Denník N

Komunálny denník #01. Deň 14., dva týždne po voľbách.

Volám sa Adam Berka, v komunálnych voľbách som bol zvolený za Team Vallo do miestneho aj mestského zastupiteľstva za Bratislavu – Staré Mesto a formou blogu sa vám pokúsim priblížiť prácu komunálneho poslanca.

Prečo blog?

Dávam si sluchátka na uši, púšťam Dunajskú Legendu od skupiny Fermáta a ponáram sa do písania. Dôvod,  prečo som sa rozhodol písať o komunálnej politike je prostý. Bez vzájomného porozumenia nemôže byť reč o dobrých vzťahoch a jedným z veľmi dobrých nástorojov, ako dobré vzťahy budovať je práve komunikácia.

Pokiaľ čítate noviny, je veľmi pravdepodobné, že drvivá väčšina textov s ktorými denne prichádzate do kontaktu sa týka politiky.

Prácu novinárov si veľmi vážim. Vďaka vytrvalej práci predstavujú funkčnú opozíciu voči vláde, ktorá sa posledné roky neštíti zneužívať moc a útočiť na základné princípy demokracie a slobody v našej krajine, aj v celej Európskej únii. No pre množstvo politických káuz, ktoré ovládajú mediálny priestor, je možné, že sa k textom o tom, ako sa robí slušná politika, vôbec nedostanete. Môžete tak ľahko prepadnúť skepse a beznádeji v domnení, že politike sa venujú len kriminálne živly a ľudia bez chrbtovej kosti, ktorých jedinou motiváciou je vlastný zisk. (Týmto pozdravujem Rada Ondrejíčka, ktorému ďakujem za to, že ma jedným zo svojich blogerských povzdychnutí priviedol k nápisaniu tohto blogu.)

Pre vašu informáciu. Plat poslanca mestskej časti Staré Mesto v miestnom zastupiteľstve je 168 eur pred zdanením. Za takýtcho podmienok je obava voličov o riadny výkon funkcie komunálneho poslanca oprávnená, no aj napriek tomu verím, že existujú ľudia, ktorí sú v rámci svojich možností, schopní vykonávať túto prácu zodpovedne. Budem sa snažiť Vás o tom presvedčiť, nie len vlastnou prácou v úrade a na ulici, ale aj tu, prostredníctvom tohto blogu.

Na tomto mieste budem písať o každodennej neviditeľnej práci komunálneho poslanca.

Leták. Adam Berka – Team Vallo

Voľby.

Pred dvoma týždňami, v sobotu 10. 11. 2018 sa konali komunálne voľby. Kandidoval som za Team Vallo v obvode č. 6 do miestneho zastupiteľstva v Starom Meste a tiež za celé Staré Mesto do mestského zastupiteľstva. Uspel som v oboch voľbách. Od obyvateľov v 6. obvode som získal 898 hlasov a od všetkých Staromešťanov dokopy 4608 hlasov.

V miestnom zastupiteľstve Starého Mesta budem sedieť spolu s ďalšími 9 poslancami Teamu Vallo, 12 poslancami koalície 7 strán (SAS, OĽaNO, KDH, OKS, Sme rodina, Nova a Zmena zdola) a 3 nezávislými poslancami, ktorí nekandidovali na kandidátke žiadnej z politických strán. Dokopy nás bude 25.

Tak, ako sú v miestnom zastupiteľstve zastúpení obyvatelia 8 staromestských obvodov, tak sú obyvatelia všetkých bratislavských mestských častí zastúpení poslancami v mestskom zastupiteľstve. Za Staré Mesto budeme v mestskom zastupiteľstve sedieť štyria poslanci, dvaja za Team Vallo (Matej Vagač a ja) a za koalíciu 7 strán pani Aufrichtová (starostka) a Gábor Grendel. Celkovo má mestské zastupiteľstvo 45 poslancov, pričom za Team Vallo uspelo vo voľbách 13 poslancov zo všetkých mestských častí.

Deň nula.

Predbežné výsledky sme sa dozvedeli medzi prvými. Na poslednú chvíľu sme sa zorganizovali a spolu s kandidátmi koalície 7 strán a ochotnými dobrovoľníkmi sme vytvorili team, ktorý sa rozdelil do všetkých volebných miestností v Starom Meste, aby sme dohliadli na hladký priebeh sčítavania hlasov. Po nekorektnej kampani zo strany neúspešných kandidátov sme mali dôvodné podozrenie, že by mohlo dôjsť k manipulácii volieb. Nakoniec sa tak nestalo a už sa nedozvieme, či by sa tak nestalo aj bez našej prítomnosti. Napriek tomu, že oslava v Novej Cvernovke v najužšom kruhu kolegov z Teamu Vallo znela ako skvelý program, neľutoval som rozhodnutie zatvoriť sa na 5 hodín do jednej školskej triedy spolu s volebnou komisiou, bez možnosti odísť na záchod. Uvedomil som si, že účasť na demokratickom chode spoločnosti je jednou z podôb slobody, za ktorú naši rodičia v novembri 1989 štrngali kľúčami. Touto cestou chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa k nám pridali a Ondrejovi Dostálovi za to, že nás k tomu nakopol.

Obrovská poklona patrí členom volebných komisií, ktorí boli na nohách od 4 hodiny ráno, celý deň až do 22:00 (18 hodín), aby si odbehli na záchod a následne zatvorili volebnú miestnosť a mohli sa pustiť do spočítavania hlasov. Tisícky krúžkov a čiarok, spočítať ich trvalo bez prestávky ďalších 5 hodín. Pričom následne nešli domov, ale spolu s policajtami prevážali zrátané a zapečatené hárky. Tých 5 hodín strávených v miestnosti pri spočítavaní hlasov mi prišlo ako večnosť, neviem si predstaviť byť tam o 18 hodín viac. Odmena za túto robotu je niečo málo cez 35 eur. Zodpovednosť neporovnateľná.

Ďalšie dni.

Ďalšie dni sa niesli a stále sa nesú v duchu intenzívnych rokovaní. Popri tom, že sa Matúš Vallo pripravuje na plynulé prevziatie úradu, organizuje aj so svojim teamom koordinačné stretnutia pre mestských aj miestnych poslancov. Na stretnutiach si referujeme o prvých krokoch, ktoré podnikáme a navzájom si radíme, pretože mnohí z nás budú vykonávať prácu komunálnych poslancov po prvý krát.

Rozprávame sa o tvorbe poslaneckých klubov, čo je formálny názov pre skupiny poslancov, ktorí si dôverujú a plánujú spoločne postupovať. Prirodzene, v našom prípade ide o poslanecké kluby zložené z poslancov Teamu Vallo, no niekedy sa k nám pridávajú aj poslanci, s ktorými sme si názorovo blízki, napriek tomu, že vo voľbách za Team Vallo nekandidovali.

V našom staromestskom klube Team Vallo (10 polsancov – 1. Adam Berka, 2. Ivan Bútora, 3. Tomáš Dentico, 4. Anna Dojčánová, 5. Damas Gruska, 6. Petra Hitková, 7. Dana Kleinert, 8. Juraj Mikulášek, 9. Petr Skalník, 10.Matej Vagač) máme za sebou skvelý workshop, na ktorom nám Matej Vagač (predseda klubu) spravil podrobnú prednášku o tom, ako miestne zastupiteľstvo funguje. Povedal nám o všetkých mechanizmoch, komisiách, miestnej rade, o kompetenciách úradníkov, vysvetlil nám v čom predchádzajúce vedenie zlyhávalao a priblížil situácie, v ktorých sa môže poslanec veľmi ľahko ocitnúť. Na záver, pre rozveselnie, si nechal sobáše.

Na stretnutí nášho klubu sme si určili predsedu a dvoch podpredsedov. Títo ľudia, budú zastupovať náš klub navonok. Predseda s jedným z podpredsedov budú poverení vedením oficiálnych jednaní. V prípade, ak pôjde o jednanie odborného charakteru, bude súčasťou nášho „vyjednávacieho“ tímu aj odborne spôsobilá osoba mimo vedenia klubu. Táto štruktúra by nám mala pomôcť predísť nedorozumeniam, ktoré by mohli spôsobiť nekoordinované a individuálne vyjednávania.

Jednou z dôležitých kompetencií miestneho aj mestkého poslanca je jeho aktívna účasť v komisiách. To sú orgány zložené z viacerých poslancov, ktorých úlohou je diskusia o predkladaných návrhoch a všetkom, čo súvisí s aktivitou mesta alebo mestských častí v danej oblasti. Je dobrou praxou, že pred tým, než sa starosta pustí do realizácie akéhokoľvek projektu, predloží ho predtým príslušnej komisii na posúdenie. Nie vždy sa tak doteraz dialo a bude dobré ak sa to zmení, pretože pri dobrom zložení komisí môže tento miestny orgán fungovať ako dobrý mozgový trust. Do komisií môžu byť po predchádzajúcej dohode k jednotlivým témam prizývaní aj zástupcovia odbornej či laickej verejnosti.

Teraz si musí každý poslanec vybrať 1-3 komisie podľa vlastného výberu a odbornosti. Taktiež sa musíme dohodnúť na zložení  miestnej rady, čo je niečo ako poradný orgán starostu.

Len pre ilustráciu, v Starom Meste existujú tieto komisie: Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok, Komisia pre kultúru, Komisia pre nakladanie s majetkom a financie, Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie, Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport a potom ešte dve špecifické: Komisia mandátová a Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Akokoľvek ambiciózne môžú názvy jednotlivých komisií znieť, bude veľmi záležať od ochoty starostky s komisiami aktívne spolupracovať. Dobre fungujúce komisie však môžu byť pre starostku veľkou oporou.

Stretnutia s obyvateľmi aj odborníkmi.

Okrem samotných stretnutí s poslancimi Teamu Vallo, máme za sebou intenzívny workshop so zamestnancami Institútu pro plánovaní a rozvoj Prahy, takzvaného IPRu, čo je príspevková organizácia, ktorá je nám v mnohom vzorom pre vytvorenie obdobného útvaru/organizácie v Bratislave. Workshop bol zorganizovaný narýchlo túto sobotu v budove Green Foundation. Zamestnanci inštitútu nám prezradili veľa z ich knowhow a povedali o prvých krokoch aj chybách, ktorým sa na začiatku treba vyvarovať. Na workshope sme sa stretli aj so zástupcami mesta Nitra, ktorí nám priblížili ich situáciu. Veľká vďaka Milote Sidorovej za flexibilné zorganizovanie workshopu.

Tieto dni mám tiež v pláne stretnutia s predstaviteľmi množstva odborných aj občianskych komunít v Starom Meste, aby som získal čo najkomplexnejší obraz o fungovaní našej mestskej časti.

Workshop IPR – MIB, Green Foundation

Domáca úloha.

Všetci 10 poslanci Teamu Vallo v Starom Meste máme za úlohu sformulovať naše programové priority, ku ktorým sa tento týždeň stretneme, aby sme sa o nich rozprávali a aby sme z nich nakoniec vytvorili jeden dokument. Tento dokument nám poslúži ako orientačná mapa v časopriestore Starého Mesta a bude našou pomôckou pri ďalších stretnutiach.

Ak žijete alebo pracujete v Starom Meste, nebojte sa ozvať sa mi. Chcem vedieť čo najviac o vašich plánoch, túžbach a víziách. Kontakt nájdete na mojej FB stránke tu: www.facebook.com/bratislavabuducnosti

Komunikácia.

Pokiaľ sa k vám táto správa ešte nedostala, prvé, do čoho som sa pustil hneď po voľbách bolo vytvorenie databázy zástupcov všetkých domov v Starom Meste. Ide o jednoduchý komunikačný kanál. Pokiaľ bývate v Starom Meste, máte dobrý vzťah so susedmi a máte záujem s nami pri správe mesta spolupracovať  napíšte mi na hore spomínanú FB stránku. Vašou úlohou bude vylepiť oznam na nástenku v dome, alebo rozposlať informačný email obyvateľom, ak to bude nutné. Na oplátku budete prví, kto sa o všetkom potrebnom dozviete. Vopred vám za každý kontakt ďakujem.

Spolupráca.

Z prvých vyjadrení a povolebných gratulácií mám dobrý pocit. Pani Aufrichtová nám svojimi vyjadreniami dala na javo, že má záujem hľadať prieniky našich programov. Jej program 5×5 a náš Plán Bratislava má veľa spoločného. To mi dáva nádej, že by táto spolupráca mohla fungovať.

Život v meste však nie je len o tom, čo spravia politici. Je predovšetkým o tom, ako s našim mestom naložíme všetci spolu. Dali ste nám vašu dôveru a my s vami preto počítame.

V ďalšom dieli uvidíte..

Nabudúce si povieme niečo o koncepte Bratislavy budúcnosti a našich programových prioritách na najbližšie 4 roky. Je sa na čo tešiť. Stay tuned!

Adam Berka
Bratislava Budúcnosti – Staré Mesto
mestský poslanec

Teraz najčítanejšie

Adam Berka

Architekt, vydavateľ a mestský poslanec. V roku 2012 rozbehol 82 Bøok & Design Shõp, kníhkupectvo zamerané na architektúru, dizajn, umenie a ilustráciu (www.82.sk). Architektúru vyštudoval v Bratislave a Ahmedabáde. Dlhoročný a komplikovaný vzťah k Bratislave, ho stojí veľa úsilia, no podľa jeho vlastných slov, nemenil by. Založil projekty Miesta Mesta alebo Bratislava Budúcnosti. Je autorom ilustrovanej knihy o živote M. R. Štefánika: Štefánik - Muž činu.