Denník N

Sulíkovi, od jeho voliča

Kritika je konštruktívna, keď nezveličuje

a) Ak Vás teraz verejne kritizujem za to, že nevidíte v Kremli naše ohrozenie, chcem, aby ste o tom premýšľali. To je dôvera. Nie Vaše ohrozenie.

b) Ak verejne zveličujem Vašu chybu, že nevidíte v Kremli naše ohrozenie, chcem, aby ste sa bránili. Lebo viem, že tým pridávate k tej prvej chybe ďalšie. Tak sa rýchlo stávajú také ťažké, že ich nevládzeme zdvíhať a opravovať. To už je reprodukcia ohrozenia, ktorou ohrozujeme nielen seba, ale aj ostatných.

Zhrnutie: Je to jednoduché

a) dôverou tvoríme demokraciu jednotlivcov, b) nedôverou totalitu bez jednotlivcov, ab) ich kombináciou riadenú demokraciu, čiže tiež b).

Preto Vás kritizujem. A nezveličujem.

Kritika bez zveličovania funguje, funguje2, funguje3

SLOVNÍK ZVEDAVOSTI

Kritika: je spresňovanie. Porovnaj s Kritikou čistého rozumu

Pokračuj tu

_______________________________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020, ktorý je od októbra aj stromom blogových liniek

b) nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk