Denník N

Nadácia Zastavme korupciu a INEKO požadujú nový výber kandidátov do Rady ÚVO

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák nie je sám, kto zodpovedá za kontrolu tendrov. Má nad sebou Radu ÚVO
Predseda ÚVO Miroslav Hlivák nie je sám, kto zodpovedá za kontrolu tendrov. Má nad sebou Radu ÚVO

Po vypočutí kandidátov a kandidátok do Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) komisia odporučila vláde vymenovať bývalú podpredsedníčku ÚVO Danku Bekeovú a Mateja Ovčiarku z Ministerstva životného prostredia. Podľa mimovládnych organizácií, ktorých zástupcovia sa na vypočutí zúčastnili, komisia nevybrala najsilnejšiu kandidátku zo šestice uchádzačov. A tiež neskúmala podozrenia o kandidátoch, ktorých navrhla. 

“Rozhodnutie komisie minulý štvrtok nás zaskočilo a máme pocit, že sme boli na inom vypočutí. Podľa nás najsilnejšia kandidátka neprešla a odporúčaný kandidát nás nepresvedčil o dostatočných znalostiach a skúsenostiach vo verejnom obstarávaní,” zhrnul riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš postrehy viacerých účastníkov verejného vypočutia na strane verejnosti.

Podozrenia bez vysvetlení

Komisia na vypočutí nežiadala od kandidátov vysvetlenia k podozreniam, ktoré sa týkajú ich predchádzajúceho pôsobenia.

V prípade kandidáta Ovčiarku ide o jeho pôsobenie v skupine Eastfield, kde bol v rokoch 2008 až 2012 finančným riaditeľom. Zo spoločného podniku tejto skupiny, kde mala len menšinový podiel, boli v uvedenom období podľa medializovaných informácií vyvedené významné aktíva bez informovania väčšinového vlastníka. Ten svoje nároky voči majiteľovi Eastfieldu uspokojil až po eskalácii sporu a žalobách na súde. Od pána Ovčiarku, ktorý bol v tom období finančným riaditeľom Eastfieldu, mala výberová komisia žiadať vysvetlenie. Žiadnu otázku k tejto veci však nedostal a sám ju aktívne nevysvetlil.

Kandidátka Bekeová bola v rokoch 2013 až 2018 podpredsedníčkou ÚVO, pričom do jej pôsobnosti patrila aj kontrolná činnosť úradu. V jej prípade komisiu malo zaujímať, ako sa mohlo stať, že aj počas jej pôsobenia na úrade zamrzli konania o desiatkach sporných tendrov. Vážne pochybenia obstarávateľov namiesto uloženia nápravy či uplatnenia pokút išli do stratena. Prípad neriešenia spolu 70 sporných tendrov začína skúmať generálna prokuratúra a miera zavinenia osôb z vedenia úradu zatiaľ nebola preskúmaná.

Uvedené informácie vzbudzujú pochybnosť o vhodnosti doterajších podpredsedov ÚVO Danky Bekeovej a Andreja Holáka na pozície členov Rady ÚVO. Komisia ich mala s aktuálnymi zisteniami konfrontovať a žiadať vysvetlenie, čo sa nestalo.

Vyhlásenie novej voľby

Rozhodnutie komisie má odporúčací charakter. Vláda má možnosť nezvoliť žiadneho z odporúčaných kandidátov alebo kandidátok a môže vyhlásiť novú voľbu.

rozhovore pre portál aktuality.sk, zverejnenom až po výberovom konaní, bývalá zamestnankyňa Ministerstva životného prostredia upozornila, že jej vtedajší nadriadený M. Ovčiarka ju v posledný deň skúšobnej lehoty prepustil zo zamestnania. Podľa tejto bývalej štátnej úradníčky to bolo preto, že upozorňovala na plytvanie s verejnými zdrojmi.

“Tieto skutočnosti neboli počas verejného vypočutia známe. Ak by boli, kandidáta by sme sa na ne pýtali a aj komisia by ich musela reflektovať. Vyzývame preto na nové kolo výberu kandidátov a kandidátok do Rady ÚVO,” hovorí riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Návrh na systémové zmeny

V opakovanej a každej ďalšej voľbe INEKO a Zastavme korupciu odporúčajú minimálne tieto systémové zmeny:

1. Členovia komisie by nemali pracovať zadarmo.

2. Hodnotenie komisie a jej jednotlivých členov by malo byť verejné.

3. Vypočutia by mali byť nahrávané na video a zverejnené, optimálne vysielané online.

Hlbšou zmenou by bol prenos právomoci vyberať členov Rady ÚVO z vlády na parlament, prípadne aj prezidenta. Rada totiž do veľkej miery plní kontrolné funkcie vo vzťahu k ministerstvám a iným štátnym organizáciám ako veľkým obstarávateľom. V analýze o nezávislosti inštitúcií INEKO priamo odporúča, aby členov Rady menoval prezident na návrh parlamentu.

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Peter Goliaš, INEKO

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.