Denník N

Brvno v oku Váhostavu si správkyňa nevšimla

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Váhostav dlhuje takmer 15-tisíc eur bývalému členovi svojho predstavenstva. Správkyňa ho zaradila medzi veriteľov, ktorí v ozdravení dostanú viac, ako mu podľa zákona prináleží. Táto jej fatálna chyba môže snahu o ozdravenie firmy definitívne ukončiť.

Správkyňa Petra Gabrišová takto zvýhodnila veriteľa Martina Buňáka. Ten má rovnakú adresu ako dlhoročný člen predstavenstva Váhostavu s rovnakým menom.

Podľa zákona sa pri reštrukturalizácii za spriaznené osoby pokladajú všetci členovia predstavenstva a ich rodinní príslušníci. Podlžnosti voči nim musia byť vybavované osobitne, a to tak, že sa im z nich vyplatí menšia časť ako iným veriteľom. Môže sa stať aj to, že nedostanú nič. V prípade Buňáka to dopadlo inak. Bol zaradený medzi bežných veriteľov, hoci nemôže dostať toľko, čo oni.

Rozdelenie pohľadávok do presne určených skupín je zodpovednosťou reštrukturalizačnej správkyne a musí ho urobiť presne podľa zákona. Jeho dodržanie v úplnom závere vyhodnocuje sudca, ktorý plán „odklepne“ len v prípade, ak má istotu, že všetko prebehlo legálne. A zákon hovorí jasne: „Veritelia s rovnakými právami majú …  rovnaké postavenie; zvýhodňovanie niektorých veriteľov je neprípustné.“

Aliancia Fair-play už upozornila na prepojenie medzi Váhostavom a firmou Lomark, ktorá si nárokuje 1,5 milióna eur. Podobne ako u Buňáka, zaradila správkyňa Gabrišová aj dlh voči Lomarku medzi „obyčajné“ dlhy, hoci generálny riaditeľ Váhostavu Marián Moravčík pred časom konal za Lomark na základe generálnej plnej moci. Ďalšie pochybné rozhodnutia správkyne voči schránkovým firmám odhalili médiá.

Nájsť prepojenie medzi Váhostavom a Lomarkom nemuselo byť pre neskúsenú 25-ročnú správkyňu úplne jednoduché, čo sa nedá povedať o prípade Martina Buňáka. Ten v predstavenstve Váhostavu pôsobil takmer 13 rokov. Z tohto postu odišiel len pár mesiacov pred príchodom Gabrišovej. Navyše veriteľom je priamo on.
„Prehliadnutie“ jeho do očí bijúcej spriaznenosti s Váhostavom prináša otázku, či vôbec (a keď áno, ako) správkyňa spriaznenosť veriteľov skúmala.

Zákon totiž nariaďuje zohľadnenie „všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie“. Obchodný register je ľahko dostupný na webe. Na odhalenie spriaznenosti veriteľa Buňáka a Váhostavu nič viac nepotrebovala.

Reštrukturalizačnú správkyňu si vybral Váhostav. Ňou vytvorený a veriteľským výborom odhlasovaný ozdravný plán má v súčasnosti na stole sudkyňa. Po preskúmaní dodržania zákonných postupov ho v najbližších dňoch potvrdí, alebo zamietne. Ak „neprehliadne“ to, čo „prehliadla“ správkyňa, sen Váhostavu o odpustení časti dlhov sa takmer isto rozplynie.

 

Peter Kunder

Darujte

Ak máte pocit, že by sme sa podobným témam mali venovať intenzívnejšie, Alianciu Fair-play môžete jednoducho finančne podporiť.  Ďakujeme.

Tento blog vznikol aj vďaka podpore Open Society Foundations, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva, veľvyslanectva USA na Slovensku a Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis. Ďakujeme tiež všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili prostredníctvom darujme.sk, darcovského portálu Dobrá krajina alebo cez 2 % z daní.

Teraz najčítanejšie