Denník N

Najhorší riaditeľ ZŠ v galaxii skončil

Viac ako 3 roky trvalo kým spravodlivosť dokázala prekonať všetky prekážky, polená pod nohami a politické krytia až napokon vďaka vôli a húževnatosti rodičov zvíťazila. Krajský súd v Košiciach definitívne uznal vinným riaditeľa ZŠ Krymskej v Michalovciach z prečinu ublíženia na zdraví a ten tak vo svojej funkcii definitívne končí. Nezastavilo ho svedomie, morálka a ani zriaďovateľ, teda mesto Michalovce, zastavili ho až čestní a milujúci rodičia, ktorí do poslednej chvíle hájili svoju dcéru, ale aj záujem všetkých detí a rodičov, ktorým verím, že sa nikdy nič takéto nestane.

O čo vlastne išlo v tomto medializovanom prípade?

Kto má problém nech si ho rieši sám“.

Túto už priam “legendárnuvetu povedal Mgr. Jozef Porvaz, riaditeľ Základnej školy Krymská 5, Michalovce učiteľovi Mgr. Stanislavovi Činčárovi, ktorý mu oznámil, že došlo k úrazu a zraneniu hlavy žiačky 6. ročníka, keď jej spolužiak nechtiac hodil 3 kilovou vrhačskou kovovou guľou do hlavy, že krváca a nevie sa zdvihnúť zo zeme. Olympiádu organizoval a riadil sám riaditeľ školy Mgr. Jozef Porvaz. Podľa vyjadrenia učiteľov v čase úrazu bol od miesta úrazu približne 40 metrov. Napriek tomu sa k zranenej žiačke neprišiel ani len pozrieť. Nikto zo školy nevolal ani sanitku, ani rodičom. Na ihrisko sa riaditeľ Porvaz vrátil ešte pred príchodom rodičov zranenej. Z diaľky vyzeral, či už s dcérou odišli. Rodičom zranenej o pár dní klamal, že v čase úrazu na škole ani nebol. Neskôr sa v zápisnici vyšetrovateľovi OR PZ vyjadril, že on nepozná zákon alebo predpis, ktorý by mu nariaďoval mať na takýchto akciách zdravotníka.

Zdroj: Eva Eperješiová

Z kontroly hlavnej kontrolórky mesta Michalovce, ktorú ukončila v októbri 2015, vyplynulo, že ani v deň vykonávania kontroly sa na škole lekárnička nenašla. Teda ani 4 mesiace po takom ťažkom úraze riaditeľ nebol schopný zabezpečiť lekárničku. Počas výpovede na súde Mgr. Jozef Porvaz uviedol, že: „školskú olympiádu na škole už robíme 30 rokov … na špičkovej úrovni“. Ostáva už len dodať, že bez bezpečnostných prvkov, bez zdravotníka, bez lekárničky, bez zamestnancov vyškolených podávaním prvej pomoci, prvou pomocou je priložený toaletný papier a servítky.

Viac v mojom predchádzajúcom blogu: https://dennikn.sk/blog/879063/najhorsi-riaditel-zs-v-celej-galaxii/

Odpoveď na otázku, či má Mgr. Jozef Porvaz morálneho právo riadiť základnú školu, vzdelávať a vychovávať deti bolo možné nájsť už v rozsudku Okresného súdu Michalovce. Dňa 8.3.2018 dospel Okresný súd v Michalovciach (rozsudok OS MI 4T/123/2016) k záveru, že riaditeľ školy Mgr. Porvaz je vinný z prečinu ublíženia na zdraví, za čo ho odsúdil k trestu odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 24 mesiacov. Z rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 8.3.2018 vyplýva, že „obžalovaný Mgr. Porvaz bol v kritickom čase riaditeľom školy, organizoval, riadil súťaž a pred súťažou sa podieľal sa aj na príprave športoviska a tak v prvom rade on bol zodpovedný aj za zaistenie bezpečnosti žiakov počas športovej olympiády.“ „Súd považuje opätovne za potrebné uviesť, že popri porušení … povinností, ktoré vyplývali obžalovanému Mgr. Porvazovi z interných predpisov, je aj z ľudského hľadiska nepochopiteľné, aby obžalovaný, ako riaditeľ školy… neprejavil absolútne žiadny záujem o stav maloletej aj napriek tomu, že po takejto informácii musí byť aj laikovi zrejmé, že sa môže jednať o vážny úraz, ktorý je život ohrozujúci …“ Súd považuje … za samozrejmosť, že každý učiteľ vrátane riaditeľa školy urobí všetko pre to, aby pomohol maloletej žiačke, čo sa však v uvedenom prípade zo strany riaditeľa školy bohužiaľ nestalo“. Zároveň súd uviedol, že ďalšie rozhodnutie je už na zriaďovateľovi a je len na ňom, akých riaditeľov bude na školách mať. Rozsudok nenadobudol právoplatnosť, pretože Mgr. Jozef Porvaz sa odvolal. Ale odvolal sa aj okresný prokurátor, pretože súd nevyhovel jeho návrhu o zákaze činnosti pre Mgr. Jozefa Porvaza.

Dňa 3.12.2018 prebehlo na Krajskom súde Košice verejné pojednávanie s rozhodnutím. Odvolací krajský súd zrušil napadnutý rozsudok vo výroku a treste a spôsobe jeho výkonu u obžalovaného Mgr. Jozefa Porvaza a uložil trest odňatia slobody na 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 24 mesiacov a uložil trest zákazu činnosti vykonávať funkciu riaditeľa školy po dobu 2 rokov.
Viac aj na: https://kosice.korzar.sme.sk/c/20975855/ziacku-trafili-zeleznou-gulou-do-hlavy-vinny-je-riaditel-aj-ucitel.html

Na záver chcem vyjadriť svoj obdiv rodičom, ktorí sa napriek všetkým problémom a prekážkam nevzdali na ceste za spravodlivosťou a som nesmierne rád, že som im mohol pomôcť. Za správnu vec sa totiž vždy oplatí postaviť.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce