Denník N

Chce byť učiteľom, ktorého si aspoň jedno dieťa zapamätá na celý život

Získal magisterský titul v odbore matematika a informatika na univerzite vo Veľkej Británii a titul PhD. v odbore teoretická informatika na prestížnom inštitúte IST Austria v Rakúsku. Mohol pracovať v IT sektore či učiť na vysokej škole. Vybral si však inú cestu. Učí na Základnej škole v Seni na východe Slovenska, spravuje školské počítače a vedie krúžok lego-robotiky. Michal Rybár chce byť učiteľom, ktorého si jeho žiaci budú pamätať.

Michal odjakživa pohrával s myšlienkou učiť na strednej škole. Okolie ho však od študovania pedagogického smeru odhováralo. Nízky plat, zlé podmienky, slabá úroveň štúdia. Učenie na vysokej škole ho zase veľmi nelákalo.

“Matematika na vysokoškolskej úrovni ma nebavila tak ako tá na základnej, alebo strednej škole. Bola menej hravá a viac zameraná na detaily. A práve počas štúdia PhD som zistil, že výskumná časť práce najskôr nie je pre mňa.”

Michal si však nebol istý, či byť učiteľom je realistický sen. Či ho to bude baviť, či mu bude stačiť na uživenie rodiny a slušný život, či to bude s deťmi vedieť. Taktiež nemal za sebou žiadny učiteľský tréning, ktorý by ho nasmeroval správnym smerom.

“Vedel som, ako si predstavujem dobrého učiteľa. Mal som to šťastie, že som počas môjho štúdia stretol skvelých pedagógov, ktorí boli pre mňa vzorom a inšpiráciou. Nebudem klamať – mojím snom je byť učiteľom, ktorého si pamätáte celý život. Aspoň pre jedno dieťa. Tento sen je pre mňa hlavnou motiváciou – možnosť pozitívne nasmerovať deti k tomu, aby sa učili s radosťou a stali sa z nich slušní a úspešní ľudia.”

Stále hľadať nové cesty ako zaujať a inšpirovať

Možnosť vyskúšať si prácu učiteľa, dostať mentora, hodiny tréningov a školení, mu ponúkol práve program Teach for Slovakia. Teraz učí na Základnej škole v Seni na druhom stupni hneď niekoľko predmetov – matematiku, informatiku, telesnú výchovu a angličtinu. Jeho deň začína pred šiestou ráno a častokrát končí až o jedenástej večer. Učenie nie je len o samotných hodinách v škole, ale i o krúžkoch, administratívnej práci či poctivej príprave.

“Veľa času mi zaberie príprava hodín. Všetky nápady si musím vymyslieť a materiály nájsť či vyrobiť. Ako každý začínajúci učiteľ. Musím stále hľadať nové cesty ako zaujať a inšpirovať deti. Taktiež veľa času venujem práci so žiakmi, ktorým som triednym učiteľom. Snažím sa im dať niečo viac, ako len vedomosti. V tejto oblasti sa riadim výrokom profesora Hejného: Hľaď, aby tvoja snaha naučiť žiakov matematiku neprevýšila tvoju snahu vychovať slušných ľudí.

V škole sa najviac venuje informatike. Počas prvého roka v programe sa zúčastnil viacerých školení zameraných na programovanie a predmet sa snažil prispôsobiť súčasným potrebám detí. Od tohto roku sa vďaka jeho iniciatíve žiaci učia informatiku cez moderné elektronické učebnice a v každom ročníku sa venujú v nejakej forme aj programovaniu. Taktiež na škole rozšírili počet hodín informatiky, pozývajú do školy hostí a chystajú mnohé ďalšie projekty, medzi inými aj novú učebňu informatiky.

“Z môjho pohľadu technické vybavenie našej školy a nadšenie pre informatiku veľmi stúpa, z čoho sa teším. Verím, že aj naši žiaci. Informatika je krásny predmet a pre deti mimoriadne užitočný. Skúsenosti, ktoré nadobudnú na základnej škole môžu využiť v budúcnosti, lebo technika sa každý rok stáva dôležitejším aspektom našich životov. Žijeme v digitálnej dobe a všetko nasvedčuje tomu, že kvalitné informatické vzdelanie bude nevyhnutné na to, aby deti mali šancu v živote uspieť.

Žiaci pracujú so skutočnými robotmi

Deti v Seni pochádzajú z rôznych prostredí. Veľa z nich pochádza zo strednej vrstvy, no ďalší z ťažkého sociálneho prostredia. Rodičia žiakov pracujú na smeny, aj šestnásť hodín denne. Svoje deti často celé dni nevidia, z práce sa vracajú až keď spia. Jeden rodič častokrát chýba. Deti pochádzajú z rozvedených rodín, alebo otcovia odchádzajú na celé mesiace mimo domova za prácou. Tieto náročné podmienky prispievajú k ťažkej situácii v obci.

Žiaci sa v Seni hneď po vyučovaní rozpŕchnu domov. Na škole funguje asi dvadsať krúžkov, väčšinu žiakov však nezaujímajú. Preto Michal hľadal spôsob, ako priniesť deťom atraktívny krúžok, na ktorý by sami chceli chodiť.

“Na škole vediem momentálne dva krúžky. Prvý je krúžok lego-robotiky. Po porade so skúsenejšími učiteľmi som sa rozhodol práve pre tento, keďže krúžky tohto typu sú na vzostupe a deti veľmi bavia. Kombinujú v sebe kreatívne myslenie, alebo inžinierstvo a programovanie, dva aspekty, ktoré sú na trhu práce veľmi žiadané.”

Minulý rok sa Michalovi podarilo s deťmi úspešne zúčastniť na troch celoslovenských súťažiach, teraz plánujú účasť na ďalších. Okrem toho sa mu podarilo získať pre celú školu sadu robotov, s ktorými bude vedieť na hodinách informatiky pracovať celá trieda a žiaci si budú vedieť prepojiť teóriu s praxou zábavnou formou.

Vysvetliť učivo nestačí, učenie je aj o inom

Hoci Michal venuje práci na škole obrovské množstvo energie, nie vždy je to jednoduché.

“Na práci v škole ma najviac teší, ak sú deti šťastné a spokojné. Ak sa im páčia hodiny, tešia sa z úspechu, spolupracujú na hodinách a v škole radi trávia čas. Naopak, najviac energie mi berie nezáujem detí a ich ľahostajnosť. Veľmi ma trápi aj ich správanie, hoci sa im snažím porozumieť. Najsmutnejší som vtedy, ak si medzi sebou robia zle, nadávajú si, sú neúctiví jeden k druhému a k zamestnancom školy. Potom sa z učiteľa stáva policajt a neostáva mu energia na tvorivú činnosť.

Ako sa proti komplikovanému správaniu detí dá bojovať? Teach for Slovakia na svojich tréningoch a školeniach predstavuje účastníkom techniky a nástroje, ktoré vedia pomôcť pri práci s deťmi s problematickým správaním. Mnoho z týchto techník mentori čerpajú z knihy Teach like a champion autora Douga Lemova. Michal sa spolu s ďalšou účastníčkou programu, Miškou Haborákovou, rozhodol knihu preložiť a sprístupniť ju aj slovenským učiteľom.

“Veríme, že ak by mali učitelia k dispozícii takúto príručku v slovenčine, veľmi im to môže pomôcť. Tak ako meníme spôsob výučby na školách, musíme zmeniť aj prípravu učiteľov a systém ich podpory. Učiteľ nielen vysvetľuje učivo, ale musí zvládať kontrolovať správanie svojich žiakov a reagovať tak, aby sa v triede dalo pracovať. Mal by vedieť učiť rôzne skupiny žiakov, žiakov so špeciálnymi potrebami. Mať pred nástupom viac praxe a na vysokej škole sa viac venovať praktickým témam, ako je napríklad práca s triedou, nie iba samej teórii. Preto sme sa rozhodli priniesť Teach like a champion na Slovensko – aby sme dali učiteľom pomôcku, ktorá im, veríme, pomôže vyriešiť každodenné problémy s ktorými sa stretávajú v triede aj mimo nej.

Michal sa vrátil na Slovensko, hoci sa mohol ľahko uplatniť v zahraničí a pracovať za lepších podmienok a s iným finančným ohodnotením. Späť sa vrátil preto, lebo má svoju krajinu veľmi rád a veľa mu dala. Cez program Teach for Slovakia sa snaží Slovensku čosi vrátiť, lebo nemôžeme čakať na to, že Slovensko niekto zmení k lepšiemu za nás. Za to, kam sa dostal, vďačí vo veľkej miere svojim učiteľom. A teraz chce byť takým učiteľom pre iných.  

Po IB na Gymnáziu Jura Hronca pokračoval v štúdiu matematiky a informatiky na University of Bristol. Päť rokov strávil výskumom v teoretickej informatike na inštitúte IST Austria. Michal je členom slovenského skautingu a ako dobrovoľník pracoval na rekonštrukcii historických pamiatok. Rád chodí na festival Pohoda. 

Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.