Denník N

O úprimném rozhovori mezi mamú a cérú …

Tá jeho žena mu teda daųa, namújvjeru!

Fera ríká Jožkovi f pátek večer f šenku:

„Vidzíš, jak Janek pije jednu borovú za druhú?!“

A Jožka na to: „Ňeco špatného sa mu prihodziųo?“

No a Fera: „Ano, dúvjerní rozhovor medzi jeho ženú a cérú visųechnút sa mu podariųo.“

Jožka: „A to akorád kvúlivá temu chlastá?!“

„Povidaų, že akorád proto …“, reaguje Fera.

„A co také f tem rozhovori začuų?!“, Jožka vizvjedá.

A Fera svojému kamarádovi otevreňe odpovídá:

„Víš, jeho milovaná cérenka sa svojej mami, teda jeho ženi, optaųa:

„Maminko, povjedz úprimňe, aj ty sis´princa na koňi príųa?!“ …“

A Jožka velice zvjedavo: „A co í na to Janková žena odpovidaųa?“

„Pravdaže, cérko, pravdaže, ale, bohužel …

bohužel … enem ten kúň pro mja došeų …“

03.12.2018

Jazyková korektúra:

Andrea Danišová z obce Smolinské.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...