Denník N

Aký by bol býval Ježíš odněkud z Moravy

Najprv konvertoval na kresťanstvo, potom roky prekladal Bibliu do 21. storočia a nedávno mu vyšla Parabible o Ježišovi od susedov; s netradičnou adventnou sériou hosťuje český autor Alexandr Flek.

1. adventná nedeľa 2. december 2018 – tradičné čítania

Mt 24, 3. 36-44

Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.

No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.

Datum apokalypsy

Alexandr Flek /kazateľ a prekladateľ/

Když si pak sednul stranou na lavičku pod Petřínskou rozhlednou, učedníci se ho začali vyptávat: „Pověz nám, kdy to přijde. Na kdy se chystá konec světa?“

„Chcete si to zapsat do diáře?“ opáčil Ježíš. „Ani andělé netuší, kdy bude konec. Neví to dokonce ani Boží Syn; jen sám Vševědoucí zná datum apokalypsy.

Konec světa už ale jednou nastal – tenkrát, když přišla velká potopa. A co se dělo tehdy za Noema, bude se dít stejně i při příchodu Božího Syna. Lidé žili a užívali si, vydělávali a utráceli, milovali se a zakládali rodiny – až do soudného dne. Jediný Noe slyšel Boží hlas a nastoupil s rodinou do archy. Ostatní se o takové věci nezajímali. A pak přišla tsunami.

Stejné to bude v ten veliký adventní den, až se na svět vrátí Boží syn. Tehdy budou dva na hřišti: jeden dostane červenou kartu a druhý zlatou medaili. Dvě se v kadeřnictví uvidí v zrcadle: jedna bude nadšená a druhá se hanbou propadne.

Proto vám říkám: Proberte se! Kterýkoli den může být váš poslední. Uznejte sami – kdyby člověk věděl, kdy za ním přijde zubatá, nepromarnil by zbývající čas, ale chtěl by být na ten den připraven. Tak se i vy připravte na setkání s Božím Synem, ať nejste zaskočeni, až se náhle objeví.“

Adventné pokračovanie na budúci víkend

Diskusia pokračuje na Facebooku

seriáli komentárovliturgickým čítaniam používame tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší fundovanou teológiou a rád by sa trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisíceročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.
Autori Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku. Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.