Denník N

Norbert Kurilla o znižovaní emisií: Uhlíková daň je jednou z možností

Analyzujeme uhlíkovú daň, ktorá by slúžila ako doplnok k obchodovaniu s emisiami, hovorí štátny tajomník envirorezortu NORBERT KURILLA. Na otázky EURACTIV.sk odpovedal po zverejnení návrhu európskej klimatickej stratégie a pred decembrovým summitom COP24 v Katoviciach.

Norbert Kurilla (nom. Most-Híd) je štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia. Na otázky EURACTIV.sk odpovedal cez email.

V pondelok 3. decembra sa v Katoviciach začína klimatická konferencia COP24. Ako môžu Slovensko a Európska únia prispieť k plneniu Parížskej dohody v čase, keď ju nerešpektuje jeden z najväčších znečisťovateľov – Spojené štáty?

Slovenská republika si ako súčasť vyspelého spoločenstva v rámci EÚ uvedomuje svoju zodpovednosť a je pripravená plne implementovať Parížsku dohodu o klíme, najmä znižovať emisie skleníkových plynov o 40 percent (respektíve 45 percent po zarátaní nových cieľov pre obnoviteľné zdroje energie a energetickej efektívnosti) do roku 2030 oproti 2005, prispôsobovať sa zmene klímy ako aj mobilizovať „klimatické“ financie. Aj keď federálna vláda v USA sa momentálne nehlási k záväzkom Parížskej dohody, odhodlanie jednotlivých federálnych štátov, obyvateľstva a firiem nepoľavuje.

Treba si uvedomiť, že podiel EÚ emisií na globálnych emisiách je dnes cca 10 percent a bude sa postupne znižovať. Napriek tomu je líderstvo EÚ bezprecedentné a je príkladom a inšpiráciou pre mnohých. Prechod na nizkouhlikové hospodárstvo, odolné voči klíme a súčasne aj zdrojovo efektívne, je nezastaviteľný a očakávame že v blízkej budúcnosti sa do tejto globálnej snahy znova pripojí spojenec spoza Atlantiku.

Čo by nemalo chýbať v novej klimatickej stratégii EÚ s výhľadom do roku 2050?

V prvom rade treba povedať, že včera (v stredu 28. novembra) sa v Európskej komisii v Bruseli hlasovalo o novej klimatickej stratégii. Na jej základe by mala byť prijatá dlhodobá nízkouhlíková stratégia celej EÚ (EU LTS) do roku 2050. Tá bude predstavovať cestu na splnenie záväzkov Parížskej dohody. Hlavným prvkom bude dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Otázkou je však, v ktorom roku by to mala EÚ dosiahnuť.

EU LTS by mala zároveň vychádzať aj z predložených národných energetických a klimatických plánov (NECP), aby bol zohľadnený potenciál jednotlivých krajín pri dosahovaní cieľov. Toto sa týka najmä rozdielneho potenciálu využívania obnoviteľných zdrojov energie, respektíve rozdielneho potenciálu záchytov. V novej stratégii by nemal chýbať dôraz na znižovanie emisií nákladovo-efektívnym spôsobom vo všetkých sektoroch európskej ekonomiky.

Viac sa dočítate na euractiv.sk

Autor: Pavol Szalai | EURACTIV Slovensko

Teraz najčítanejšie

EURACTIV

EURACTIV.sk je spravodajský portál o dianí v Európskej únii a európskom dianí na Slovensku. Vychádza od roku 2003. Blog je súčasťou projektu EU na križovatke, realizovaného s podporou Európskeho parlamentu.