Denník N

Marakéšske uznesenie SNS je lož

Dankova SNS navrhla parlamentu vyjadriť nesúhlas s Globálnym rámcom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Keby to urobila formou konštatovania nesúhlasu, bol by to iba názor, na ktorý má aj NR SR právo. Názor, s ktorým sa dá súhlasiť alebo nesúhlasiť. SNS však navrhuje, aby NR SR konštatovala, že Globálny rámec je „dokumentom, ktorý nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou Slovenskej republiky“. A to nie je vyjadrenie názoru, ale čistá lož.

SNS sa možno mylne domnieva, že aktuálna migračná politika Slovenskej republiky je vyvolávanie strachu z migrantov a utečencov a nenávisti voči nim. Nie je to však tak. Migračná politika SR je oficiálny dokument, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 31. augusta 2011 uznesením č. 574. Oficiálny názov dokumentu je Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 a kto si ho prečíta, musí mu byť jasné, že Globálny rámec určite nie je v nesúlade s ňou.

SNS navrhla, aby NR SR konštatovala, že Globálny rámec nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou SR, ani v najmenšom sa však neunúvala vysvetliť, v čom konkrétne ten nesúlad spočíva. Nie je možné dozvedieť sa to z písomného odôvodnenia návrhu uznesenia. Nedozvedeli sme sa to z uvedenia návrhu uznesenia v NR SR, ani z následnej takmer celodennej rozpravy v NR SR. A hoci som sa téme venoval, nezachytil som jedno jediné vyjadrenie, ktoré by údajný nesúlad Globálneho rámca s migračnou politikou SR dokazovalo.

Neexistujúci nesúlad

Dôvod je prostý. Žiadny taký nesúlad neexistuje. Práve naopak. Ak by slovenská vláda postupovala v súlade so svojou oficiálne schválenou migračnou politikou, muselo by jej záležať na tom, aby bol Globálny rámec schválený. Ona sa vlastne o to prostredníctvom svojho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka naozaj aj usilovala. Až kým do hry nevstúpila Dankova SNS a celé toto úsilie nerozmetala ako domček z kariet.

Migračná politika SR je zverejnená na webovej stránke ministerstve vnútra a ministerstvo ako jej motto vypichlo poslednú vetu prvého odseku, ktorá znie „Keďže migrácia objektívne ovplyvní našu budúcnosť, my musíme ovplyvňovať migráciu.“ Presne toto je filozofia Globálneho rámca. Migrácia tu bola, je a bude a bude nás významne ovplyvňovať, tak by sme si pred ňou nemali zatvárať oči, ale snažiť sa ju aktívne ovplyvňovať. Regulovaním podmienok legálnej migrácie a bojom proti tej nelegálnej. Odmietnutie Globálneho rámca nie je ničím iným ako odmietnutím základnej myšlienky platnej migračnej politiky SR.

Strašiak ľudských práv

Migračná politika SR sa zaoberá legálnou aj nelegálnu migráciou, imigráciou na Slovensko aj emigráciou zo Slovenska, ochranou štátnych hraníc aj ochranou práv migrantov, migrantmi aj utečencami.

Nájdeme v nej napríklad vetu „Slovenská republika v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami účinne bojuje proti všetkým formám nelegálnej migrácie, pričom berie na zreteľ ľudskoprávne aspekty spojené s týmto fenoménom.“ Áno, dobre čítate, aj v rámci boja proti nelegálnej migrácii má Slovenská republika brať zreteľ na ľudskoprávne aspekty. Už sedem rokov to máme čierne na bielom schválené vládou. Pritom pasáže Globálneho rámca o tom, že štáty majú rešpektovať a chrániť ľudské práva migrantov bez ohľadu na ich status, teda aj tých nelegálnych, dnes na slovenskej politickej scéne vyvolávajú pohoršenie a vzrušené diskusie.

Súčinnosť bez súčinnosti

V Migračnej politike SR sa konštatuje, že „Opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii, vzhľadom na jej medzinárodný charakter, závažnosť a vysokú latentnosť, je potrebné prijímať v súčinnosti s krajinami Európskej únie, krajinami tranzitu a krajinami pôvodu migrantov, a to ako v preventívnej, tak aj represívnej oblasti.“ Aká však súčinnosť s krajinami tranzitu a krajinami pôvodu migrantov, keď Slovenská republika odmietne čo i len prísť do Marakéša, kde sa má doteraz najvýznamnejší pokus aj o takúto súčinnosť na celosvetovej úrovni odštartovať?

Keď Migračná politika SR rieši svoje inštitucionálne zabezpečenie, na prvom mieste medzi medzinárodnými organizáciami spomína OSN. Tú OSN, na ktorej pôde sa práve rodí Globálny rámec, od ktorého sa Slovenská republika chystá okázalo dištancovať. V rozpore so svojou oficiálne schválenou a stále platnou migračnou politikou.

Očividné klamstvo

Tvrdenie, že Globálny rámec nie je v súlade s aktuálnou migračnou politikou SR je lož. Nemožno zabrániť tomu, aby NR SR prijímala vecne nesprávne rozhodnutia. Alebo dokonca aj vyslovene hlúpe. Ale očividné klamstvá by svojimi uzneseniami schvaľovať nemala.

***

Ondrej Dostál: Prečo som za globálny rámec OSN o legálnej migrácii (vystúpenie v NR SR, video)

Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 (Ministerstvo vnútra SR)

Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

Návrh skupiny poslancov NR SR za SNS na prijatie uznesenia NR SR k dokumentu OSN Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii (NR SR)

Dostál a Kéry o migračnom rámci OSN (RTVS)

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).