Denník N

Z Bureša Babišom: Zákon o konflikte záujmov

Z Bureše Babišem
Z Bureše Babišem

Početné konflikty záujmov, v ktorých bežne úrad ovládaný Andrejom Babišom rozhoduje o podmienkach podnikania firmy Andreja Babiša a navyše na ňom pracujú bývalí zamestnanci Babišovho podniku, nakoniec viedli tiež k politickej kríze. Sám Andrej Babiš nikdy nevyvracal, že v konflikte záujmov v politike skutočne je, na druhej strane opakovane sľuboval, že svoju pozíciu nikdy nezneužije.

Počas funkčného obdobia vlády Bohuslava Sobotku však došlo k opakovaným kauzám, ktoré spochybňovali dodržiavanie záväzkov Andreja Babiša. Podľa kritikov sa vláda neodhodlala situáciu riešiť len kvôli výhodnej koaličnej spolupráci. Na konci volebného obdobia sa však v rámci začínajúcich kampaní začali Babišove problémy preberať a koaliční partneri hnutia ANO začali prinášať tiež legislatívne návrhy, ktoré mali aspoň naoko situáciu riešiť.

Najzreteľnejším bol zákon o konflikte záujmov. Jeho schváleniu predchádzala mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Počas perných dní sa však len koncentrovane opakovali kauzy a kontroverzie Andreja Babiša, o ktorých sa v médiách polemizovalo už dlhšie.

Zákon o konflikte záujmov, ktorého predkladateľom bol minister pre ľudské práva, rovnaké príležitosti a legislatívu Jan Chvojka, s pohodlnou väčšinou schválili poslanci začiatkom januára 2017.

S naozaj nezvyčajne rýchlou účinnosťou, už 9. februára, zákon obmedzil firmám členov vlády prístup k štátnym zákazkám a k dotáciám. Súčasťou normy je aj ustanovenie, ktoré zakazuje členom vlády prevádzkovať rozhlasové a televízne vysielanie a vydávať periodickú tlač.

Keďže pod skupinu Agrofert spadá mediálny dom Mafra, rozhlasová stanica Impuls a televízia Óčko, Andrej Babiš vzal zákon osobne a sľuboval právnu odvetu. Na jeho stranu sa postavil aj prezident Miloš Zeman, ktorý zákon vetoval, ale bol prehlasovaný. Či je zákon v poriadku, chcel z pozície Hradu zisťovať na Ústavnom súde.

,,Som aktívny v politike a chcem v nej pôsobiť aj do budúcnosti, ak budem občanmi zvolený. Vždy som dôsledne dbal na to, aby sa moje vlastnícke pozície nedostávali do konfliktu s mojím pôsobením v úlohe verejného funkcionára. Okrem iného som preto v súlade so zákonom už pred tromi rokmi odišiel z funkcií predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Agrofert a predsedu predstavenstva spoločnosti SynBiol. Nedávno schválenú novelu zákona o konflikte záujmov, ktorá mení pravidlá pre riešenie konfliktu záujmov, považujem (a nielen ja) za protiústavnú. Významnou mierou poškodzuje moje základné ústavné práva a diskriminuje moje spoločnosti, avšak som pripravený ju rešpektovať, dokiaľ bude súčasťou českého právneho poriadku,“ uviedol vo vyhlásení, ktoré k zákonu vydal Andrej Babiš.

Z Bureše Babišem viete objednať v eshope, alebo jednoduchým mailom na adrese marketing@biztweet.eu. K dispozícii je aj slovenská verzia Z Bureša Babišom.

Spoločne s písomnou reakciou však oznámil, že v reakcii na nový zákon ako jediný akcionár vloží akcie svojich firiem Agrofertu a SynBiolu do dvoch zvereneckých fondov.

Vznikli dva trusty s názvami AB private trust I, zverenecký fond, a AB private trust II, zverenecký fond. ,, Do fondu AB private trust I, zverenecký fond, som vložil 90% akcií spoločnosti AGROFERT a 100% akcií spoločnosti SynBiol, do ktorej patrí taktiež spoločnosť Hartenberg Holding. Správcom fondu sa stal Zbyněk Průša. Dohľad nad činnosťou správcu vykonáva trojčlenný kontrolný orgán – rada protektorov. Tá je zložená z člena mojej rodiny a dvoch ďalších osôb. V prípade prvého fondu sú jej členmi Monika Babišová, Alexej Bílek a Václav Knotek, “ oznámil Babiš.

Do druhého zvereneckého fondu AB private trust II, zverenecký fond, vložil zvyšných 10 percent akcií spoločnosti Agrofert. Správcom fondu je Alexej Bílek. Rada protektorov je v prípade druhého fondu v zložení Monika Babišová, Zbyněk PrůšaVáclav Knotek.

,,Systém dvoch fondov som zvolil ako poistku a kontrolu, lebo v určitých záležitostiach sa obaja správcovia budú musieť dohodnúť na spoločnom postupe. Úlohou rady protektorov bude schvaľovanie dôležitých krokov správcov a tiež možnosť rozhodovať o prípadných výmenách správcov. Moja rola sa teraz obmedzí iba na pozíciu takzvaného určenia osoby, ktorej bude majetok zo zvereneckých fondov vydaný za predpokladu, že prestanem byť verejným funkcionárom, prípadne ak by obmedzenia vyplývajúce zo zákona o konflikte záujmov bolo zrušené,“uviedol Babiš.

Kritici z politických lavíc však hneď poukázali na to, že Babišove peniaze bude spravovať oddaná partia managerov a dokonca jeho manželka, čo nevylučuje jeho vplyv na podnikanie spoločností.

Babiš
Z Bureša Babišom

„Je mojím záujmom, aby správa majetku vo zvereneckých fondoch bola vykonávaná skúsenými odborníkmi, ktorí prostredie skupiny dobre poznajú. To isté je záujmom manažmentu firiem. Záujmy mojej rodiny budú reprezentované iba jej jedným zástupcom v kontrolných orgánoch fondov,“ argumentoval výber zástupcov vo fondoch Andrej Babiš.

Otázkou však okrem vplyvu na podnikateľské aktivity zostáva aj to, či boli do zvereneckých fondov prevedené akcie všetkých biznis aktivít Andreja Babiša. Podnikateľ však vyzval novinárov, aby od platnosti tohto kroku (prelom január-február 2017) fakt, že de iure s Agrofertom a SynBiolom nič nemá, rešpektovali.

Andreja Babiša však usvedčuje z priameho čerpania výhod z verejných zákaziek slovenský Register partnerov verejného sektora. V takzvanom protischránkovom registri je Andrej Babiš vedený ako koncový užívateľ výhod zákaziek Agrofertu.

Konečným užívateľom výhod je podľa slovenského zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu každá osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Osoba má priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 percent na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

De facto sa teda napriek stiahnutiu Andreja Babiša zo štatutárnych pozícií v Agroferte nezmenilo nič a slovenský zákon odhaľuje jeho pokračujúci vplyv na firmu.

 

Ukážka knihy Z Bureša Babišom

Tomáš Lemešani, Biztweet

Teraz najčítanejšie