Denník N

Podporujem bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky

Ako kandidát na funkciu prezidenta Slovenskej republiky pokladám Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky schválenú vládou a Bezpečnostnou radou štátu pred vyše rokom za dôležitý dokument, vyjadrujúci kľúčové bezpečnostné štátnopolitické záujmy Slovenskej republiky.

Tak to vyjadrujú pasáže Bezpečnostnej stratégie, ktoré nás ukotvujú v dnešnom zhoršenom bezpečnostnom prostredí: „Integrácia v EÚ a NATO je inštitucionálnym vyjadrením civilizačnej príslušnosti Slovenskej republiky, posilňuje jej zahranično-politický vplyv a všestranne podporuje jej rozvoj. Pre Slovenskú republiku sa EÚ stala životným a hodnotovým priestorom a NATO obranným a bezpečnostným pilierom. Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky je v súlade s Globálnou stratégiou pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ a Strategickou koncepciou NATO.“

Dokument zohľadňuje novú situáciu, vyplývajúcu zo zmenenej mocenskej pozície Ruska a z hybridnej vojny. Hybridná vojna predstavuje „súbor nátlakových a podvratných činností, konvenčných a nekonvenčných, vojenských a nevojenských metód a nástrojov, využívaných koordinovane na dosiahnutie konkrétnych politických cieľov bez formálneho vyhlásenia vojny a pod prahom zvyčajnej reakcie, ktoré polarizujú spoločnosť, vnášajú neistotu, a tým podkopávajú legitimitu, dôveryhodnosť, akcieschopnosť štátnych inštitúcií a demokratický ústavný poriadok a môžu byť zamerané aj na oslabovanie podpory verejnosti pre plnenie medzinárodných záväzkov, či ochromenie reakcie medzinárodného spoločenstva“.

Zmenený postoj SNS k vlastnému vládnemu dokumentu pokladám za nebezpečný odvrat tejto strany od bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky, prijatej po našom vstupe do EU a NATO a odmietnutie prerokovať dokument v NR SR aj zo strany ostatných vládnych strán pokladám za výraz uprednostnenia vlastných záujmov pred bezpečnosťou štátu.

Dokument Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky vyjadruje civilizačné a bezpečnostné záujmy nášho štátu a jeho občanov, a preto mu vyjadrujem plnú podporu.

Teraz najčítanejšie

František Mikloško

Občiansky kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019. Disident, spoluorganizátor Sviečkovej manifestácie, bývalý predseda slovenského parlamentu.