale hlavne pri Poslednej večeri. Aj Obelixovská sila, pri vymetaní kupcov v chráme. Áno, hovoríme o Synovi človeka! Hovoríme o tom, ktorého príchod zvestovala tá kométa, čo býva nakreslená na adventných klandároch. Hovorím o tom, ktorého prišli pozrieť aj mudrci z východu. Tiež na tom východe nemali diaľnice a na rozdiel od nás im nehoreli vlaky. Žiadne ešte nemali. Ale oni horeli túžbou sa mu pokloniť. A horel aj Herodes, teda skôr vyhorel a úplne sa zbláznil. Vetril ťažký prúser a mal pravdu. Prišiel ten, o ktorom Dano toľko rozprával. Ten, ktorý zmenil usporiadanie sveta. Ten, ktorý si podrobil národy. Takto. Ten prúser nespôsobil on, len trošku jeho mnohí samozvaní nasledovníci. Ale to až o mnoho rokov neskôr. Vlastne sa im mnohým výdatne darí doteraz. Ježišova kariéra trvala prakticky necelé tri roky. Je pravda, že už ako dvánasťročný na seba nachvíľu upozornil v chráme, no potom sa pravdepodobne radšej venoval svojmu tesárskemu startupu. Je pravda, že okolo tridsiatky na mužov dolieha prvá kríza a vysporadúvajú sa sami so sebou a pýtajú sa, ako ďalej. Ješoah nie. On to veľmi dobre vedel. Stretol Jána Krstiteľa. Dobrovoľne sa nechal pokrstiť. Zasnúbil sa Bohu. Aj holubica naň vzlietla. Aj čosi ako nebo sa rozustúpilo a vyjasnilo sa. A keby aj nie, dobre sa to počúva. Hlavne sa vyjasnilo mnohým hlavám. Syn človeka spustil intenzívnu kampaň, ktorou oslovil ostatných ľudských synov a dcéry. Mal aj silný dvanásťčlenný team, zostavený z rybárov, a jediné šťastie, že ešte stále neboli sociálne siete, a nemusel tak s nimi zvoliť hešteg #sieť. História by asi vyzerala inak.

Nebudem Ťa ďalej mučiť Starec. Ten príbeh myslím celkom dobre poznáme. Aj to, čo ním chcel autor povedať. Áno bolo ich viac… Ostatne, blíži sa obdobie, ktoré predznačuje tzv. black friday, pokračuje adventom a vrcholí tým filmom v telke, kde tiež božský Kája spieva „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?“. Volá sa to celé Vianoce a my spolu so všetkými národmi slúžiacimi Synovi človeka, oslavujeme jeho príchod a celé jeho posolstvo. Mnohí si ho privlastňujeme a hlásime sa k nemu. Zároveň ale hádžeme dlažobné kocky na ľudí, ktorí pochádzajú z tých istých končín ako traja mudrci. Hlásime sa k mesiášovi, ale nevieme prijať sýrskych kresťanov, ktorí utekajú pred zlom z tých istých končín, ako kedysi maličký Ješoah. Dojímame sa nad Betlehemom, ale tým, ktorí ho od nás potrebujú, ho neposkytneme. Žiadna útulná maštaľ. Častokrát iba hnoj. A ten sa kydá výdatne. A preto zostávame v jame levovej. Bez proroka, spasiteľa, aj bez seba. Mnohí, ktorí sa k Synovi človeka hlásia, neváhajú pochodovať v jednom šíku s tými, ktorí stále posielajú židov do plynu. Mnohí z nich, aj z nasledovateľov Krista stále veria, že svetu vládnu židia.

No nie, nevládnu. Jeden z nich kedysi prišiel aby svetovládu spustil. Nie takú, akú si predstavujú oni. Takú o ktorej častokrát hovoril On. Syn človeka. Nie som síce zrovna praktikujúci kresťan a k viere mám ambivalentný vzťah, ale takto mi to vychádza. Svetovládu lásky. Lebo tá je najdôležitejšia. A tú rád aj s prorokom Danielom predpoviem aj Tebe a všetkým okolo Starec. Inak, keby sme sa nevideli, tak Šťastné sviatky, ok? A nezabúdaj! Láska.

 

Diskusia pokračuje na Facebooku

seriáli komentárovliturgickým čítaniam používame tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší fundovanou teológiou a rád by sa trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisíceročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.
Autori Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku. Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.