Denník N

Nechceme vlastizradu, chceme demokraciu

Nie sme kontraSlováci z Dankovho kontraSlovenska

Vlastizradcovia z roku 1968 priznávali, že nie sú schopní úspešne proti občanom brániť socializmus a prosili Brežneva, aby im pomohol všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Tí súčasní chcú ukázať Putinovi svoju vyššiu kvalitu. V ktorej sú sami schopní úspešne proti občanom nastoliť spoločenské zriadenie kremeľského typu a to dokonca priamo v členskej krajine EÚ. Smejú sa do očí Ústave a štátnej moci, ktorá nie je ich. Je naša. Každý si vyberá sám, čím je. Oni sú autoritárski vlastizradcovia. My sme demokratickí občania!!!!

SLOVNÍK ZVEDAVOSTI

Demokracia: Spoluvláda v prospech jednotlivcov, nie na ich úkor. Porovnaj s To sladké slovo demokracia

Pokračuj tu

_______________________________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020, ktorý je od októbra aj stromom blogových liniek.

b) nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk