Denník N

Aký dopad bude mať odchod Stredoeurópskej univerzity na výskum a vývoj v Maďarsku?

Stredoeurópska univerzita definitívne opúšťa Budapešť, mesto v ktorom vznikla, a sťahuje sa do neďalekej Viedne. Toto je výsledok dlhodobej snahy, aby táto inštitúcia Maďarsko opustila. Aký však bude mať tento odchod dopad na výskum a vývoj v Maďarsku a akú inštitúciu vlastne Maďari strácajú? Pozrime sa na to cez participáciu v Európskom program pre výskum a inovácie Horizont 2020.

CEU (Kozep-Europai egyetem) je druhou najúspešnejšou maďarskou organizáciou v Horizonte 2020, a to tak z hľadiska počtu projektov (33), ako aj na základe výšky finančných prostriedkov (15,66 mil. Eur), ktoré z tohto programu získala. Ak by sme brali do úvahy len univerzity, tak je vo výške získaných financií bezkonkurenčne najlepšou, keď druhá (Budapest University of Technology and Economics) získala o 6,2 mil. Eur menej.

V rámci širšieho porovnania krajín V4 sa umiestnila CEU spomedzi výskumných inštitúcií na 10. mieste. Len pre porovnanie dve najlepšie slovenské univerzity (Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave) majú dokopy 35 projektov, teda len o dva viac ako CEU. Ak by sme brali do úvahy len financie, tak je dokonca na 8. mieste.  Teda aj v porovnaní v rámci regiónu patrí medzi najlepšie univerzity. Pričom je potrebné dodať, že jej zameranie je špecifické a úplne nekorešponduje s prioritami Horizontu 2020. Realizuje totiž najmä výskum v oblasti spoločenských a humanitných vied, čo predstavuje oproti technicky a prírodovedne zameraným inštitúciám istú nevýhodu.

 

Ešte výraznejší bude dopad odchodu CEU na excelentnú vedu v Maďarsku. CEU je totiž s 8 grantami Európskej agentúry pre výskum (ERC) projektmi najúspešnejšia maďarská inštitúcia. Získala teda viac ako 22% všetkých ERC projektov. Celkovo len z týchto projektov získala takmer 10 miliónov Eur. CEU zároveň vedie rebríček najúspešnejších inštitúcií aj medzi krajinami V4, a to spolu s Karlovov univerzitou. Tu je potrebné len dodať, že Slovensko má v Horizonte 2020 len 1,5 ERC projektov. Jeden proof of concept a v jednom projekte je Slovenská zdravotnícka univerzita partnerom.

Aký dopad bude mať príchod CEU do Rakúska? CEU by sa stala 15. najúspešnejšou rakúskou inštitúciou čo sa týka počtu projektov aj financií z EK a 8. najúspešnejšou univerzitou. V počte ERC projektov by bola dokonca spolu na piatom mieste, a to napríklad aj s Univerzitou v Innsbrucku, ktorá má oveľa širšie zameranie.

Zhrňme si to teda:

  1. Maďarsko príde o druhú najúspešnejšiu inštitúciu v Horizonte 2020
  2. Maďarsko príde o najúspešnejšiu univerzitu v Horizonte 2020
  3. Maďarsko príde o excelentnú výskumnú inštitúciu s najvyšším počtom ERC projektov vo V4

A toto všetko získa Rakúsko. Mohli sme aj my, ale to je už úplne iný príbeh.

Daniel Straka

 

 

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom